Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 3, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:00

„Gândul care stă şi cheamă pe Hristos asupra vrăjmaşilor şi care aleargă spre El, e asemenea unei fiare care înconjurată de câini, stă cu bărbăţie împotriva lor, ascunzându-se într-o îngrădire oarecare. Văzând de departe uneltirile de gând ale nevăzuţilor vrăjmaşi, el neîncetat se roagă împotriva lor lui Iisus, făcătorul de pace şi prin aceasta rămâne nerănit de ele” (Q 8).

„Cel care se nevoieşte înlăuntru, în fiecare clipă trebuie să aibă următoarele patru lucrări: smerenia, luarea aminte peste măsură (atenţie), împotrivirea cu cuvântul (cugetelor) şi rugăciunea. Smerenia, pentru războiul lui cu nişte potrivnici ca diavolii cei trufaşi, mereu să aibă în mâna inimii ajutorul lui Hristos, căci Domnul urăşte pe cei mândri. Atenţie pentru ca să ţină inima sa fără vreun cuget, de ar părea el chiar bun. Împotrivirea cu vorba, pentru că de îndată ce vei pricepe cu agerimea minţii cine a venit, să-i vorbeşti împotrivă celui viclean cu mânie, după cum se zice: „şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc” (Ps. 118, 42) – Au nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? (Ps. 61, 1).

Rugăciunea, pentru ca, după împotrivirea cu vorba, să strigi din adâncul inimii, către Hristos, întru suspinuri negrăite. Şi atunci, cel ce se nevoeşte, singur va vedea cum vrăjmaşul lui se va risipi cu toată nălucirea lui şi va fi izgonit de numele cel închinat al lui Iisus, ca praful de vânt sau va pieri ca fumul” (Q 20).

„Cine n-are o rugăciune curată de gânduri, acela n-are armă pentru război – acea rugăciune, zic, care s-ar lucra neîncetat în ascunzişurile cele mai dinlăuntru ale sufletului şi ar biciui şi ar arde pe vrăjmaşul ce luptă într-ascuns, prin chemarea Domnului Iisus Hristos” (Q 21).

„Ţi se cuvine, prin privirea ageră şi încordată a minţii, să te uiţi înlăuntru ca să-i cunoşti pe cei ce intră. De îndată ce-i vei cunoaşte, prin vorbire împotrivă zdrobeşte capul balaurului şi totodată strigă cu suspinare către Hristos. Şi atunci vei căpăta simţirea prin încercare a sprijinului dumnezeiesc şi prea limpede vei vedea neprihănirea inimii” (Q 22).

„Ca şi cel ce ţine o oglindă în mână şi stă printre mulţi alţii, privind în oglindă îşi vede şi faţa sa cum este şi pe alţii care privesc în aceeaşi oglindă, aşa şi cel ce în întregime s-a coborât în inimă se vede în ea şi starea sa proprie, vede şi feţele negre ale arapilor celor de gând” (Q 23).

„Mintea nu poate învinge nălucirea drăcească numai singură prin sine; să nu îndrăznească la aceasta niciodată. Căci vrăjmaşii noştri sunt şireţi şi prefăcându-se învinşi, adeseori, de acolo de jos, prin slava cea deşartă, îi prăbuşesc pe luptători. Iar împotriva chemării lui Iisus nu pot suferi nici o clipă ca să stea şi să uneltească împotriva ta” (Q 24).

„Bagă de seamă, să nu cazi în părere de sine, asemenea lui Israel cel de demult; altfel vei fi dat şi tu vrăjmaşilor celor de gând. Căci acela, fiind izbăvit de egipteni, de către Dumnezeul tuturor, şi-a născocit sieşi un sprijinitor – idolul turnat” (Q 25).

„Sub idolul turnat înţelegi mintea noastră cea slabă care, atât timp cât cheamă pe Iisus Hristos asupra duhurilor răutăţii, cu uşurinţă le izgoneşte pe ele şi cu o pricepere plină de iscusinţă pune pe fugă puterile cele oştitoare ale vrăjmaşului, dar de îndată ce, fără de socotinţă, a îndrăznit să se bizuie pe sine, apoi cade şi se sfărâmă asemenea acelui, aşa zis, cu zborul repede” (Q 26).

„După cum e cu neputinţă ca Marea Roşie să apară pe tăria cerului printre altele şi după cum e cu neputinţă omului, care umblă pe pământ, să nu respire aerul de aici, la fel şi nouă ne este cu neputinţă să ne curăţim inima de cugetele cele pătimaşe şi a izgoni din ea pe toţi vrăjmaşii cei de gând, fără de chemarea deasă a numelui lui Iisus Hristos” (Q 28).

287

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: