Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 17:40

Numai că ea e cu diferite trepte de putere şi de durată, dar în fond e una şi aceeaşi, începând de la mişcările uşoare, care trec în curând, până la stările lăuntrice netulburate înaintea lui Dumnezeu, care uneori durează ceasuri întregi. Cine va înţelege chemarea şi o va căuta, apoi tragerile acelea vor veni mai des şi se vor prelungi până când vor ajunge la o statornicire necunoscută şi neschimbată în inimă. Când va pleca această stare; apoi iarăşi va începe vagabondarea gândurilor şi apropierea mişcărilor pătimaşe.

Sufletul se coboară din cer iarăşi pe pământ, din lumină în întuneric, dintr-o odihnă uşoară într-o lucrare cu multe osteneli. Rabdă şi aşteaptă, până când va veni iarăşi această arătare a Împărăţiei lui Dumnezeu din inimă.

Aşa va fi până va binevoi Dumnezeu să întărească această petrecere sădită înlăuntru, pentru totdeauna, şi s-o facă neieşită şi neschimbată. Căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu este căutarea acestui din urmă lucru; iar arătarea lui este descoperirea Împărăţiei” (Ep. Teofan, Scrisori despre viaţa cea duhovnicească, p. 42).

Episcopul Ignatie completează cele spuse de Ep. Teofan, prin următoarele cuvinte: „Lucrarea dumnezeiască e nematerială: nu se vede, nu se aude, nu se aşteaptă, nu poate fi închipuită, nu poate fi lămurită prin nici o asemănare împrumutată din veacul acesta; ea vine, lucrează în chip tainic. De la început îi arată omului păcatul, pe care îl creşte în ochii omului şi pe care îl ţine în toată grozăvia lui, neîncetat în faţa ochilor lui; aduce sufletul în starea de a se osândi pe sine însuşi, îi arată căderea noastră, această prăpastie pierzătoare, groaznică, întunecoasă, adâncă, în care a căzut tot neamul omenesc prin păcatul străbunicului nostru; apoi, încetul cu încetul îi dăruieşte o adâncă luare aminte şi o inimă înfrântă în timpul rugăciunii.

Pregătind în felul acesta vasul, se stinge fulgerător, pe neaşteptate, în chip nematerialnic de părţile sparte şi ele se adună într-o unitate. Cine s-a stins? Nu pot lămuri acest lucru! Eu n-am văzut nimic, n-am auzit nimic, dat mă văd schimbat, m-am simţit astfel, pe neaşteptate, dintr-o lucrare cu autoritate absolută. Ziditorul a lucrat în vremea zidirii celei dintâi.”

„Din atingerea mâinilor Lui de întreaga mea fiinţă, mintea, inima şi trupul s-au unit între ele, au alcătuit ceva unitar şi întreg, apoi s-au scufundat în Dumnezeu, unde, pentru atât timp cât îi ţinea acolo mâna nevăzută, neînţeleasă, atotputernică.” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 201 ).

Ordinea, arătată mai sus, a ivirii vieţii duhovniceşti harice, din noi, sau a descoperirii Împărăţiei lui Dumnezeu din noi, e însoţită de ivirea în noi a unei arderi a duhului sau a unei călduri duhovniceşti.

După cuvintele Ep. Teofan, odată cu aceasta nu numai mintea se uneşte cu amintirea de Dumnezeu şi se pătrunde des, ci şi întreaga noastră fiinţă duhovnicească intră într-o comuniune vie cu Dumnezeu: Dumnezeu este un foc (Evr.12, 29). Şi iată căldura şi arderea duhului se sălăşluieste din clipa descoperirii Împărăţiei lui Dumnezeu din noi.

Această trăsătură e mai simţită decât toate, e mai pe înţeles şi ne înlesneşte mai mult lămurirea manifestărilor vieţii celei duhovniceşti. Se ştie că atunci când omul e în simţire, el e de-a întregul încătuşat de această simţire şi e gata, şi e în stare să facă fără de împotrivire totul la ce îl îndeamnă simţirea. Simţirea se aseamănă cu o pârghie, sau cu o cârmă, în dirijarea celor dinlăuntru ale omului. Ea este căutată, ea se şi dă.

Ce-l îngrijorează mai mult pe cel ce caută, apoi e acea neorânduială din gânduri şi dorinţi; întreaga lui râvnă e îndreptată ca să înlăture această neorânduială. Pentru acest lucru nu-i alt mijloc decât să dobândeşti această simţire duhovnicească sau această căldură a inimii pe lângă amintirea lui Dumnezeu.

256

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: