Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 7, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 09:45

„Deci, întrucât începutul şi rădăcina lucrării mântuitoare e ca să vieţuieşti după poruncile Domnului, iar sfârşitul şi roadele ca să restabileşti harul cel desăvârşit al Sf. Duh, dăruit nouă la început, prin Botez, şi care petrece în noi, căci darurile lui Dumnezeu rămân neschimbate, însă e îngropat în patimi, şi se descoperă din nou prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, apoi ni se cuvine să râvnim la împlinirea acestor porunci, ca să curăţim şi să vedem mai limpede darul Sf. Duh cel din noi. Ioan, cel ce a stat cu capul pe pieptul Domnului, ne spune că cel ce păzeşte poruncile Domnului, cu Domnul petrece şi Domnul cu el.

Însuşi Domnul încă mai deplin ni le expune: „Cel ce are poruncile Mele, zice El, şi le păzeşte pe ele, acela este cel ce mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte, iubit va fi de Tatăl Meu, şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă voi arăta lui Însumi. De mă iubeşte cineva, cuvântul Meu îl va păzi, şi Tatăl meu îl va iubi pe el, şi vom veni la el şi lăcaş la el vom face” (Ioan 14, 21, 23).

Împlinirea aceasta amănunţită a poruncilor mântuitoare e cu neputinţă pentru noi, fără Domnul Iisus Hristos, fiindcă El însuşi spune: „Fără Mine nu puteţi face nimic”, şi, după cum a mărturisit Apostolul, că întru nimeni altul nu este mântuirea, El este pentru noi „Calea, Adevărul şi Viaţa”.

De aceea, slăviţii noştrii povăţuitori şi învăţători, cu Duhul cel Prea Sfânt ce petrece întru ei, prea înţelept ne învaţă să ne rugăm Domnului înaintea oricărei alte lucrări şi să ne cerem de la El, fără îndoială, milă şi să avem şi să purtăm pururea prea sfântul şi prea dulcele lui nume şi în inimă, şi în minte, şi pe buze; să petrecem cu El neîncetat, şi să dormim, şi să veghem, şi să umblăm, şi să mâncăm, şi să bem. Căci, după cum în timpul când ne lipseşte această chemare, se scurg în noi toate cele rele şi vătămătoare, aşa şi atunci când El petrece în noi, se izgonesc toate cele potrivnice, nimic din cele bune nu ne împuţinează şi nu e nimic pe care nu i-am putea împlini, căci însuşi Domnul a zis: „Cine va rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela va face rod mult” (Ioan 15, 5).

Deci, dându-ţi seama de neputinţa ta şi aruncându-ţi toată nădejdea spre Domnul, iar poruncile iubindu-le într-atât încât să fi gata să-ţi dai mai curând viaţa decât să calci pe vreuna din ele, îndreaptă-ţi toată stăruinţa, ca să te obişnuieşti şi să te întăreşti într-această neîncetată chemare a numelui celui mântuitor al Domnului, care e nimicitor pentru orice rău şi ziditor pentru orice bine.

Voi pune înainte, aici, meşteşugul firesc al prea minunatului Nichifor, despre intrarea în inimă pe calea respiraţiei, care ajută mult la adunarea gândurilor.

Rânduiala aceasta e următoarea: şezi într-un loc însingurat şi adunându-ţi mintea, bag-o, pe calea respiraţiei, în inimă, oprindu-te acolo cu luare aminte, strigă neîncetat: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!” Fă astfel, până această chemare se va altoi în inimă şi va ajunge necurmată.

Şi totuşi, Sf. Părinţi au învăţat astfel; Hristos învaţă: „Vă rog, fraţilor, să nu încetaţi de a îndeplini rânduielile (pravilele) acestei rugăciuni”. În alt loc: „Se cuvine fiecăruia, fie că mănâncă, sau bea, că şade sau slujeşte, sau călătoreşte, sau orice altceva ar face, să strige neîncetat: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă” pentru ca numele Domnului Iisus Hristos, coborându-se în adâncul inimii, să-l smerească pe balaurul cel pierzător, iar pe suflet să-l mântuiască şi să-i dea viaţă.

250

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: