Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 27, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:00

Cuviosul Simeon, cel mărturisit în cartea pomenită mai sus a fericitului Simeon Tesaloniceanul, care în mijlocul cetăţii împărăteşti ca un soare a strălucit cu rugăciunea minţii din negrăitele daruri ale Sfântului Duh şi de aceea de întreaga Biserică e numit Noul Teolog – în cuvântul său despre cele trei chipuri de rugăciune, scrie despre rugăciunea minţii şi despre luarea aminte astfel: „Sfinţii Părinţii noştri, auzind pe Domnul vorbind că din inimă ies gândurile cele rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele, şi că acestea sunt care spurcă pe om (Matei 15, 19-20), au părăsit orice lucru şi s-au nevoit numai întru această pază a inimii, că odată cu această lucrare, ei uşor vor agonisi şi orice altă virtute.

Iar fără această lucrare nu e cu putinţă să agoniseşti şi să reţii nici o virtute”. Aceste cuvinte ale cuviosului ne arată limpede că cuvintele Domnului, spuse mai sus, dumnezeieştii Părinţi şi le au mărturie şi temelie pentru paza inimii, adică chemării lui Iisus cu gândul. Acest cuvios mai aduce încă spre dovedirea dumnezeieştii rugăciuni a minţii şi alte expresii din Sf. Scriptură, zicând:

„despre aceasta zice şi Eclesiastul: Veseleşte-te tinere în tinereţea ta, şi umblă în căile inimii tale fără de prihană, şi depărtează iuţimea de la inima ta” (Ecl. 11, 9-10); şi „Dacă Duhul celui ce te stăpâneşte va veni peste tine, nu-ţi părăsi locul tău” (Ecl.10, 4); însă loc el numeşte inima, după cum şi Domnul a zis: „Din inimă ies gândurile cele rele” (Mat.15, 19). Şi iarăşi: „Nu vă înălţaţi” (Luca 12, 29), adică nu vă risipiţi mintea voastră încoace şi încolo. Şi iarăşi: „Strâmtă este uşa şi îndurerată este calea ce duce spre viaţă”(Matei, 7, 14); de asemenea: „Fericiţi cei săraci cu duhul” (Matei 5, 8), adică cei ce n-au în sine nici un gând al acestui veac.

Şi Apostolul Petru zice: „Treziţi-vă, priveghiaţi, căci potrivnicul vostru diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând să înghită pe cineva” (1 Petru, 5, 8). Şi Apostolul Pavel scrie lămurit către Efeseni despre paza inimii, zicând: „Nu este lupta noastră împotriva sângelui şi cărnii, ci împotriva începătorilor şi stăpânilor şi stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii celei de sub ceruri” (Efes. 6, 12).

Cuviosul Isichie presbiterul, teologul şi dascălul Bisericii din Ierusalim, prietenul şi împreună vorbitorul şi purtătorului de Dumnezeu Cuviosului Părintelui nostru Eftimie cel Mare, care a scris înţelepţit de Dumnezeu, luminat de harul cel dumnezeiesc, despre această sfinţită chemare de gând a lui Iisus în inimă, adică despre rugăciunea minţii, o carte de două sute de capete aduce despre aceasta dovezi din Sf. Scriptură următoarele:

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mat. 5, 8): de asemenea: Ia aminte la tine însuţi, să nu fie în inima ta un cuvânt tainic al fărădelegii (Deut. 15, 9); de asemenea: dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea (Ps. 5, 3); de asemenea: Fericit cel ce va lua şi va zdrobi pe pruncii tăi de piatră (Ps. 136, 9); aşişderea: în dimineţi am ucis pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea (Ps. 100, 8); aşişderea: găteşte-te Israile, ca să chemi numele Domnului Dumnezeului tău (Amos 4, 12); şi Apostolul: neîncetat vă rugaţi (1 Tes. 5, 17); şi Însuşi Domnul zice: fără de Mine nu puteţi face nimic.

Cel ce petrece întru Mine şi Eu întru el, acela va face roadă multă. Iar cine nu petrece întru Mine, se va arunca afară ca viţa (Ioan 15, 5-6); aşişderea: din inimă ies gândurile cele rele, uciderile, preacurviile, acestea sunt care spurcă pe om (Mat. 15, 19); de asemenea: Voiesc să fac voia Ta, Dumnezeule şi legea Ta e în inima mea (Ps. 39, 9), şi celelalte pe care le las pentru mulţimea lor. Dumnezeiescul şi purtătorul de Dumnezeu părintele nostru Ioan Scărarul aduce, despre această sfinţită rugăciune şi adevărată liniştire a minţii, mărturia dumnezeieştii Scripturi, zicând:

marele lucrător al marei şi desăvârşitei rugăciuni a zis: vreau să spun cu mintea mea cinci cuvinte (1 Cor. 14, 12) şi celelalte: şi iarăşi: gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea (Ps. 56, 8); aşişderea: eu dorm, dar inima mea veghează (Cânt.Cânt. 5, 2); de asemenea: Strigat-am cu toată inima mea (Ps.118,145), adică cu trupul şi sufletul şi celelalte.

367

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: