Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 24, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:52

Preotul. Acum aş fi vrut, ca să mă lămuriti mai amănunţit despre rugăciunea cea lucrătoare şi cea contemplativă şi mai ales despre vedenii (vederi), despre care pomeneşte stareţul Paisie, citind pe sfântul Grigorie Sinaitul.

Monahul. Despre rugăciunea cea lucrătoare şi cea contemplativă, stareţul Paisie scrie următoarele:

„Vă fac cunoscut, pe măsura slăbiciunii minţii mele celei neputincioase, în ce putere trebuie înţeleasă lucrarea şi vederea. Lasă să fie cunoscută (vorbesc către cei prea proşti asemenea mie), că întreaga nevoinţă monahală prin care, cu ajutorul lui Dumnezeu, ar fi îndemnat cineva spre dragostea către aproapele şi Dumnezeu, spre blândeţe, smerenie şi răbdare şi spre toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţi, spre o desăvârşită supunere lui Dumnezeu, cu sufletul şi cu trupul, spre post, privighere, lacrimi, metanii şi celelalte oboseli ale trupului, spre împlinirea cea cu toată stăruinţa a pravilei din biserică şi din chilie, spre îndeletnicirea tainică cu rugăciunea cea din minte, spre plâns şi cugetare despre moarte, toată această nevoinţă, până când mintea e condusă de stăpânirea de sine a omului şi de voinţă, cu certitudine, se numeşte lucrare, însă nicidecum vedere.

Dar dacă o astfel de nevoinţă a rugăciunii din minte se numeşte undeva, în scrierile Sfinţilor Părinţi, vedere, apoi lucrut e din pricina vorbirii obişnuite, pentru că mintea, ca un ochi al sufletului se numeşte vedere. Când însă, cineva, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu nevoinţa, arătată mai sus, iar mai mult decât orice prin cea mai adâncă smerenie, îşi va curăţi sufletul său şi inima de toată întinăciunea patimilor celor sufleteşti şi trupeşti, atunci harul lui Dumnezeu, maica obştească a tuturor, luând mintea curăţită de el, ca pe un copil de mână îl suie ca pe nişte trepte, spre vederile cele duhovniceşti, spuse mai sus, descoperindu-i pe măsura curăţirii ei (minţii) tainicele cele dumnezeieşti, cele negrăite şi nepătrunse de minte.

Şi acest lucru, într-adevăr, se numeşte adevărata vedere duhovnicească, care şi este rugăciunea cea văzătoare, sau, după Sfântul Isaac, cea curată, aceea de la care vine spaima şi vederea. Însă a pătrunde în aceste vederi, nu poate nimeni prin puterea de la sine şi prin nevoinţa sa voită, dacă nu-l va cerceta pe acela Dumnezeu şi cu harul Său îl va introduce în ele. Iar dacă cineva, fără de lumina harului, va îndrăzni să se suie spre astfel de vederi, acela după Sfântul Grigorie Sinaitul, să ştie că el îşi închipuieşte nişte năluciri, iar nu vedenii, nălucind şi nălucindu-se de duhul cel nălucitor (Grigorie Sinaitul, Cuvântul 130). Aceasta e desluşirea despre rugăciunea cea lucrătoare şi cea văzătoare”.

Dv. vedeţi că, Stareţul Paisie întregul ansamblu de rugăciuni îl împarte în două părţi: – una este rugăciunea celor începători care aparţine lucrării, – alta este rugăciunea celor desăvârşiţi care aparţine vederii. Lucrarea este suire spre vedere. Stareţii, amănunţit enumără toate acele lucrări (acţiuni) care intră în cuprinsul lucrării şi care sunt în dependenţă de stăpânirea de sine şi de voinţa omului. Aici intră şi rugăciunea minţii, adică rugăciunea cea lucrătoare a lui Iisus. Despre participarea voinţii omului la rugăciunea contemplativă, stareţul Paisie nu vorbeşte, căci această rugăciune se desăvârşeşte dincolo de hotarele voinţii omeneşti.

382

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: