Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 2, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:49

Să nu ne lepădăm însă şi de ostenelile nevoinţelor trupeşti; căci după cum grâul din pămînt, aşa şi din ele răsare bucuria cea duhovnicească şi încercarea în bine. Să nu îndepărtăm de la noi cerinţa conştiinţei, printr-o filosofare mincinoasă, căci ea ne îndeamnă spre cele mântuitoare şi lucrătoare şi totdeauna ne arată care e datoria noastră şi la ce suntem obligaţi, mai ales când este (ea) curăţită printr-o trezvie vie, lucrătoare şi subţire a minţii. În acest caz, din pricina curăţiei sale, de obicei, rosteşte o judecată limpede, cuvenită şi hotărâtă, care exclude orice îndoială.

Pentru toate acestea, nu trebuie de rătăcit în drum prin filosofări false căci ea (conştiinţa) înlăuntru ne vesteşte o viaţă plăcută lui Dumnezeu şi mustrând cu asprime sufletul dacă el şi-a întinat mintea prin păcate, ne arată mijlocul de a îndrepta greşelile, îndemnând inima cea căzută să se pocăiască şi arătându-i doctoria cu o convingere plină de dulceaţă” (Q 28).

„Fumul care iese de la lemne e usturător pentru ochi, dar pe urmă le arată lumină şi-i îndulceşte pe aceia, cărora mai înainte le-a pricinuit neplăcere. Şi atenţia, ţinând neîncetat ochii minţii în încordare, oboseşte şi îngreunează capul. Însă Iisus, cel chemat în rugăciune, venind, luminează inima. Aducerea aminte de El, împreună cu strălucirea (noastră) lăuntrică ne procură şi binele suprem (adică pe Domnul Însuşi)”. (Q 29).

„Mulţi dintre fraţi cunosc înşelarea minţii, pe care o sufăr de la draci. Ei se silesc ca să fie harnici în toate lucrările, fără să se îngrijească de minte şi petrec viaţa cu simplitate şi fără de vicleşug. Socot, că negustând din curăţia inimii, ei nu cunosc deloc întunerecul patimilor dinlăuntru. Acei care nu cunosc războiul despre care vorbeşte Sf. Pavel, nu s-au calificat (îmbunătăţit), poate, prin încercare şi bine şi socot drept căderi numai păcatele cele săvârşite cu fapta, fără a se ţine socoteală de înfrângerile şi biruinţele cele de gând, pe care nu le vede ochiul cel simţit, pentru că ele sunt ascunse şi cunoscute numai unui Dumnezeu, întemeietorul nevoinţelor şi conştiinţei celui ce se nevoieşte. Către unii ca aceştia, mi se pare a spus următorul cuvânt al Scripturii. Ei zic: pace, pace şi nu era pace (Iez.13,10).

Pentru acei fraţi, care, din simplitate, se află într-o astfel de stare, trebuie să ne rugăm, şi să-i învăţăm, pe cât se poate, ca ei să se depărteze nu numai de faptele rele cele nevăzute, ci şi de acel rău care lucrează în inimă. Iar cei care au dorinţa cea dumnezească – să-şi cureţe ochiul cel sufletesc (propriu-zis vederea sufletului), una este lucrarea lui Hristos şi altceva este o taină.” (Q 57).

Cu acestea terminăm cu citatele din Cuviosul Filotei Sinaitul şi trecem la marii stareţi Varsanufie şi Ioan, care s-au nevoit în Palestina în secolul al şaselea.

Preotul. Îngăduiţi-mi, părinte, să vă opresc şi să vă pun câteva întrebări. Răspundeţi-mi aşa, cum aţi fi răspuns unui mirean simplu, de rând, care nu pricepe nimic în problemele vieţii duhovniceşti dinlăuntru. Părinţii aceştia doi din urmă, cuviosul Isichie şi cuviosul Filotei, vorbesc despre trezvia lăuntrică, despre paza minţii şi a inimii.

Cea dintâi întrebare care mi se iveşte este întrebarea despre cugete. Părinţii zic că trebuie să tindem a ne curăţi de cugete şi nu numai de cele rele, ci în genere de cugete. Cum trebuie înţeles acest lucru? Sau ele trebuie deosebite? Şi atunci cum trebuie înţeles cuvîntul „cugete”? Aceasta-i întrebarea mea cea dintâi. A doua întrebare e: există oare vreo legătură între curăţirea de cugete şi rugăciunea lui Hristos?

296

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: