Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 17:23

De îndată ce se va naşte această căldură gândurile se potolesc, atmosfera dinlăuntru se potoleşte, încep să fie văzute toate începuturile de mişcări bune sau rele ale sufletului şi se primeşte o putere pentru a alunga pe acestea din urmă.

Şi această lumină lăuntrică se răspândeşte şi asupra celor de dinafară şi ne dă posibilitatea şi acolo să deosebim cele cuvenite de cele necuviincioase, împărtăşindu-ne şi tăria de a ne statornici în cele dintâi, oricare ar fi piedicile; într-un cuvânt, atunci începe viaţa cea duhovnicească adevărată, lucrătoare, care până acum era numai în căutare, şi chiar de se arată apoi numai fragmentar.

Iar acum, născându-se în inimă, căldura rămâne neieşită şi neieşită ţine lângă sine şi atenţia minţii. Când mintea e în inimă – aceasta şi este unirea minţii cu inima, care arată integritatea organismului nostru celui duhovnicesc. (Scrisori despre viaţa cea duhovnicească, pag. 65, Ep. Teofan).

Lămurind apariţia căldurii din inimă, Ep. Teofan întrebuinţează asemănarea: după cum lumea fizică freacă lemn de lemn şi capătă căldură şi chiar foc; sau ţine un lucru la soare şi el se încălzeşte, iar dacă s-ar concentra mai multe raze, apoi se şi aprinde, la fel se petrece şi în lumea duhului; frecarea sunt ostenelile nevoinţei, ţinerea la soare – rugăciunea lui Iisus. Când le vei face toate acestea cu osârdie, fără lenevire şi fără întrerupere – milostiv este Domnul – se va aprinde un mic foc în inimă care va mărturisi despre naşterea vieţii duhovniceşti celei dinlăuntru, în punctul central al firii noastre, sau despre împărăţia Domnului din noi (Ep. Teofan, Scrisori despre viaţa cea duhovnicească, pag. 66).

Totodată, după cuvintele Ep. Teofan, „Conştiinţa pe de-a întregul se concentrează în inimă şi stă în faţa Domnului, vărsând în faţa lui simţămintele sale, iar mai mult decât orice, căzând cu durere înaintea Lui cu simţuri smerite de pocăinţă, însoţite de o hotărâre de a-ţi închina toată viaţa ta spre slujirea numai Lui, Unuia.

Odată cu alcătuirea acestei întocmiri, se curmă toată neorânduiala care domnea înlăuntrul până la clipa aceasta, în perioada căutării; în această stare transitorie de chin. Frământarea neînfrânată a gândurilor se curmă; atmosfera sufletului devine curată şi fără de nori; rămâne numai un singur gând şi amintirea de Domnul. De aici lumină în toate cele dinlăuntru. Totul e limpede acolo; orice mişcare e văzută şi preţuită cum se cuvine, în lumina minţii, care purcede de la faţa Domnului contemplată.

Din pricina aceasta orice gând rău şi orice simţire rea, care se ating de inimă, întâmpină chiar în genere o împotrivire şi sunt alungate. Aici se împlineşte, ce ne sfătuieşte Filotei Sinaitul: „Stai de dimineaţă la intrarea în inimă şi cu numele lui Iisus loveşte pe vrăjmaşii ce se apropie”.

Această izgonire a relelor poate fi o clipă, însă poate dura ceasuri, zile şi ani; pe când miezul lucrării e unul şi acelaşi, anume, nu e îngăduit nimic să ajungă în inimă, ci întâmpină o izbitură hotărâtă în momentul când e recunoscută răutatea lui, şi această alungare nu încetează până când nu se va deşerta inima de răutate.

După aceasta, orice s-ar gândi, orice s-ar simţi, orice s-ar dori, orice se vorbeşte şi se face – se gândeşte, se simte, se doreşte, se vorbeşte şi se face dându-se bine seama că toate acestea nu jignesc pe Domnul cel contemplat necurmat, că-I sunt plăcute Lui şi sunt potrivite cu voia Lui.

Dar dacă, împotriva voinţii noastre se va strecura ceva din cele potrivnice, apoi îndată, cu smerenie va fi mărturisit Domnului şi se curăţă prin pocăinţa cea lăuntrică, sau prin mărturisirea cea de dinafară, astfel că conştiinţa este păzită pururea curată înaintea Domnului.

257

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: