Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 4, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:40

Sufletul trebuie să se împotrivească, să lupte împotrivă şi să biruie. Voia ta cea liberă, luptând împotrivă, petrecând în osteneli şi necaz începe, în sfârşit, să biruie; ea cade şi se ridică; păcatul din nou o doboară; în zece şi în douăzeci de lupte învinge şi doboară sufletul, însă şi sufletul, cu timpul, biruieşte şi el undeva păcatul. Şi iarăşi, dacă sufletul stă cu tărie şi nu va slăbi întru nimic, apoi începe să capete întâietate, să hotărască lucrul şi să obţină biruinţe asupra păcatului. Astfel înving oamenii şi ajung biruitorii lui” (Q 142).

„Se descoperă o oarecare putere ascunsă şi subţire a întunericului, care petrece în inimă. Şi Domnul e aproape de sufletul şi trupul tău şi, privind la lupta ta, începe să sădească în tine cugete ascunse cereşti şi, în taină, începe să te odihnească pe tine. Însă până când te lasă totuşi sub învăţătură şi chiar pentru necazurile tale se îngrijeşte de harul cel pentru tine. Şi când vei ajunge la odihnă, îţi va da să-L cunoşti pe El, şi îţi va arăta că tot pentru folosul tău ţi-a îngăduit să fi în lupte.

După cum fiul unui om bogat, care are un povăţuitor (pedagog), până când povăţuitorul îl pedepseşte şi învăţătura şi rănile şi loviturile i se par grele şi acest lucru se petrece până când ajunge bărbat, şi atunci începe să mulţumească pedagogului, astfel şi harul cu grijă te învaţă până când vei ajunge a fi bărbat desăvârşit” (Q 146).

„Cea mai de seamă armă pentru luptător şi nevoitor e ca, intrând în inimă el să facă război cu Satana, să se urască pe sine însuşi, să se lepede de sufletul său, să se mânie pe el, să-l ocărască, să se împotrivească dorinţelor sale obişnuite, să se certe cu cugetele sale, să se lupte cu sine însuşi” (Q 165).

„Adevărata temelie a rugăciunii e astfel: – să fi atent la gânduri şi să-ţi faci rugăciunea într-o mare linişte şi pace. Omul care se roagă trebuie să-şi îndrepte toată stăruinţa spre gânduri şi să curme ceea ce le dă hrană, iar cu mintea să tindă spre Dumnezeu, şi să nu împlinească vrerile gândurilor, ci gândurile care sunt risipite să fie adunate laolaltă, deosebindu-le pe cele fireşti de cele viclene.

Sufletul sub păcat se aseamănă unei păduri mari de pe un munte, sau unei stufării de lângă râu, sau unui desiş de spini şi de copaci; de aceea, cei ce au de gând să treacă prin asemenea locuri, trebuie să întindă mâinile cu stăruinţă şi cu osteneală să înlăture crengile dinaintea lor.

Astfel şi sufletul e înconjurat de o pădure întreagă de cugete sugerate de puterea cea potrivnică; de aceea se cere o mare grijă şi luare aminte a minţii, ca omul să poată osebi cugetele străine, sugerate de puterea cea potrivnică. Cei cu luare aminte la gânduri, întreaga nevoinţă a rugăciunilor o săvîrşesc înlăuntru. Unii ca aceştia, prin priceperea şi chibzuinţa lor pot spori, birui cugetele ce se ridică asupra lor şi umblă în voia Domnului” (Q 161).

De la aprinderea duhului se face vie şi inima.

„Urmează Mariei – urmează, fără să ai în vedere altceva, ci privind numai spre acela, Care a zis: „Foc am venit să arunc pe pământ şi cum aş vrea să se aprindă mai degrabă” (Luca 12, 49).

Căci aprinderea duhului face inimile vii. Focul cel nematerialnic şi dumnezeiesc sfinţeşte sufletele şi le încearcă, ca pe aurul cel curat în topitoare, iar păcatul îl arde, ca pe spini şi paie; pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor (Evr.12, 29).

Căutând lucrarea acestui foc, fericitul David a zis: „Încearcă-mă, Doamne, şi mă ispiteşte, aprinde măruntaiele mele şi inima mea” (Ps. 25, 2) (Q 175).

273

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: