Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 30, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:50

„Când mintea şi inima se vor uni în rugăciune şi cugetele sufletelor nu vor fi răspândite, atunci inima se încălzeşte de o căldură duhovnicească, în care străluceşte lumina lui Hristos, umplând în pace şi de bucurie pe de-a întregul pe omul cel dinlăuntru.” (pag. 85).

„Pentru toate trebuie să mulţumim Domnului şi să ne lăsăm în voia Lui; trebuie, de asemenea, să-I înfăţişăm Lui toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre şi să ne străduim ca toate să fie numai spre bună plăcerea Lui” (pag. 86).

„Ca să primim şi să vedem în inimă lumina lui Hristos, trebuie pe cât se poate, să ne depărtăm de lucrurile văzute. Curăţind de mai înainte sufletul, prin pocăinţă şi fapte bune şi cu credinţă în Cel care s-a răstignit, închizând ochii cei trupeşti, să ne scufundăm mintea înlăuntrul inimii şi să strigăm, chemând numele Domnului nostru Iisus Hristos; şi atunci, pe măsura osârdiei şi fierbinţelii Duhului faţă de cel iubit (Luca 3, 22), omul află, în numele cel chemat, o dulceaţă care-i aprinde dorinţa de a căuta o luminare de mai sus.” (pag. 86).

„Când printr-o astfel de îndeletnicire, va zăbovi mintea în inimă, atunci străluceşte lumina lui Hristos, luminând cămara sufletului cu strălucirea cea dumnezeiească, după cum zice Proorocul Maleahi: Şi va străluci vouă, celor ce vă temeţi de numele Meu, soarele dreptăţii.” (Ibidem).

„Lumina aceasta este împreună cu viaţa, după cuvântul Evangheliei: În acela viaţa era şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4) (Ibidem).

„Când omul primeşte lăuntric lumina cea veşnică, atunci mintea lui e curată şi n-are în sine nici un fel de închipuiri de ale simţurilor; însă fiind în întregime adâncit în contemplarea frumuseţii celei nezidite, el uită de toate cele ale simţurilor, nu vrea să se vadă nici pe sine, ci doreşte să se ascundă în inima pământului, numai să nu se lipsească de acest bine adevărat – Dumnezeu.” (Ibidem).

„La cine curg lacrimile de umilinţă, inima aceluia o strălucesc razele soarelui dreptăţii – Hristos Dumnezeu” (pag. 87).

„Cel ce doreşte să se mântuiască, pururea trebuie să aibă o inimă înfrântă şi dispusă spre pocăinţă, după psalmistul: Jertfa lui Dumnezeu duhul umil, inima înfrântă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi.” (pag. 88).

„Într-o astfel de stare a duhului, omul lesne poate să treacă, fără nici o primejdie, printre uneltirile şirete ale trufaşului diavol, stăruinţa întreagă a căruia e ca să tulbure duhul omului şi în această tulburare, să-şi semene neghinele sale. Însă când omul se sileşte să aibă o inimă smerită şi o minte netulburată, ci paşnică, atunci toate uneltirile vrăjmaşului sunt fără efect; căci unde e pacea cugetelor, acolo odihneşte însuşi Dumnezeu: în pace e locul Lui. (Ps. 75, 3). (Ibidem).

„Începutul pocăinţei vine de la frica de Dumnezeu şi de la luarea aminte, cum zice Sfântul Mucenic Bonifaciu (Viaţa,19 Decembrie); frica de Dumnezeu este tatăl luării aminte, iar luarea aminte este maica odihnei lăuntrice; acelaşi (tatăl luării aminte ) naşte conştiinţa; care face ca sufletul, ca într-o apă oarecare curată şi neturburată, îşi vede urâţenia sa şi atunci se nasc odraslele şi rădăcinile pocăinţii.” (pag. 88).

„Noi, în toată viaţa noastră, prin căderile noastre în păcate, mult sau puţin întristăm măreţia lui Dumnezeu, şi de aceea trebuie mereu să ne smerim în faţa Lui, cerând iertarea păcatelor noastre. (Ibidem).

319

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: