Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 2, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:52

„Iar curăţia inimii, adică păzirea şi păstrarea minţii, a cărei chip este Noul Testament, dacă e păzit de noi cum se cuvine, toate patimile şi tot răul îl curmă din inimă şi îl dezrădăcinează şi în locul lui aduce în inimă bucurie, bună nădejde, zdrobirea, plânsul, lacrimile, cunoaşterea de sine şi a păcatelor sale, aducerea aminte de moarte, adevărata smerenie, o dragoste nemăsurată către Dumnezeu şi oameni şi oarecare îndulcire dumnezeiească din inimă (Q 113).

„După cum celui ce umblă aici pe pământ îi este cu neputinţă să nu spintece acest aer, aşa-i cu neputinţă şi inimii omeneşti să nu fie neîncetat luptată de demoni, sau să nu fie supusă înrâuririi lor celei ascunse, deşi cineva şi-ar petrece nevoinţele trupeşti cu asprime” (Q 114).

„Cu amărăciune de la otrava gândurilor celor rele ce umple inima noastră când noi, neîngrijindu-ne din pricina uitării, suntem, pentru mult timp, îndepărtaţi de la luarea aminte şi rugăciunea lui Iisus.
Însă când, din dragostea faţă de cele dumnezeieşti, cu osârdie tare, cu rânduială, vom începe în lucrătoria cea de gând (adică în atelierul gândurilor, în inimă) să săvârşim acolo cele spuse mai sus, adică luarea aminte şi rugăciunea, apoi ea (inima) iarăşi se umple de dulceaţă, într-o simţire de desfătare cu o bucurie oarecare fericită. Abia atunci luăm noi hotărâri ferme de a umbla pururea întru liniştirea inimii şi nu pentru altceva, ci pentru dulceaţa şi bucuria plăcută ce o simţim de la ea în suflet” (Q 120).

„Ştiinţă a ştiinţelor şi artă a artelor este priceperea de a-ţi cârmui gândurile cele răufăcătoare. Cel mai bun mijloc împotriva lor şi cea mai de nădejde tragere a lor pe sfoară e ca în Domnul să te uiţi, când apare asupreala lor şi să-ţi păzeşti mereu gândul curat, după cum păzim ochiul cel trupesc, cu el însuşi privind cu toată agerimea ca să nu se apropie de el ceva care l-ar putea vătăma şi în fel şi chip să nu laşi să ajungă până la el nici cel mai mic firicel de praf” (Q 121).

„După cum zăpada nu va naşte flacără, apa nu va naşte foc, spinul – smochine – astfel şi inima fiecărui om nu va scăpa de cugetele, de cuvintele şi de faptele cele drăceşti, dacă nu va curăţi cele dinlăuntru ale sale, nu va uni trezvia cu rugăciunea lui Iisus şi nu va merge cu toată stăruinţa, grăbindu-se spre cele ce sunt înainte.

Un suflet care nu-şi ia aminte de sine” neapărat va fi neroditor în ce priveşte gândurile cele bune şi fără de prihană, asemenea unui catâr fără de rod pentru că el nu are nici priceperea înţelepciunii celei duhovniceşti. Într-adevăr, chemarea numelui lui Iisus şi golirea de cugetele cele pătimaşe este o lucrare dulce, care statorniceşte pacea sufletului” (Q 122).

„Mintea se întunecă şi devine neroditoare, când monahul său va vorbi cu cineva despre lucrurile lumeşti, sau în gând va pălăvrăgi despre ele, sau când trupul cu mintea cu deşertăciune se vor ocupa de ceva din cele simţite, sau când, în genere, el se dedă la cele deşarte: căci, în acest caz, imediat după aceasta, el pierde căldura, zdrobirea, îndrăzneala către Dumnezeu şi cunoaşterea (adică cunoaşterea ordinei divine şi aducerea aminte de Dumnezeu; cade în uitarea de Dumnezeu şi de rânduielile Lui); aşa încât luând aminte la mintea noastră, într-atât ne luminăm şi întrucât nu ascultăm de minte, într-atât ne întunecăm” (Q 127).

„Cugetele ce apar împotriva voinţii noastre stau în inimă; de obicei, sunt şterse de rugăciunea lui Iisus cea cu trezvie, cea din adâncurile gândurilor inimii” (Q 137).

După cum fără de o corabie mare nu poţi trece peste adâncurile mării, astfel, fără chemarea lui Iisus Hristos, e cu neputinţă să izgonim momeala unui cuget viclean” (Q 142).

290

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: