Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:12

Atunci Sfântul Grigorie i-a zis: O, de mi-ar da şi mie Dumnezeu astfel de înşelare, pe care o ai tu, sfinte părinte! Totuşi, te rog să-mi spui: în clipa când mintea ta e răpită la Dumnezeu, ce vede ea cu ochii săi lăuntrici? Şi poate oare mintea atunci să înalţe rugăciune laolaltă cu inima? Sf. Maxim i-a răspuns: nu, nu poate.

Căci, când harul Sfântului Duh vine în om, cu ajutorul rugăciunii atunci rugăciunea se curmă, pentru că mintea atunci e toată cuprinsă de harul Sf. Duh şi nu mai poate lucra cu puterile sale proprii, ci petrece fără de lucrare şi se supune numai Duhului Sfânt, şi unde voieşte Duhul Sfânt acolo o duce, sau în aerul nematerialnic al luminii celei dumnezeieşti, sau în altă oarecare contemplare negrăită, sau, după cum se întâmplă adesea, într-o convorbire dumnezeiască, şi ca să spunem pe scurt, cum voieşte Mângâietorul Sf. Duh, aşa îi mângâie pe robii săi; cui şi ce dar îi trebuie pe acela li-l şi dă.

Acestea, pe care le vorbesc eu, le poate vedea fiecare, limpede, în Proroci şi Apostoli care s-au învrednicit să aibă tot felul de vedenii, deşi oamenii îşi băteau joc de ei, şi-i socoteau înşelaţi şi beţi. Astfel, proorocul Isaia a văzut pe Domnul pe un scaun înalt, preaînălţat şi înconjurat de serafimi.

Întâiul mucenic Ştefan a văzut cerurile deschise şi pe Domnul Iisus Hristos de-a dreapta Tatălui şi celelalte. La fel şi acum robii lui Hristos se învrednicesc a vedea felurite vedenii, pe care unii nu le cred şi nu le socot deloc adevărate, ci le socot înşelări, şi pe cei care le văd îi numesc cuprinşi de înşelare.

De unii ca aceştia mă mir mult şi nedumiresc, ce fel de oameni sunt ei, şi cum de au orbit, de sunt chiar ca nişte orbi; nu văd şi nu le cred pe acelea pe care le-a făgăduit Dumnezeul cel nemincinos, prin buzele proorocului Ioil, anume că chiar pe acestea le va da Domnul celor credincioşi, zicând: „Turna-voi din duhul Meu peste tot trupul şi vor proorocii” (Fapte Apos, 2, 18) – pe care har Domnul l-a trimis asupra ucenicilor Săi, şi pe care îl dă şi acum şi-l va da până la sfârşitul veacului, după făgăduinţa Sa tuturor credincioşilor Săi robi.

Deci, când acest har al Sfântului Duh se va coborî asupra cuiva, apoi nu-i arată obişnuit din lucrările lumii acesteia simţite, ci arată ceea ce omul niciodată n-a văzut şi nu şi-a închipuit. Atunci, mintea unui astfel de om învaţă de la Duhul Sfânt tainele cele mai înalte şi mai ascunse, pe care după dumnezeiescul Pavel, nici ochiul omului nu le poate vedea, nici mintea nu le poate pricepe, niciodată, de la sine (1 Cor. 2, 9).

Şi ca să înţelegeţi cum le vede mintea noastră pe ele, apoi ia aminte la cele ce-ţi voi spune. Ceara, când se află departe de foc, e tare, şi poate fi luată şi ţinută, dar de îndată ce vei arunca-o în foc se topeşte, şi acolo în foc se aprinde şi arde, şi e pe de-a întregul lumină, şi astfel se mistuie toată în foc. Aşa şi mintea omului, când ea petrece singură de la sine, fără să se întâlnească cu Dumnezeu, atunci pricepe, după cum se obişnuieşte, toate cele din jurul ei după puterea sa, dar când se apropie de focul Dumnezeirii şi de Duhul Sfânt, atunci pe de-a întregul e cuprinsă de focul cel dumnezeiesc şi e pe de-a întregul lumină, şi acolo, în flacăra Sf. Duh se aprinde şi se revarsă în cugetări dumnezeieşti şi nu poate deloc, în mijlocul focului Dumnezeirii, să cugete la ale sale sau despre cele ce vrea.

262

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: