Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 2, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:00

„Când noi ticăloşii ne vom învrednici cu frică şi cu cutremur să ne împărtăşim de dumnezeieştile şi preacuratele taine ale lui Hristos Dumnezeu şi Împăratul nostru, atunci să arătăm mai multă trezvie, pază a minţii şi o luare aminte riguroasă, ca focul acesta dumnezeiesc, adică trupul Domnului nostru Iisus Hristos, să nimicească păcatele noastre şi întinăciunile noastre, cele mici şi cele mari. Căci, pătrunzând în noi, el îndată izgoneşte din inimă pe duhurile cele viclene ale răutăţii şi ne lasă nouă
păcatele de mai înainte; şi atunci mintea noastră rămâne slobodă de sâcâiala neliniştită a cugetelor celor viclene. Dacă după aceasta, stând la uşa inimii, vom păzi cu stăruinţă mintea noastră, apoi când ne vom învrednici iarăşi de Sfintele Taine, dumnezeiescul trup, tot mai mult şi mai înalt, ne va lumina mintea noastră şi o va face să strălucească asemenea unei stele” (Q 101).

„Uitarea stinge de obicei paza minţii, după cum apa stinge focul. Însă rugăciunea neîncetată a lui Iisus, cu o trezvie fără de slăbire, până în cele din urmă, o izgoneşte (pe uitare) din inimă. Rugăciunea are nevoie de trezvie, ca şi o candeluţă mică de lumina unei lumânări” (Q 102).

„Războiul de gând, trebuie dus ca şi războiul cel obişnuit. Cel dintâi lucru e luarea aminte; pe urmă, când vom vedea că s-a apropiat un cuget vrăjmaş, să aruncăm asupra lui cu mânie cuvinte de blestem din inimă; al treilea lucru după aceasta – să ne rugăm împotriva lui, îndreptându-ne inima spre chemarea lui Iisus Hristos, ca să se risipească această nălucire drăcească de îndată, ca să nu cumva mintea să se ducă după această nălucire, ca un copil momit de un scamator iscusit” (Q 105).

„După cum nu poţi petrece viaţa aceasta fără mâncare şi băutură, la fel fără de paza minţii şi curăţia inimii, ceea ce e şi se numeşte trezvie, e cu neputinţă să ajungă sufletul la ceva duhovnicesc şi plăcut lui Dumnezeu, sau să se izbăvească de păcatul de gând, deşi cineva prin frica de chinuri s-ar sili pe sine să nu greşească” (Q 109).

„Însă şi acei care, dintr-o silinţă oarecare, se înfrânează cu fapta de la păcat, sunt fericiţi înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor şi oamenilor, pentru că ei sunt silitori care răpesc împărăţia cerurilor (Mat. 11,12), (Q 110).

„Chipul nevoinţelor simţite, trupeşti, de dinafară, este Vechiul Testament, iar Sfânta Evanghelie care este Noul Testament este chipul luării aminte, sau al curăţiei inimii. Şi după cum Vechiul Testament nu ducea la desăvârşire, nu mulţumea şi nu încredinţa pe omul cel dinlăuntru ca plăcut lui Dumnezeu, căci legea, zice Apostolul, n-a adus nimic la desăvârşire (Evr. 7,19), ci împiedică numai păcatele cele grosolane; astfel să înţelegi şi despre neprihănirea cea trupească şi despre nevoinţele trupului, despre post, zic, despre înfrânare, culcatul pe pământ, starea în picioare, priveghere şi celelalte, care privesc de obicei trupul şi odihnesc partea cea pătimaşă a trupului, de mişcările cele păcătoase.

Desigur că sunt bune şi toate acestea, după cum este spus şi despre Vechiul Testament (că legea este bună); pentru că serveşte la obişnuirea (învăţarea) omului nostru celui de dinafară şi la păzirea de faptele cele pătimaşe. Însă nevoinţele acestea nu sunt paznici şi de păcatele cele de gând sau opritorii lor, adică nu sunt în stare să ne izbăvească pe noi de pizmă, de mânie şi celelalte” (Q 112).

289

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: