Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 30, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:30

„Când omul primeşte în sine ceva dumnezeiesc, apoi se bucură în inimă, iar când cele diavoleşti, atunci se tulbură.” (pag. 97).

„O inimă de creştin, primind ceva dumnezeiesc, n-are nevoie de o convingere care să-i vină din altă parte, dacă acest lucru e de la Domnul, ci prin însăşi lucrarea sa convinge că ea e din ceruri, căci simte în sine roadele cele duhovniceşti; dragostea, bucuria, pacea şi celelalte.” (Gal. 5, 22) (Ibidem).

„Însă dimpotrivă, diavolul de s-ar transforma chiar şi într-un înger de lumină (2 Cor.11, 14) sau de ne-ar aduce gânduri frumoase ca chip, inima totuşi simte o nelămurire oarecare şi o tulburare în gânduri.” (pag. 98).

„Din toate aceste felurite mişcări ale inimii, omul poate cunoaşte ce este dumnezeiesc şi ce este diavolesc, după cum scrie despre aceasta Grigorie Sinaitul: căci din lucrare vei putea cunoaşte lumina ce a strălucit în sufletul tâu, de este de la Dumnezeu sau de la Satana.” (pag. 98).

„Cine suportă boala cu răbdare şi cu mulţumire, aceluia i se socoteşte drept nevoinţă sau chiar şi mai mult.” (pag. 99).

„Noi trebuie să firn curaţi de cugetele cele necurate, mai ales când aducem rugăciune lui Dumnezeu. Căci nu este nici o unire între putoare şi bună mireasmă. Unde sunt cugete, acolo este şi o însoţire cu ele”. (pag. 100).

„Trebuie înlăturată cea dintâi năvălire a cugetelor celor păcătoase şi ele trebuie împrăştiate de la pământul inimii noastre. Până când copiii Babilonului, adică cugetele cele păcătoase, sunt încă prunci; ei trebuie zdrobiţi şi sfărâmaţi de piatră, care este Hristos, dar mai ales pe cei trei mai de seamă dintre ei: lăcomia pântecului, iubirea de argint şi slava cea deşartă prin care diavolul a încercat să ispitească chiar pe Însuşi Domnul nostru, la sfârşitul nevoinţei Lui.” (pag.100).

„Diavolul ca un leu, ascunzându-se în ograda sa (Ps. 9, 30), în taină ne întinde nouă mrejele cugetelor celor necurate şi nelegiuite. Deci, de îndată ce le vom vedea, să le rupem prin cugetarea evlavioasă şi rugăciune.” (pag.101).

„Se cere nevoinţă şi o priveghere îndelungată, pentru că în timpul cântării de Psalmi, mintea noastră să fie unită cu inima şi cu celelalte puteri, ca nu cumva în rugăciunea noastră la tămâie, să nu se amestece şi putoarea cea rea. Căci Domnul se îngreţoşează de o inimă cu cugete necurate. Legea zice: să nu ari cu un bou şi cu un măgar înjugaţi împreună (Deut. 22,10), adică cu cuget curat şi necurat nu aduce rugăciune.” (pag.101).

„Să ne aruncăm neîncetat, zi şi noapte, cu lacrimi înaintea feţii bunătăţii lui Dumnezeu, ca să ne curăţească inimile noastre de orice cuget rău, ca noi, cu vrednicie, să putem trece calea chemării noastre şi cu mâinile curate să-I aducem Lui darurile slujirii noastre.” (Ibidem).

„Duhul cel necurat are o înrâurire puternică numai asupra celor pătimaşi, iar de cei ce s-au curăţit de patimi, se atinge numai de departe, sau pe dinafară.” (pag.102).

„Să iubim smerenia şi vom vedea slava lui Dumnezeu, căci de unde se scurge smerenia, de acolo izvorăşte slava lui Dumnezeu.” (pag.103).

„Nefiind lumină, toate sunt întunecoase; astfel şi fără de smerenie nu e nimic în om, decât numai întuneric.” (Ibidem).

După cum ceara, neîncălzită şi tare, nu poate să primească pecetea ce se pune pe ea, la fel şi sufletul neîncercat de osteneli şi de neputinţe nu poate primi asupra sa pecetea virtuţilor lui Dumnezeu.

321

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: