Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 18:12

Astfel învaţă Filimon: „Noaptea sau ziua, de te va învrednici pe tine Domnul, să simţi în tine o rugăciune curată şi nerisipită, lasă atunci toate pravilele tale, şi cât poţi tinde să te lipeşti de Domnul Dumnezeu, şi El va lumina inima ta în lucrarea cea duhovnicească. Iar când te vei învrednici de a petrece fără de ieşire rugăciunea din inimă, după cum zice Isaac Sirul, atunci tu ai ajuns la sfârşitul virtuţilor şi ai devenit locaş Sfântului Duh; atunci rugăciunea nu va înceta, de şezi sau de umbli, de mănânci sau de bei, sau altceva de faci; chiar în timpul somnului celui mai adânc, miresmele rugăciunii se vor înălţa din inimă, fără de nici o osteneală; şi chiar de va tăcea ea în somn, însă înlăuntru, în taină, pururea se va săvârşi cu sfinţenie fără de încetare”. (Scrisori despre viaţa cea duhovnicească, pag. 226).

Aducând toate aceste citate din Sf. Părinţi-nevoitori despre rugăciunea meşteşugită a lui Iisus, Ep. Teofan le însoţeşte de următoarele observaţii, care necesită atenţia noastră: „Aproape în toate articolele Filocaliei despre o stare a minţii înaintea Domnului, eu am luat numai pe acei dintre învăţători, care amintesc şi despre nişte mijloace trupeşti, pe lângă această lucrare, sau despre o adaptare meşteşugită la ea. Ei toţi socotesc folositoare şi până la o vreme trebuincioasă această acomodare trupească, însă miezul lucrării nu-l socot să fie în ea.

Toată atenţia lor e întoarsă spre a da o îndrumare pentru o cât mai reuşită deprindere în lucrarea rugăciunii din minte, sau chiar pentru această stare cu mintea în inimă, înaintea Domnului, în care e şi cuprins miezul lucrării. Nu va fi ceva străin de înţelesul prescripţiilor lor să spunem: fă cum vrei, numai să ajungi să ţi-o agoniseşti pe aceasta din urmă. Noi însă îţi arătăm astfel de aşezări ale trupului, pe care le-am avut noi, şi de la care am căpătat folos. Sunt, însă, printre aceste lucrări trupeşti şi unele care parcă s-ar uni cu rugăciunea minţii şi niciodată nu se depărtează de la ea.

Trebuie neapărat să stai cu luare aminte în inimă, trebuie ţinut tot trupul într-o stare de încordare a muşchilor şi să nu îngădui atenţiei ca ea să se ia şi să se risipească cu impresiile dinafară ale simţurilor. Aceste condiţii, în orice formă vrei şi poţi, în aceea le împlineşti. Un loc întunecat şi însingurat e socotit trebuincios pentru îndepărtarea impresiilor de dinafară; dar dacă tu te poţi înstrăina de aceste impresii, chiar şi în mijlocul mulţimilor, apoi rămâi unde vrei.

A şedea pe un scaun mic, a-ţi strâmtora respiraţia, a simţi durerea în spate, la grumaz, în piept, se sfătuie pentru a se aşeza trupul într-o stare de trezvie; dar dacă poţi face acest lucru altfel cumva, sau să-l faci numai printr-o încordare lăuntrică a muşchilor, fă cum socoţi că e mai lesne, însă nu da slăbire mădularelor corpului.

Prin coborârea minţii în inimă pe calea respiraţiei, se arată numai locul unde să te opreşti cu atenţie, sau unde-ţi este inima, în caz că nu ştii acest lucru; iar dacă şi fără acestea ştii cum să-ţi găseşti inima, apoi fă cum ştii, numai să te aşezi în inimă. Se arată că chemăm pe Domnul prin aceste cuvinte: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!”

Însă tu poţi prescurta şi schimba şi aceste cuvinte, sau să le înlocuieşti cu altele, sau chiar fără cuvinte să stai cu mintea înaintea Domnului, căci puterea nu e în cuvinte, ci în întocmirea minţii şi a inimii. Ştiind însă toate acestea, nu trebuie să nesocoteşti poziţia arătată trupului.

Oricum, trupul trebuie să ia o poziţie dar dacă încercarea ne-a arătat că cutare, sau cutare, poziţie a trupului e potrivită pentru lucrarea rugăciunii minţii şi pentru propăşirea ei, apoi ce nevoie este ca să le părăseşti, sau să născoceşti altele noi?

Cu atât mai mult cu cât, după ce ai sporit în rugăciune, ele într-o măsură oarecare se îndepărtează singure, după cum se iau schelele, când e zidită o casă.

252

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: