Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 2, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:25

Puterea ce creşte treptat de acapararea sutletului nostru de către cugete, Sf. Părinţi o descriu astfel: la început vine aşa zisa momeală. Prin acest nume e însemnat orice cuget simplu, sau imaginea unui lucru oarecare, sau un gând oarecare, care i-a venit omului în minte. Momeala, ca atare, o socot fără de păcat, că nu merită nici laudă, nici osândire, până când nu provoacă în noi, faţă de sine, o atitudine sau alta.

Al doilea moment vine atunci, când noi observăm acest lucru sau acest gând începem să-l privim mai deaproape, sau, după expresia Părinţilor, începem să stăm de vorbă cu el, cu patimă sau fără patimă, şi-i îngăduim să rămână la noi, deşi nu-l acceptăm. Acest moment se numeşte însoţire. Acest lucru, Sf. Părinţi nu-l socot totdeauna fără de păcat; însă el poate fi şi de laudă, în cazul când această privire a cugetului se sfârşeşte după placul lui Dumnezeu, adică când îl respingem, văzându-l că-i păcătos.

Al treilea moment se petrece atunci, când faţă de cugetul ce s-a ivit începem să consimţim, înclinăm spre el şi suntem gata să-l urmăm. Acest lucru se numeşte unire sau învoire cu cugetul. Însă şi în acest caz pot fi două ieşiri; după ce am înclinat un timp de partea cugetului, noi putem să ne dăm seama şi căindu-ne şi mărturisind lui Dumnezeu păcatul nostru cel de gând, să-L chemăm pe Dumnezeu într-ajutor, şi Dumnezeu ne iartă nouă păcatul şi noi învingem cugetul; iar cealaltă ieşire, după cuvântul Sf. Grigorie Sinaitul e atunci „când cineva, cu voia sa, primeşte gândurile aduse de vrăjmaşi şi învoindu-se şi împrietenindu-se cu ele, e biruit de ele astfel, că nu numai că nu se luptă împotriva lor, ci se şi hotărăşte să facă totul după îndemnul lor şi dacă nu va împlini hotărârile sale de fapt, apoi nu din altă pricină oarecare, ci numai pentru că nu i-a îngăduit timpul sau locul, sau pentru altă pricină, care nu i-a îngăduit să facă cele plănuite de noi înainte.”

Al patrulea moment e acela, când cugetul fără voie şi cu sila pune stăpânire peste inima noastră, se contopeşte cu ea, de parcă ar avea o viaţă, se opreşte în ea şi ne strică toată întocmirea noastră cea bună. Acest moment se numeşte robire. Însă şi în cazul acesta, mintea robită de cuget, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate scăpa de el. Se întâmplă însă că şi mintea, fiind parcă dusă de furtună şi de valuri şi târâtă de la întocmirea sa cea bună, spre cugetele cele viclene, nu mai poate să revină la întocmirea sa cea liniştită şi paşnică. Acest lucru vine, mai ales, de la deşertăciune şi de la convorbirile multe şi nefolositoare.

Însă şi aici despre greutatea păcatului trebuie judecat felurit, după cum ar petrece această robire în timpul rugăciunii sau nu, şi se petrece această robire sau nu, şi se petrece acest lucru cu cugete mijlocii sau rele. Dacă robirea nu se petrece în timpul rugăciunii şi priveşte numai lucrurile necesare pentru viaţă, apoi aceasta poate fi şi fără de păcat. (vezi despre aceasta mai amănunţit la Cuviosul Nil Sorsky: Predania către ucenicii săi, despre vieţuirea ascetică, pag. 32 ) – Această carte, Ep. Ignatie Breaceaninov o recomandă începătorilor ca cea dintâi carte pentru a face cunoştinţă cu lucrarea rugăciunii lui Iisus şi cu lucrarea minţii în genere.

În sfârşit, gradul cel mai înalt al stăpânirii noastre, de către cugete, se numeşte patimă. Acest lucru se petrece atunci când cugetul cel rău, cuibărit multă vreme în sufletul nostru, devine parcă o fire a lui, o obişnuinţă a lui permanentă. La o astfel de stare, omul vine din propria sa voie şi în această stare sufletul necontenit e înviforat de cugetele cele pătimaşe, sădite de vrăjmaş şi înrădăcinate în el, din pricina antrenării lor şi a visării fanteziste. A scăpa de această stare, se poate numai pe calea
pocăinţii; în caz contrar, omul e supus chinurilor viitoare. (Ibidem pag. 33).

Deci vedeţi care este succesiunea în punerea de stăpânire peste suflete la cugete şi această succedare îi şi uşurează unui nevoitor atent lupta cu ele.

Dv. întrebaţi încă, care e legătura între cugete şi rugăciunea lui Iisus? Din cele spuse Dv, singur puteţi vedea că ea e foarte aproape de ele, lucru care e uşor de înţeles. Cu ajutorul rugăciunii lui Iisus şi numai cu ajutorul ei, dar nu cu eforturile proprii, după cum mărturisesc despre acest lucru, în chip unanim, toţi părinţii-nevoitori, anume – momeala, iar învingându-l el prin aceasta, îndepărtează de la sine şi întregul lanţ al atacurilor, inclusiv până la patimă.

Din cele spuse, se vede de asemenea, ce însemnătate mare are, în lucrarea minţii şi a inimii şi atenţia cea cu priviri agere, cu ajutorul cărora omul prinde momentul când are nevoie să se întoarcă după ajutorul rugăciunii calde şi strălucitoare a lui Iisus, ca să înlăture primejdia ce-l ameninţă, de a-şi întina mintea şi inima lui, cu cugete necurate sau deşarte. O, dacă mirenii ar da o atenţie mai suficientă celor spuse! Cât de curată, dreaptă şi uşoară ar deveni atunci viaţa lor cea duhovnicească.

Urmărind, cu agerime, curăţia izvorului însuşi, al vieţii celei duhovniceşti, adică inima noastră, lor nu le-ar veni greu să facă curate şi toate manifestările de dinafară ale acestei vieţi, adică toate faptele lor şi raporturile reciproce dintre ei. Ce aer proaspăt, curat ar adia atunci în viaţa noastră! Şi cât de uşor, cu câtă bucurie am respira în viaţa noastră. Întreaga noastră nenorocire e anume în această lipsă de orânduială, de supraveghere şi de părăsire a vieţii din inima noastră!

Preotul. Vă mulţumesc foarte mult, părinte, pentru lămurirea ce mi-aţi dat-o. Să dea Dumnezeu ca ea să ajungă până la auzul şi inimile creştinilor ce petrec în lume! Iar acum vă rog să continuaţi cu înşirarea învăţăturilor Părinţilor Bisericii, despre lucrarea minţii şi rugăciunea lui Iisus, pe care eu o ascult cu mare plăcere şi folos pentru mine..

299

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: