Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 27, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:21

Dumnezeiescul Părintele nostru Filotei; egumenul mănăstirii Rugul aprins al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, din muntele Sinai, care a întocmit pentru paza cea de gând a inimii o cărticică mică de capete, mărgăritare fără de preţ ale înţelepciunii celei dumnezeieşti, pline de negrăită dulceaţă cerească a Sfântului Duh, pune drept temelie neclintită la cuvintele sale, expresiile Sf. Scripturi: în dimineţi am ucis pe toţi păcătoşii pământului (Ps. 100, 10), şi celelalte; precum:

Împărăţia lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este (Luca 17, 21); şi: asemănat-s-a împărăţia cerurilor cu grăuntele de muştar şi cu mărgăritarul şi cu aluatul; şi iarăşi: fără de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15, 5); şi iarăşi; cu toată paza păzeşte-ţi inima ta (Pilde 4, 23); şi: curăţeşte cele dinlăuntru ale paharului, ca să fie curate şi cele de dinafară (Mat. 23, 26); şi: nu este lupta noastră împotriva sângelui şi a cărnii, ci împotriva începătorilor, stăpânilor şi stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii celei de sub ceruri (Efes. 6,12); de asemenea:

Treziţi-vă, privegheaţi, căci potrivnicul nostru, diavolul, umblă ca un leu răcnind, căutând să înghită pe cineva; împotriviţi-vă lui cu credinţă tare (1 Petru 5, 8-9); aşişderea: după omul cel dinlăuntru mă îndulcesc legii lui Dumnezeu, însă văd în mine altă lege, care se oşteşte împotriva legii minţii mele şi mă robeşte (Rom. 7, 22-23) şi celelalte.

Dumnezeiescul părintele nostru Diadoh, Episcopul Foticeii, mărturisit în cartea Ierarhului lui Hristos, Simeon Tesaloniceanul pomenit mai sus, pune, prin cuvântul său plin de înţelepciune duhovnicească din cer, în cartea lui cea dumnezeiască se află o sută de capete despre rugăciunea lui Iisus, cea făcută cu mintea în inimă, următorul temei din dumnezeiasca Scriptură: Nimeni nu poate numi pe Iisus Domn, fără decât numai prin Duhul Sfânt (1 Cor.12, 3); şi din pilda Evangheliei despre negustorul care caută mărgăritare bune, aduce următoarele cuvinte: acesta este mărgăritarul cel mai de preţ, pe care-l poate agonisi acela care îşi va vinde averea sa şi pentru aflarea lui va avea o bucurie negrăită şi altele.

Cuviosul Părintele nostru Nichifor Postnicul, pomenit în aceeaşi carte a Sfântului Ierarh Simeon, pomenit mai sus, în cuvântul său despre paza inimii, plin de folos duhovnicesc fâseamănă această lucrare de gând a rugăciunii din inimă, unei comori ascunse într-un ogor şi o numeşte făclie aprinsă, citînd expresiile din Sf. Scriptură: Împărăţia lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este (Luca 17, 21), şi:   nu este lupta noastră împotriva sângelui şi cărnii (Efes. 6, 12); aşişderea: ca să lucreze şi să păzească (Gen. 2, 15) şi celelalte.

Fericitul şi purtătorul de Dumnezeu părintele nostru Grigorie Sinaitul, care prin lucrarea acestei dumnezeieşti rugăciuni s-a suit la cea mai înaltă vedere a lui Dumnezeu şi ca un soare a strălucit cu darurile Sfântului Duh, în Sfântul Munte Athos şi în celelalte locuri, care a alcătuit „Treimicile”, ce se cântă în fiecare săptămână după canonul Treimic în Sfânta Sobornicească Biserică a Răsăritului în toată lumea, de asemenea şi canonul de Viaţă făcătoarei Cruci, care a cuprins scrierile tuturor părinţilor celor purtători de duh şi care a întocmit o carte, plină de tot folosul duhovnicesc, în care, mai mult decât toţi sfinţii, amănunţit învaţă despre această dumnezeiască rugăciune lucrată cu sfinţenie de către minte în inimă şi aduce spre întărirea cuvintelor sale din Sfânta Scriptură, următoarele:

Adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău pururea (Deut.8, 18); aşişderea: dimineaţa seamănă sămânţa ta şi seara să nu înceteze mâna ta (Ecl. 11, 6), şi celelalte; de asemenea: De mă voi ruga cu limba, adică cu gura, duhul meu, adică glasul meu, (să ştii că gura şi limba, şi duhul şi glasul e una şi aceeaşi), iar mintea mea e fără de rod, ruga-mă-voi cu duhul, ruga-mă-voi şi cu mintea; şi: Vreau să spun cinci cuvinte cu mintea mea (1 Cor.14, 14, 19), şi celelalte, aducând ca martor şi pe Scărarul, care referă aceste cuvinte la rugăciune.

De asemenea: Împărăţia cerurilor să ia cu sila şi numai cei ce se silesc o răpesc pe ea; aşijderea: Nimeni nu poate numi pe Iisus Domn, decât numai prin Duhul Sfânt (1 Cor. 12, 3) şi celelalte.

368

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: