Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 31, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:13

De aceea, când cunoaşterea sufletului se va înălţa din lumea cea văzută, atunci Părinţii, spre a însemna aceea cunoaştere, întrebuinţează denumiri pe care le vor, fiindcă denumirile exacte ale aceluia nu le cunoaşte nimeni. Însă pentru ca să întărească gândurile sufletului pe această cunoaştere, ei întrebuinţează denumiri şi pilde, după cuvîntul Sf. Dionisie, care zice, că pentru simţuri întrebuinţăm pilde, silabe, numiri şi expresii potrivite.

Însă când prin lucrarea Duhului, sufletul va fi împins spre cele dumnezeieşti, atunci pentru noi sunt de prisos şi simţurile şi lucrarea lor, precum de prisos sunt puterile sufletului celui înduhovnicit, când el, în urma unităţii de nepătruns, se face asemănător cu Dumnezeirea şi în mişcările sale e strălucit de raza luminii celei mai de sus. Deci, crede frate, că mintea are putinţă să deosebească mişcările sale numai până la hotarul rugăciunii celei curate.

De îndată ce a ajuns acolo şi nu se întoarce înapoi, sau părăseşte rugăciunea – rugăciunea devine atunci, parcă, o mijlocitoare între rugăciunea cea sufletească şi cea duhovnicească. Şi când mintea e în mişcare, atunci ea se află în latura cea sufletească: însă deîndată ce păşeşte ea în acea latură se curmă şi rugăciunea. Căci Sfinţii, în veacul viitor, când mintea lor e înghiţită de Duhul, nu se roagă cu rugăciuni, ci cu uimire se sălăşluiesc în slava ce-i veseleşte. Aşa se petrece şi cu noi.

De îndată ce mintea se va învrednici să simtă fericirea cea viitoare, se va uita şi pe sine însăşi şi toate cele de aici şi nu va mai avea în sine nici o mişcare faţă de ceva. De aceea, cineva, cu toată certitudinea, îndrăzneşte să spună că libertatea voinţei îndrumează şi pune în mişcare, prin mijlocirea simţurilor, orice virtute ce se săvârşeşte şi orice rânduială de rugăciune, de e în trup sau în gând şi chiar mintea însăşi – acest împărat al patimilor.

Când însă ocârmuirea şi purtarea de grijă a Duhului va pune stăpânire peste mine, acest arhitect al simţurilor şi cugetelor, atunci firii i se ia libertatea şi mintea e călăuzită, în loc să călăuzească. Şi unde va fi atunci rugăciunea, când firea nu va fi în stare să aibe stăpânire asupra sa, ci e călăuzită de altă putere, singură nu ştie unde şi nu poate să facă mişcările de gând pe care le-ar fi vrut, ci e cuprinsă în acea clipă de puterea ce a robit-o şi nu simte încotro e îndrumată de ea? Atunci omul nu va mai avea nici vrere chiar după mărturisirea Scripturii nu ştie de e în trup el, sau în afară de trup (2 Cor.12, 2).

Şi va mai fi rugăciune în acela care e atât de robit, încât nu e conştient de sine? De aceea, nimeni să nu grăiască hulă şi să nu îndrăzneascâ să afirme că se roagă cu o rugăciune duhovnicească. Într-o astfel de îndrăzneală sunt lăsaţi cei care se roagă cu îngâmfare, care sunt ignoraţi în cunoaştere şi mincinos vorbesc despre sine, cum că ei, când vor, se roagă cu o rugăciune duhovnicească. Iar cei cu smerită cugetare şi care pricep lucrarea se unesc ca să înveţe de la Părinţi şi să cunoască hotărârile firii şi nu-şi îngăduie să se dedea la astfel de gânduri îndrăzneţe.” (Cuvântul 16, pag. 61 şi urm.).

În acest loc Sfântul Isaac dă încă o astfel de definiţie pentru rugăciunea cea duhovnicească: „Mişcările sufleteşti, pentru o neprihănire ireproşabilă şi curăţie, se împărtăşesc de lucrarea Sf. Duh.
De aceasta se învredniceşte unul dintre multe mii de oameni, căci aceasta este taina stării şi vieţii viitoare. Căci el e înălţat şi firea rămâne fără de lucrare, fără orice mişcare şi aducere aminte despre cele de aici. Sufletul nu se roagă cu rugăciune, ci cu simţirea simte (pipăie) lucrurile duhovniceşti ale veacului aceluia, care întrec orice pricepere omenească, înţelegerea cărora e cu putinţă numai prin puterea Sfântului Duh. Iar aceasta e o contemplare a minţii, însă nu mişcare şi nu o căutare a rugăciunii, deşi rugăciunii îi datoreşte începutul.” (Cuvântul 21, pag.104).

311

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: