Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 31, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:21

Nu frica de Dumnezeu naşte această cunoaştere duhovnicească (căci nici nu se poate naşte ceea ce nu e în natură), ci cunoaşterea aceasta se dăruieşte ca un dar, fricii de Dumnezeu. Când vei cerceta cu luare aminte lucrarea fricii de Dumnezeu, atunci vei afla că ea este pocăinţă.

Şi cunoaşterea duhovnicească, ce urmează după ea, este acelaşi lucru despre care am spus, că arvuna ei (a cunoaşterii) noi am primit-o în Botez, iar dăruirea ei o primim prin pocăinţă. Şi dăruirea aceasta, despre care am spus că o primim prin pocăinţă, este cunoaşterea cea duhovnicească ce se dă, ca un dar, lucrării fricii. Iar cunoaşterea cea duhovnicească este simţirea celor ascunse.

Şi când va simţi cineva această nevăzută şi cu mult mai bine, atunci capătă ca de la acestea demnitatea de cunoaştere duhovnicească şi în simţirea lui se naşte o altă credinţă, au potrivnică celei dintâi, ci care o întăreşte pe credinţa ceea. O numesc pe ea credinţă contemplativă. Până acum a fost auzul (adică credinţa cea din auz, Rom.10, 17), iar acum e contemplare; iar contemplarea e mai fără de îndoială decât auzul.” (Cuv. 84, pag. 399).

Toate felurile şi chipurile de rugăciune, cu care se roagă oamenii lui Dumnezeu, au drept hotar rugăciunea cea curată. Căci şi suspinările şi îngenunchierile şi cererile inimii şi strigătele cele dulci şi toate felurile de rugăciune, după cum am spus, au drept hotar rugăciunea cea curată şi au posibilitate să ajungă numai până la ea.

Curăţia şi necurăţia rugăciunii depinde de următoarele: de îndată ce în timpul când mintea se pregăteşte să aducă (rugăciune), se amestecă cu ea un gând oarecare străin, sau nelinişte peatru ceva, atunci rugăciunea aceasta nu se numeşte curată; pentru că nu din animale curate a adus mintea pe altarul Domnului, adică pe inimă – pe acest altar duhovnicesc al lui Dumnezeu.

După rugăciunea cea curată, altă rugăciune nu mai este. Până la acest hotar, orice mişcare de rugăciune şi toate felurile de rugăciune, duc mintea prin puterea libertăţii. De aceea e şi nevoinţă în rugăciune. Iar dincolo de acest hotar, va fi deja uimirea, dar nu rugăciunea; pentru că toate ale rugăciunii se curmă şi în schimb, vine o contemplare oarecare şi mintea se roagă nu cu rugăciune. Un lucru e rugăciunea şi altul e contemplaţia din rugăciune, deşi rugăciunea şi contemplarea îşi iau începutul una din alta. Rugăciunea este semănatul, iar contemplarea este adunarea mănunchelor.

După cum din multe mii, abia se găseşte unul care a împlinit poruncile şi toate cele ale legii, cu o mică lipsă şi a ajuns la curăţia sufletului, aşa dintr-o mie dacă se găsi unul care s-a învrednicit, cu mare băgare de seamă, să ajungă la rugăciunea cea curată; să rupă acest hotar şi să primească taina aceea; pentru că de rugăciunea cea curată nu s-au putut învrednici mulţi; s-au învrednicit însă foarte rari; iar cel ce a ajuns la taina aceea care e dincolo de această rugăciune, abia de se află, după harul lui Dumnezeu, din neam în neam. Şi dacă abia de se mai roagă cineva cu rugăciunea curată, apoi ce să mai zicem de rugăciunea cea duhovnicească?

La Sfinţii Părinţi era obiceiul să dea denumirea de rugăciune la toate mişcările cele bune şi la lucrările cele duhovniceşti. Şi nu numai Părinţii, ci şi toţi cei care sunt luminaţi de cunoaştere obişnuiesc orice lucrare frumoasă s-o socoată aproape unul şi acelaşi lucru cu rugăciunea. Uneori pe această rugăciune, aşa zisă duhovnicească, într-un loc o numesc cale, în altul cunoaştere şi încă undeva, vedere a minţii.

Vezi, cum Părinţii schimbă denumirea lucrurilor duhovniceşti. Căci exactitatea denumirilor se statorniceşte numai pentru lucrurile de aici, iar pentru lucrurile din veacul viitor nu e un nume autentic şi adevărat despre ele; e numai o simplă cunoaştere, care e mai presus de orice denumire şi de orice principiu compus, de orice chip, culoare, descriere şi de toate denumirile născocite.

310

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: