Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 7, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 09:35

Prin urmare, tu să petreci pururea în chemarea numelui lui Iisus Hristos, pentru ca inima să-L înghită pe Domnul, iar Domnul inima, şi aceşti doi una vor ajunge”. Şi încă: „Nu vă despărţiţi inima de Dumnezeu, să păstraţi în ea, pururea, pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos, până când numele Domnului se va înrădăcina înlăuntrul inimii şi să nu vă gândiţi la nimic altceva, decât numai ca să se slăvească Hristos în voi”.

Sf. Ioan Scărarul de asemenea învaţă: „Pomenirea lui Iisus să se unească cu răsuflarea ta „. Şi Sf. Isichie scrie: „Dacă doreşti gândurile tale cu ruşine să ţi le acoperi, şi să te trezveşti cu inima fără de împiedicare, rugăciunea lui Iisus să fie lipită de răsuflarea ta şi în puţine zile vei vedea dorinţa ta împlinită”.

Ştiut să fie, că dacă ne vom deprinde mintea noastră ca să se coboare, împreună cu răsuflarea în inimă, apoi vom vedea că ea rămâne unitară şi goală, ţinându-se numai de pomenirea şi chemarea Domnului nostru Iisus Hristos; şi dimpotrivă, ieşind de acolo şi aruncându-se asupra lucrurilor de dinafară, fără să vrea se împarte în multe reprezentări şi amintiri.

Pentru a păzi anume această simplitate şi integritate a minţii, ni s-a şi pomenit de Părinţii încercaţi şi această lucrare, ca acel, care a râvnit să-şi câştige deprinderea de a se trezvi cu mintea în inimă, să şadă într-un loc liniştit şi fără de lumină, mai ales la începutul acestei nevoinţe bune.

Căci vederea lucrurilor de dinafară, fireşte, că e o pricină de răspândire a gândurilor; iar când o odaie liniştită şi întunecată ascunde de noi cele de dinafară, gândul încetează de a se mai răspândi şi se adună în sine mai lesne, după cum zice Vasilie cel Mare: „mintea nerisipită de simţuri asupra lumii, se întoarce spre sine”.

„Bagă de seamă cu stăruinţă, că miezul acestei nevoinţe este chemarea cea cu un singur gând în inimă, curată şi nerisipită; cu credinţa Domnului nostru Iisus Hristos, dar nu numai coborârea în inimă pe calea respiraţiei şi şederii într-un loc liniştit şi întunecos. Toate acestea şi celelalte asemănătoare au fost născocite de Părinţi nu pentru altceva decât pentru că ei, în aceste lucruri, vedeau un ajutor oarecare la adunarea gândurilor şi întoarcerea lor spre sine din obişnuita risipire. Iar de la deprinderea de a fi adunat şi să iei aminte, se naşte şi deprinderea de a se ruga cu mintea în inimă, curat şi fără de risipire”.

Să ştii şi acest lucru, sunt poruncite toate aceste mişcări şi aşezări ale trupului, rânduite de pravile amănunţite şi sunt socotite de trebuinţă până când nu ne-am agonisit încă rugăciunea cea curată şi nerisipită din inimă. Însă, când, prin bunăvoinţa şi harul Domnului nostru Iisus Hristos, vei ajunge la aceasta, atunci, părăsind lucrurile multe şi felurite, vei petrece unit mai presus de cuvânt numai cu Domnul în rugăciunea inimii, curată şi nerisipită.

Puţini însă şi abia unul dintr-o mie se învrednicesc să ajungă la această întocmire, prin harul lui Hristos; iar ca să păşeşti mai departe şi să te învredniceşti de rugăciunea cea duhovnicească şi să guşti de mai înainte din tainele veacului viitor, abia de se va găsi cineva din neam în neam, vrednic de aceasta. Deci, de vrei cu fapte însuţi să te învredniceşti de viaţa cea întru Hristos Iisus, sileşte-te ca să ajungi ca în orice ceas şi în orice clipă şi la orice lucru să te rogi Domnului în inimă, curat şi fără risipire, ca să poţi astfel, de la vârsta de prunc să ajungi bărbat desăvârşit, întru măsura plinirii vârstei lui Hristos.

Pe lângă acestea, să nu uiţi că atunci când din timp în timp îţi va veni rugăciunea cea de sine mişcătoare, curată, tu, sub nici un motiv, să n-o strici prin pravilele tale de rugăciune.

251

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: