Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 4, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:06

„Omul nu se face vrednic de partea cea bună de îndată ce aude cuvântul lui Dumnezeu. Afirmând contrariul, îi răpeşti omului voinţa şi negi existenţa puterii celei potrivnice, care luptă împotriva minţii. Iar noi spunem, că cel ce ascultă cuvântul vine întru zdrobire şi pe urmă începe să se îndeletnicească şi să se înveţe pentru luptă, se nevoieşte şi se străduieşte împotriva satanei; şi după o hărţuială şi luptă îndelungată, învinge şi ajunge creştin (adică se hotărăşte să fie un urmaş riguros al lui Hristos). (Ep, Teofan, 76).

„Pătrunde în esenţa cea gânditoare a sufletului şi pătrunde nu uşor. Sufletul cel nemuritor e ca un fel de vas preţios. Uită-te cât e de mare cerul şi pământul şi n-a binevoit pentru ele Dumnezeu, ci numai pentru tine. Priveşte la nobleţea şi vrednicia ta, căci nu pe îngeri a trimis Dumnezeu, ci Însuşi Domnul a venit mijlocitor pentru tine, ca să cheme pe cel pierdut, rănit, să-ţi dea ţie înapoi cel dintru început al lui Adam cel curat. Însuşi Dumnezeu a venit să te apere şi să te scape de moarte. Deci stai şi închipuie-ţi cât de mare e purtarea de grijă pentru tine” (Q 77).

Încă de aici, de pe pământ, trebuie să înceapă renaşterea sufletului şi unirea lui cu Duhul Sfânt. „După cum viaţa din trup nu e de la el însuşi, ci de la acela care e în afară de el, adică din pământ, şi fără de cele existente în afară de el îi este cu neputinţă să vieţuiască, astfel, dacă sufletul încă de pe acum nu se va renaşte în acel pământ al celor vii şi nu se va hrăni acolo duhovniceşte şi nu va creşte duhovniceşte, sporind înaintea Domnului şi nu-l va îmbrăca Dumnezeirea în veşmintele cele negrăite ale podoabei cereşti, apoi fără acea hrană îi este cu neputinţă să trăiască singur de la sine întru îndulcire şi odihnă.

Căci firea lui Dumnezeu are şi pâinea vieţii, pe acela Care a zis: „Eu sunt pâinea vieţii” (Ioan 6, 35) şi „apa cea vie” (Ioan 4, 10) şi „vinul care veseleşte inima omului” (Ps. 103, 16) şi „untdelemnul bucuriei” (Ps. 44, 9) şi hrana cea de multe feluri a Duhului celui ceresc şi veşmintele cele cereşti purtătoare de lumină, care se dăruiesc de Dumnezeu. În aceasta se şi cuprinde viaţa cea cerească a sufletului. Vai de trup când el se opreşte numai asupra firii sale, fără să aibă împărtăşire cu dumnezeiescul Duh, pentru că moare fără să se învrednicească de viaţa dumnezeiască cea veşnică.

Cum cad în deznădejde cei bolnavi, când trupul lor nu mai poate să primească mâncare şi plâng pentru ei cei de aproape, prietenii, rudele şi cei iubiţi de ei, astfel şi Dumnezeu şi Sfinţii Îngeri socot vrednice de lacrimi acele suflete care nu gustă din hrana cea cerească a Duhului şi nu vieţuiesc întru nestricăciune” (Q 86).

Păzindu-şi sufletul omul trebuie să ducă o luptă cu bărbăţie împotriva Satanei.

„Se întâmplă că Satana vorbeşte cu tine în inimă: „Vezi câte rele ai făcut tu; vezi de câtă furie e plin sufletul tău; eşti atât de împovărat de păcate încât nu te mai poţi mântui”. Iar acest lucru îl face ca să te arunce întru deznădejde, pentru că lui îi este neplăcută pocăinţa ta. Căci de îndată ce, prin căderea în păcat, a intrat păcatul, în fiecare clipă el vorbeşte cu sufletul cum vorbeşte un om cu altul.

Răspunde-i şi tu: „Am în Scriptura Domnului mărturia: nu voiesc moartea păcătosului, ci pocăinţa, ca el să se întoarcă de la calea lui cea vicleană şi să fie viu (Iez. 33, 11). Căci El pentru aceasta s-a coborât ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi, să-i învieze pe cei morţi, să-i facă vii pe cei omorâţi, să-i lumineze pe cei ce se află în întunerec” (Q 98).

270

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: