Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 28, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:06

Iar despre una şi aceeaşi rugăciune scurtă şi cuprinsă în cele cinci cuvinte, după cuvântul Apostolului: a) – Doamne, – b) Iisuse, – c)Hristoase, – d) miluieşte e) mă – cel dintâi, Sf. Isichie a scris două sute de capete, nimic altceva arătând în ele, decât numai paza minţii şi această sfinţită rugăciune a lui Iisus.

La fel şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Ignatie, Fotie şi Calist, care au fost, unul după altul, patriarhi ai scaunului din Constantinopol, fiecare în parte, au scris cărţi întregi despre această sigură scurtă rugăciune şi luare aminte, plină de o adâncă înţelepciune, după cum a spus Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, care şi singur a adăugat la sfânta sa carte, până la şase capitole, poruncind şi celor duhovniceşti şi celor mireni, să facă, să lucreze, ca şi răsuflarea lor, cu mintea şi cu buzele această sfinţită rugăciune. Acelaşi lucru ne învaţă şi Sfinţii Nil Ascetul, Ion Scărarul, Filotei Sinaitul, Maxim Mărturisitorul, Simeon Noul Teolog, Nichita Stiratul, Diadoh, Petru Damaschinul, Grigorie Sinaitul, Varsanufie, Filimon, Isaac Sirul, şi după ei, Nil Sorschy.

Toţi ei, şi numeroşi alţii, au întocmit multe capitole despre sfinţita lucrare a minţii pentru că, privind la adâncimea ei cea greu de pătruns, ei tindeau unul după altul să ne arate cât mai limpede calea ei. Căci aceasta (lucrarea minţii) nu se pătrunde uşor, nu numai de mireni, ci chiar şi de monahi, nu ca şi cântarea de dinafară, despre care s-a spus deja. Şi după cum o corabie, care stă la ţărm, o poate încărca şi descărca oricare om, fără să întâmpine vreo piedică sau nedumerire, afară de osteneală numai, iar după ce îi dau drumul în largul mării încărcată, numai un singur cârmaciu iscusit o poate conduce, astfel trebuie înţeleasă deosebirea dintre cântarea cea de pe dinafară şi rugăciunea minţii.

Se cuvine Sfinţiţilor Părinţi şi fraţi să ne supunem învăţăturii atâtor Sfinţi Părinţi, care învaţă despre lucrarea minţii, iar nu după pilda măgarului, care învârte râşniţa, să bătătorim acelaşi cerc al cântării îndelungate, fără a dori să mergem într-adevăr pe calea cea simplă a prea bunei liniştiri din minte şi a rugăciunii. Sfinţii aveau o astfel de osârdie pentru această sfinţită lucrare, că ne poruncesc chiar să ne rugăm şi pentru cei ce nu cunosc această lumină înţelegătoare din inimă, care se luminează cu numele lui Hristos Dumnezeul nostru.

Totuşi, să nu se îndoiască nimeni, curmând o cântare îndelungată, cum că din pricina aceasta te lipseşti de pravila monahală. După cum cei ce cred în Hristos au împlinit toată legea, deşi au părăsit-o, aşa şi cei ce schimbă multă cântare pe sfinţita lucrare a minţii, îşi împlinesc pravila întreagă. Şi după cum legea îi trimite pe toţi către Hristos, socotind că aceasta e ţinta ei, astfel şi cântarea de psalmi, împărtăşindu-ne învăţătura cea premergătoare, ne ridică la luarea aminte a inimii şi la rugăciune, deşi ea singură se micşorează, căci a ajuns la cele dorite.

Iar când cineva, dintre aceia ce nu cunosc prin încercare lucrarea minţii şi nici nu doresc să o deprindă, născocind felurite pricini, va începe să vorbească sau să alcătuiască ceva împotriva acestei predoslovii, unul ca acesta să citească cărţile pomenite aici, pe care le-au scris Sfinţiţii Patriarhi, sau cuvioşii Părinţi, dar mai ales şi această carte a Sfântului Isichie. Şi cred lui Dumnezeu, că el îşi va odihni sufletul său, sau ca un bolnav de nevindecat, îşi va îndrepta hula sa asupra Sfinţiţilor Părinţi, care au scris astfel, sau mai bine zis asupra Duhului Sfânt, care a vorbit prin ei, şi acest lucru nu i se va ierta lui nici în veacul de acum, nici în cel ce vine, după cuvântul Domnului. Amin.

349

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: