Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 24, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:42

Astfel, întreaga osteneală a unui începător al rugăciunii trebuie să fie îndreptată spre o sârguincioasă petrecere a nevoinţii celei lucrătoare, şi acestei osteneli, el trebuie să-şi închine întreaga sa grija. Spre rugăciunea cea contemplativă nimeni nu trebuie să tindă din voia sa. „Cel îndrăzneţ şi încrezut,” scrie stareţul Vasile, „în trufie tinde să ajungă înainte de vreme în rugăciunea cea văzătoare.

Pe unul ca acesta, satana foarte lesne îl înfăşoară cu mrejele sale, ca pe un sclav al său. Şi de ce să tindem noi la o sporire înaltă în această sfinţită rugăciune a minţii, de care, după cuvântul Sfântului Isaac, abia dacă se învredniceşte unul din zece mii? Ajunge, ajunge, pentru noi pătimaşii şi neputincioşii, să cunoaştem măcar urma liniştirii din minte, adică rugăciunea minţii cea lucrătoare, cu ajutorul căreia, momelile vrăjmaşului şi cugetele cele rele sunt izgonite de la inimă şi care este adevărata lucrare a monahilor celor începători şi pătimaşi, prin care ei se apropie, dacă ne vrea Dumnezeu, spre rugăciunea cea văzătoare şi duhovnicească. Şi nu trebuie să ne întristăm despre faptul că puţini se învrednicesc de rugăciunea cea văzătoare: căci la Dumnezeu nu este nedreptate.

Numai să nu ne lenevim să mergem pe calea care duce spre această sfinţită rugăciune, adică prin rugăciunea cea lucrătoare să ne împotrivim momelilor, patimilor şi cugetelor celor rele. Şi astfel, când ne vom sfârşi pe calea sfinţilor, ne vom învrednici şi de soarta lor, deşi aici n-am fi ajuns la desăvârşire, zice Sfântul Isaac şi mulţi sfinţi”.

În altă predoslovie a sa, starelul Vasile, la cele spuse mai adaugă următoarele: „Noi deloc nu vom fi osândiţi pentru rugăciunea cea văzătoare, dacă nu ne vom învrednici de ea pentru neputinţa noastră; iar despre paza minţii şi a inimii, cu care se poate sta împotriva diavolului şi gândurilor celor rele, învingându-le nu cu puterea ci cu numele cel înfricoşat al lui Hristos, vom fi datori să dăm răspuns lui Dumnezeu, căci purtând pe Hristos înlăuntrul nostru, după darul Sfântului Botez, nu putem, sau mai bine zis nu vrem, să ne învăţăm cum să-L chemăm pe El într-ajutor, în ceasul de luptă.

Mulţi din cei din vechime, iar nu numai dintre cei de azi, au murit fără să se învrednicească, din timpul vieţii, de rugăciunea cea văzătoare, însă acest lucru nu trebuie să ne stârnească îndoială; căci la Dumnezeu n-are loc nedreptatea; şi El, în orice caz, pentru ostenelile lor cu care ei s-au ostenit, mergând pe calea cea adevărată a Părinţilor, de rugăciune lucrătoare, le dă lor în ceasul morţii sau după moarte, lucrarea rugăciunii celei văzătoare, cu care ei trec prin vămile văzduhului, ca o flacără de foc, după cuvintele Sfântului Isichie. Şi ei îşi capătă soarta lor cu acei dintre sfinţi care, după Apostol, neprimind aici făgăduinţele, s-au ostenit aici întreaga lor viaţă întru nădejde.

Deci, rugăciunea contemplativă nu depinde de voinţa omului, sau, mai drept, ar fi fost de zis aşa: ea depinde de voinţa omului într-atât încât omul reuşeşte prin strădania sa, în rugăciunea cea lucrătoare, să-şi curăţească inima sa de patimi. Dar şi cu această condiţie dăruirea rugăciunii contemplative depinde, în întregime, de voia lui Dumnezeu. Dând o indicaţie oarecare în privinţa faptului, ce este rugăciunea cea contemplativă, stareţul Paisie scrie:

„Când cineva, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin nevoinţa spusă mai sus, iar mai mult decât prin orice, prin cea mai adâncă smerenie, îşi va curăţi sufletul său şi inima de orice întinăciune a patimilor sufleteşti şi trupeşti, atunci harul lui Dumnezeu, luând mintea curăţită de el, ca pe un copil mic de mână, o suie ca pe nişte trepte, spre vederile duhovniceşti, cele arătate mai sus, descoperindu-i ei, pe măsura curăţirii ei, tainele cele dumnezeieşti, cele negrăite şi nepătrunse de minte”.

383

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: