Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 9, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:15

Dar şi cel ce are lucrarea rugăciunii, când se ridică patimile trupeşti, lenevia sau curvia, patimile cumplite şi grele, adesea sculându-se tinde mîinile spre ajutor împotriva lor. Însă din pricina înşelării nu face mult acest lucru, şi iarăşi se aşază, ca nu cumva vrăjmaşul să-i amăgească mintea, arătându-i vreo nălucire. Căci a avea mintea neprimejduită de cădere chiar, şi sus şi jos şi în inimă şi pretutindeni neprimejduită de vătămare, e numai al celor curaţi şi desăvârşiţi.”

Din aceste cuvinte ale Sf: Grigorie Sinaitul se vede că ameninţarea lui, pe care am citat-o mai sus, nu-i priveşte pe cei care cu luare aminte în inimă fac rugăciunea lui Iisus împotriva cugetelor; ea îi priveşte pe acei care, cu o rânduială de sine şi înainte de vreme, tind la rugăciunea contemplativă sau, fiind pătimaşi, intră singuri în luptă împotriva cugetelor drăceşti, pe când lor li se cuvine să stea cu luarea aminte în inimă şi să strige, întru numele lui Dumnezeu, după ajutor împotriva vrăjmaşilor.

La fel zice şi Sf. Varsanufie cel Mare la întrebarea unui ucenic: „Dacă un cuget pătimaş va pătrunde în inimă, cu ce să-l înlăturăm? Să-i vorbim împotrivă, sau să rostim o oprire (un blestem), ca şi cum ne-am mânia pe el, sau să alergăm la Dumnezeu şi să aruncăm înaintea Lui toată neputinţa noastră?” – Stareţul a răspuns: „Patimile sunt aceleaşi necazuri, şi Domnul nu le-a deosebit pe ele, ci a zis: cheamă-mă în ziua necazului tău şi te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi (Ps. 49, 16).

Şi de aceea, în ce priveşte orice patimă, nu e nimic mai de folos decât să chemi numele lui Dumnezeu: A le vorbi împotrivă, nu se potriveşte tuturor, ci numai celor puternici în Dumnezeu, cărora li se supun dracii. Dar dacă le-ar vorbi cineva din cei slabi, apoi dracii îşi vor bate joc de el, pentru că le stă împotrivă, nefiind în stăpânirea lor. De asemenea şi a-i opri (a-i blestema) – e lucrul bărbaţilor mari, care au putere asupra lor.

Oare mulţi dintre sfinţi îl certau pe diavol, asemenea Arhanghelului Mihail, care a făcut acest lucru pentru că avea putere. Nouă însă, neputincioşilor, nu ne rămîne decât să alergăm la numele lui Iisus; căci patimile, după cum s-a spus, sunt demonii (de la chemarea acestui nume) – pleacă” (Întrebarea 301).

Acelaşi lucru îl citim noi şi la Sf. Isichie: „Dacă, începând a petrece în atenţia minţii, vom uni cu trezvia şi smerenia şi cu împotrivirea prin vorbire vom uni rugăciunea, apoi vom merge cu bine pe calea cea înţelegătoare, ca şi cu o făclie de lumină; cu numele sfânt şi închinat al lui Iisus, pe de o parte măturând şi curăţindu-ne de păcat, iar pe de altă parte, dereticând şi împodobindu-ne casa inimii noastre.

Însă dacă vom nădăjdui spre trezvirea sau luarea noastră aminte, apoi în curând vom suferi de năvala vrăjmaşilor şi vom cădea, prăbuşindu-ne. Şi atunci întru toate ne vor învinge pe noi aceşti prea vicleni uneltitori de rele, iar noi tot mai mult şi mai mult vom fi împiedicaţi de poftele cele rele, ca de nişte mreje, sau vom fi înjunghiaţi foarte lesne de ele, neavând în noi sabia cea purtătoare de biruinţă – numele lui Iisus Hristos.

Căci numai această sabie sfântă, fiind învârtită neîncetat într-o inimă deşertată (golită) de orice închipuire, va putea să-i pună pe fugă şi să-i taie, să-i ardă, să-i mistuie, cum mistuie focul paiele”. (Isichie, Q 152).

Deci, cei puternici întru Dumnezeu, cu această sabie sfântă ies la luptă cu vrăjmaşul, iar cei neputincioşi, scăpând cu fuga în inima lor, strigă de acolo după ajutor către Domnul Iisus, şi astfel se izbăvesc de vrăjmaş.

239

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: