Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 1, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:09

„Stă scris de către unul dintre Sfinţi: Cine nu se socoate păcătos, rugăciunea aceluia nu e primită de Domnul.” (Ep. Teofan, Q 180).

„Să punem în rânduială latura inimii prin fapte de pocăinţă şi printr-o viaţă plăcută lui Dumnezeu, iar ale Domnului vor veni singure de la sine, dacă locul din inimă va fi curat şi neîntinat.” (Ep. Teofan, Q 181).

„Lucrarea cea ascunsă şi poruncile cele nouă şi duhovniceşti, pe care le păstrează sufletul, având în vedere frica de Dumnnezeu, înnoiesc şi luminează sufletul şi în ascuns vindecă toate mădularele lui.” (Ep. Teofan, Q 182).

„Nimic nu poate să ne apropie astfel inima de Dumnezeu ca milostenia şi nimic nu ne aduce în sufletul nostru atâta linişte, ca sărăcia cea de bună voie.” (Ep. Teofan, Q 195).

„Când omul închide porţile cetăţii, adică simţurile, atunci luptă înlăuntru şi nu se teme de cei ce uneltesc în afară de cetate.” (Ep. Teofan, Q 196).

„Prin ce ai pierdut pe cele bune, prin acelea le şi câştigi. Ţi-ai pierdut întreaga înţelepciune (curăţia), Dumnezeu nu va primi de la tine milostenie, dacă petreci în curvie, pentru că vrea de la tine sfinţenia trupului.” (Ep. Teofan, Q 200).

„Ostenelile trupului fără de curăţia minţii sunt ca şi pântecele sterp şi sânurile uscate, pentru că nu se pot apropia de cunoaşterea lui Dumnezeu. Ei îşi chinuiesc trupul, însă nu se îngrijesc să-şi dezrădăcineze patimile din minte şi de aceea nu culeg nimic.” (Ep. Teofan, Q 209).

„Ca dar, peste dar – pentru oameni – după Botez s-a dat pocăinţa. Căci pocăinţa este a doua renaştere de la Dumnezeu. Şi acel dar, arvuna căruia am primit-o prin credinţă, îl primim prin pocăinţă. Pocăinţa este uşa milostivirii, deschisă celor ce o caută cu stăruinţă. Prin această uşă pătrundem la mila lui Dumnezeu; căci toţi, după cuvântul Scripturii dumnezeieşti, au păcătuit, fiind îndreptaţi în dar prin harul lui (Rom. 3, 23 – 24). Pocăinţa este harul al doilea şi se naşte în inimă de la credinţă şi frica (de Dumnezeu)” (Cuv. 83, pag. 397).

„Este o cunoaştere premergătoare credinţei şi este o cunoaştere născută de credinţă. Este o cunoaştere firească, care osebeşte binele de rău şi ea se numeşte socotinţa firească, prin care, în chip firesc, fără învăţătură, cunoaştem binele şi răul. Această socotinţă, Dumnezeu a sădit-o în firea cea înţelegătoare, iar cu ajutorul învăţăturii ea capătă o sporire şi o împlinire. Nu e om care să n-o aibă. Cei lipsiţi de această putere sunt mai prejos de firea cea înţelegătoare şi de cei ce au pierdut această putere de cunoaştere. Proorocul, pe bună dreptate, i-a asemănat cu dobitoacele cele neînţelegătoare. Prin această chibzuinţă noi putem afla calea lui Dumnezeu.

Aceasta este cunoaşterea cea firească; ea premerge credinţei şi este o cale spre Dumnezeu. Prin această socotinţă ne învăţăm să socotim binele de rău şi să primim credinţa. Şi puterea firii mărturiseşte că omul trebuie să creadă în Acela, care le-a făcut pe toate acestea, să creadă şi în cuvintele poruncilor Lui şi să le împlinească. Din credinţă se naşte frica de Dumnezeu şi când ea va însoţi faptele şi va ajunge, treptat, la lucrare, atunci ea (frica) naşte cunoaşterea cea duhovnicească, despre care am zis că se naşte din credinţă.

Deci credinţa naşte în noi frica, frica ne îndeamnă la pocăinţă şi la lucrare. Astfel se dăruieşte omului cunoaşterea cea duhovnicească, adică o simţire a tainelor, care naşte credinţa adevăratei contemplări. Astfel nu numai simplu de la credinţă se naşte cunoaşterea cea duhovnicească, ci credinţa naşte frica de Dumnezeu şi când vom începe a lucra în frica de Dumnezeu, de la frica de Dumnezeu se naşte cunoaşterea cea duhovnicească.

309

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: