Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 30, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:12

„Una este plictiseala şi alta este chinuirea duhului, numită trândăvie. Se întâmplă uneori, că omul e într-o astfel de stare de duh că lui i se pare, că mai uşor i-ar fi să se nimicească, sau să fie fără nici un pic de simţire şi de conştiinţă decât să rămână în această stare de chin nelămurit. Trebuie să te grăbeşti să ieşi din ea. Păzeşte-te de duhul trândăviei, căci din el se naşte tot răul.” (pag.115).

„Vindecarea de toate acestea, după Sfântul Isaac, e una, cu ajutorul căreia omul degrabă îşi află mângâiere în sufletul său. Şi ce fel de doctorie este aceasta? Smerita cugetare a inimii.” (pag.117).

„Deznădejdea, după învăţătura Sfântului Ioan Scărarul, se naşte sau din conştiinţa mulţimii de păcate, din împovărarea conştiinţei şi din întristarea insuportabilă, când sufletul acoperit de o mulţime de răni, din pricina durerii lor de nesuferit, se scufundă în adâncul deznădejdii, sau din trufie sau din îngâmfare, când cineva se socoate pe sine că nu merită păcatul în care a căzut. Cea dintâi se lecuieşte prin înfrânare şi bună nădejde, iar a doua prin smerenie şi neosândirea aproapelui” (Scara, treapta 26). (pag.118).

„Un suflet înălţat şi tare nu deznădăjduieşte la orice nenorocire. Viaţa noastră e ca o casă de încercări şi de torturi; însă să nu ne îndepărtăm de Domnul, până când nu va porunci El, celor ce ne chinuiesc să ne lase şi până când nu vom fi învioraţi (făcuţi vii) prin răbdare şi o nepătimire tare.” (pag.118).

„Omul e alcătuit din suflet şi trup şi de aceea şi caiea vieţii lui trebuie să cuprindă acţiuni trupeşti şi sufleteşti din lucrarea şi contemplarea cu mintea.” (pag.122).

„Calea vieţii lucrătoare o alcătuieşte: postul, înfrânarea, privigherea, îngenunchierile, rugăciunea şi celelalte nevoinţe trupeşti care alcătuiesc calea cea strâmtă şi cu scârbe, care după cuvântul lui Dumnezeu duce la viaţa cea veşnică.” (Mat. 7,14) (Ibidem).

„Calea vieţii celei contemplative cu mintea se cuprinde în înălţarea minţii către Domnul Dumnezeu, în luarea aminte de inimă, rugăciunea minţii şi contemplarea lucrurilor celor duhovniceşti prin astfel de îndeletniciri.” (Ibidem).

„Fiecare care doreşte să petreacă o viaţă duhovnicească, trebuie să înceapă de la viaţa cea lucrătoare şi numai pe urmă să ajungă la cea contemplatoare cu mintea, căci fără de viaţă lucrătoare e cu neputinţă să ajungi la cea contemplatoare cu mintea.” (Ibidem).

„Viaţa cea lucrătoare ne ajută să ne curăţim de patimile cele păcătoase şi ne ridică la treapta desăvârşirii celei lucrătoare, iar prin aceasta ne croieşte drum spre viaţa cea contemplatoare cu mintea. Căci numai cei ce s-au curăţit de patimi şi cei desăvârşiţi se pot apropia de acea viaţă, după cum se poate vedea acest lucru din cuvintele Sfintei Scripturi: fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mat. 5, 8) şi din cuvintele Sf. Grigorie Teologul (în Cuvântul de la Sf. Paşti): De contemplare se pot apropia fără de primejdie numai cei mai desăvârşiţi în urma încercărilor.” (pag.122 -123).

„Astfel şi Biserica, fericind pe Sf. Ierarh Nicolae, cântă: Mai întâi cu tăcerile şi prin luptele cu cugetele, la lucrare ai adăugat cugetarea despre Dumnezeu, iar prin cugetarea despre Dumnezeu ţi-ai agonisit minte desăvârşită, prin care cu îndrăzneală, cu Dumnezeu şi îngerii ai vorbit” (Acatistul Sf. Nicolae, cond.10). (pag.123).

323

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: