Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 17:16

Drept răsplată pentru o astfel de osteneală lăuntrică, se dă o îndrăzneală către Dumnezeu în rugăciune, care licăreşte neîncetat în inimă. Căldura neîncetată a rugăciunii este duhul acestei vieţi, astfel că odată cu încetarea acestei licăriri, încetează şi mişcarea vieţii celei duhovniceşti, cum, cu încetarea răsuflării încetează viaţa trupului”. (Ep. Teofan, Scrisori despre viaţa cea duhovnicească, par. 88).

Continuând să descrie lucrările harului lui Dumnezeu, Ep. Teofan scrie: „El, harul, este prezenţa Domnului nostru în noi. „Fără de Mine nu puteţi face nimic”; aceasta şi este principiul harului.

De asemenea, în acest sens anume, Apostolii şi cei dintâi creştini, Îl numeau pe Iisus Hristos numai Domn. Cea mai strălucitoare demonstraţie a unui adevăr matematic, care se poate asemăna în evidenţă cu lucrările harului, când inima e deschisă pentru el prin pocăinţă?

Până la naşterea vieţii lăuntrice sau până la arătarea bucuriei simţite a harului şi a comuniunii cu Dumnezeu, omul adesea încă mai face câte ceva şi singur îşi încordează spre aceasta puterile sale. Însă sleindu-şi puterile fără rost, el părăseşte, în sfârşit, toată lucrarea cea după capul lui (sau cu rânduială de la sine) şi cu tot sufletul se lasă în seama lucrării totale a harului. Atunci îl cercetează Domnul cu mila Sa şi aprinde în el focul vieţii duhovniceşti dinlăuntru.

Că în această mare transformare, eforturile lui nu înseamnă nimic, acest lucru îl ştie din încercare. Pe urmă, prin îndepărtări mai mult sau mai puţin dese, harul lui Dumnezeu pecetluieşte în el o încredinţare tot din încercare, că şi menţinerea acestui foc al vieţii nu este lucrarea silinţelor proprii. Pe urmă, venirea deasă a gândurilor şi iniţiativelor bune, adumbririle dese ale duhului de rugăciune, care nu se ştie cum şi de unde vin, aşişderea îl lasă să se convingă, din încercare, că şi tot binele nu-i posibil pentru el altfel decât din lucrarea harului lui Dumnezeu, care îl însoţeşte (pe bine), din mila Domnului, care mântuieşte pe cei ce se mântuiesc.

El se lasă pe seama Domnului şi Domnul lucrează totul în el. Încercarea arată că numai atunci merg toate cu spor, când el e plin de această predare de sine. El se predă lucrării totale a harului şi harul lucrează în el. Acest adevăr pentru el nu numai că e mai evident decât orice adevăr matematic, ci şi decât orice încercare de dinafară, căci el deja a încetat să mai vieţuiască în afară şi pe de-a întregul e concentrat înlăuntru”. (Ep. Teofan; Scrisori despre viaţa cea duhovnicească, pag.140).

„Prin aceste puţine cuvinte a spus totul ce aduce cu sine statornicirea împărăţiei înlăuntru, sau cu alte cuvinte, fericitul foc care se aprinde, în sfârşit, în inimă; tot prin aceasta se arată şi fiinţa vieţii duhovniceşti celei adevărate sau funcţiunile ei cele esenţiale. Desigur că toate acestea se arată în puterea cuvenită nu de îndată – se întâmplă şi abateri, şi greşeli, şi slăbiri; însă se are în vedere anume acest lucru, din timpul când mintea se uneşte cu inima şi, întărindu-se înlăuntru se aşază la slujbă înaintea Domnului”. (Ep. Teofan, Scrisori din viaţa cea duhovnicească, pag. 90).

Din acest moment, cel ce se roagă trebuie să aibă numai o singură grijă: „să fie totdeauna credincios harului din el.” Infidelitatea îl jigneşte harul şi el se depărtează sau îşi scurtează lucrarea sa.

Credincioşia sa harului sau Domnului, omul o mărturiseşte prin faptul că nici în gânduri, nici în simţiri, nici în fapte, nici în cuvinte, el nu îngăduie nimic din ce-şi dă seama că e potrivnic Domnului şi, dimpotrivă, de îndată ce-şi dă seama că pentru aceasta e voia lui Dumnezeu.

258

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: