Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 18:04

Eu socot de folos să vă fac cunoscute aceste rezerve şi lămuriri ale Ep. Teofan, ca să subliniez încă odată ideea că toate mijloacele de dinafară din lucrarea rugăciunii lui Iisus, au o însemnătate numai auxiliară rugăciunii lui Iisus, şi acest lucru trebuie să-l ţină minte oricare lucrător al rugăciunii minţii, ca să nu primeşti pe cele secundare drept lucrurile cele mai de seamă.

Tot ce am vorbit noi până acum, priveşte rugăciunea lui Iisus cea lucrătoare sau ostenitoare, adică acea rugăciune unde predomină eforturile celui ce se roagă, când el se sileşte spre rugăciune, se luptă cu risipirea atenţiei, cu rătăcirea (vagabondarea) gândului, cu năvălirea cugetelor şi patimilor, încearcă să se statornicească cu atenţia în inimă.

Această rugăciune însă n-are o curăţie desăvârşită, nu e slobodă de risipirea gândurilor şi de năvălirea cugetelor şi patimilor, încă nu e concentrată cu desăvârşire în Dumnezeu. Şi aşa e rugăciunea marei majorităţi a celor ce se roagă cu rugăciunea lui Iisus. Cei mai mulţi ajung cu ea până la sfârşitul vieţii lor pământeşti.

Însă, după cum am spus, la rugăciunea curată ajunge unul dintr-o mie. De această împrejurare trebuie să ţină seama şi s-o ţină minte cel ce se roagă, şi el n u trebuie să fie tulburat de aceasta. Căci, cu toate greutăţile, rugăciunea lucrătoare nu-şi pierde însemnătatea sa, ci întăreşte inima celui ce se roagă şi-l pregăteşte pentru o altă rugăciune mai înaltă, despre care lucru Ep. Teofan spune aşa: „Osteneşte-te, sileşte-te, caută şi vei afla, bate şi ţi se va deschide. Nu slăbi şi nu deznădăjdui.

Dar cu toate acestea ţine minte că aceste osteneli alcătuiesc numai stăruinţele ce se fac din partea noastră pentru atragerea darului, iar nu însăşi lucrarea pe care noi încă o căutăm. Ne lipseşte lucrul cel mai însemnat, trezirea harică. Îţi dai foarte bine seama, că ori de cugeţi, ori de te rogi, sau altceva de faci, parcă înghesui în inimă ceva străin, ceva din afară.

Uneori se întâmplă că, potrivit cu puterea de încordare, o oarecare lucrare ce porneşte din aceste osteneli şi coboară până la o adâncime anumită în inimă, dar mai târziu din nou este aruncată afară de acolo, după nu ştiu ce elasticitate a inimii, care nu este supusă şi deprinsă cu această lucrare, aşa cum este aruncat un ţâţ cufundat vertical în apă. Iar după aceasta îndată simte o nouă răceală şi greutate în suflet, care e un semn vădit că aici n-a avut loc o lucrare harică, ci numai osteneala şi stăruinţa noastră.

De aceea să nu te linişteşti numai cu aceste simple lucrări şi să nu-ţi găseşti odihnă în ele, ca şi cum tocmai ele au şi fost cele ce trebuie căutate. E o primejdioasă rătăcire! Tot aşa de primejdios este să te gândeşti că în aceste osteneli se cuprinde meritul pentru care este necesar să se trimită de sus darul. Nu-i deloc aşa: asta nu e decât o pregătire pentru primire; pe câtă vreme însăşi dăruirea atârnă cu desăvârşire de voia Celui ce o împarte.

Astfel, printr-o stăruitoare întrebuinţare a tuturor mijloacelor arătate mai sus, căutătorul trebuie să meargă mai departe în aşteptarea cercetării lui Dumnezeu, care astfel nu vine după socotinţele noastre şi nimeni nu ştie din ce parte vine. Numai când acest dar trezitor va veni, numai atunci va începe adevărata lucrare de schimbare lăuntrică a vieţii şi a obiceiurilor noastre. Fără el nici nu trebuie să ne aşteptăm la vreo izbândă, fiindcă toate câte le vom face nu vor fi decât nişte încercări neizbutite.

Un martor în privinţa aceasta este Fericitul Augustin, care multă vreme s-a obişnuit cu sine însuşi, dar care nu s-a chinuit pe sine decât numai atunci când l-a luminat darul. Tu osteneşte-te, aşteptând cu o nădejde plină de credinţă. Când va veni darul, toate le va rândui”. (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus Q 195).

253

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: