Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 31, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:13

„Dacă vrei să-ţi întocmeşti casa sufletului tău”, zice Cuviosul Varsanufie, „apoi mai întâi pregăteşte-ţi materialul şi toate cele trebuincioase, ca meşterul să vină numai şi să zidească. Cele trebuincioase pentru o astfel de clădire sunt credinţa cea tare pentru ridicarea pereţilor; ferestrui de lemn,.prin care trece lumina soarelui înlăuntru ca să lumineze casa, ca să nu fie în ea nici un pic de întuneric.

Ferestruiele de lemn sunt cele cinci simţuri, întărite de cinstita Cruce a lui Hristos şi introducând lumina soarelui dreptăţii celui de gând şi care nu îngăduie să rămână în casa ta nici un pic de întuneric al vrăjmaşului şi urâtorului de bine al tău. Pe urmă se cere un acoperiş, ca soarele să nu te ardă ziua, nici luna noaptea (Ps. 120, 6):

Acoperişul e întărit de către dragostea faţă de Dumnezeu, care, acoperind casa, n-ar cădea niciodată şi n-ar îngădui să apună soarele întru mânia ta, ca să nu-l vezi pe el mustrându-te pe tine în ziua judecăţii şi arzându-te în focul gheenei şi luna, care mărturiseşte despre trândăvia şi lenevia noastră din timpul nopţii. În sfârşit se mai cere şi o uşă, care duce în casă şi păzeşte pe cel ce locuieşte în ea. Înţelegi uşa cea înţelegătoare – pe Fiul lui Dumnezeu, Carele zice: Eu sunt uşa. Dacă-ţi vei întocmi astfel casa sufletului tău şi nu va fi în ea nimic necuviincios şi neplăcut, Lui – atunci El va veni cu Tatăl cel binecuvântat şi cu Duhul Sfânt şi locaş la tine va face şi te va învăţa ce este pacea sufletului; luminând inima ta cu bucuria cea negrăită.” (Varsanufie, Răsp.171); (pag. 75).

„Sufletul trebuie hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu; căci cuvântul lui Dumnezeu, după cum zice Grigorie Teologul, este pâinea cea îngerească cu care se hrănesc sufletele cele flămânde de Dumnezeu. Iar mai mult trebuie îndeletnicit cu citirea Noului Testament şi a Psaltirii. De aici se petrece o luminare a minţii, care din pricina aceasta se schimbă printr-o schimbare dumnezeiească.” (pag. 76).

„E foarte folositor să te îndeletniceşti cu citirea cuvântului lui Dumnezeu în singurătate şi să citeşti întreaga Biblie cu pricepere. Numai pentru o astfel de îndeletnicire, afară de alte fapte bune, Domnul nu-l va părăsi pe om cu mila Sa, ci îl. va umplea pe el de darul priceperii. Când omul îşi va hrăni sufletul său cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci se va umplea.de priceperea celor ce sunt bune şi rele. Citirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie făcută în singurătate, ca mintea celui ce citeşte toată să fie adâncită în adevărurile Sfintei Scripturi şi să primească, în sine, de la Dumnezeu, căldura care în singurătate naşte lacrimi; de la ele omul se încălzeşte pe de-a întregul şi se umple de darurile cele duhovniceşti, care îndulcesc mintea şi inima mai mult decât orice cuvânt.” (pag. 76).

„Pacea sufletului se câştigă prin necazuri; Scriptura zice: „Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos pre noi la odihnă.” (Ps. 65, 11) (pag. 78).

„Semnul unui suflet înţelegător e când omul îşi scufundă mintea înlăuntrul său şi-i are lucrarea în inima sa.”(pag. 78).

„Atunci harul lui Dumnezeu, îl umbreşte pe el şi el petrece într-o întocmire paşnică, iar prin aceea şi în cea mai presus de lume: paşnică; adică cu o conştiinţă bună; iar cea mai presus de lume, căci mintea vede în sine harul Sf. Duh, după cuvântul lui Dumnezeu: În pace e locul lui.” (Ps. 75, 3) (Pag. 78).

Când omul vâ âjunge la o întocmire paşnică, atunci poate să reverse şi asupra altora lumina care luminează mintea.”(pag. 79).

„Noi trebuie să ne adunăm toate gândurile, dorinţele şi lucrările, ca să căpătăm pacea lui Dumnezeu şi împreună cu Biserica să strigăm pururea: Doamne, Dumnezeul nostru, pacea Ta o dă nouă” (Ps. 26,12) (Pag. 80).

317

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: