Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 9, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:25

Acelaşi lucru îl spune şi schimonahul Vasile. Recunoscând ca posibilă, pentru cei începători, rugăciunea inimii cea lucrătoare, el ne fereşte de căutarea cea din capul nostru şi mai înainte de vreme a rugăciunii celei văzătoare, zicând: „Cel plin de îndrăzneală şi încrezut, căutând ceea ce e mai presus de vrednicia şi orânduirea Lui, cu trufie caută să ajungă mai înainte de vreme la rugăciunea cea văzătoare. Dacă cineva, în părerea de sine visează să ajungă la cele înalte, fiind cuprins de o dorinţă satanică dar nu adevărată, pe unul ca acesta, ca pe o slugă a sa, diavolul repede îl prinde în mrejele sale”. (Viaţa şi scrierile lui Paisie Velicicovschi, ed. an 1847, pag.112).

Oprind căutarea cea fără de vreme şi înainte de vreme, ca să descoperi, în tine, lucrarea vădită a harului, Ep. Ignatie întăreşte cuvintele sale cu mustrarea groaznică a Sf. Grigorie Sinaitul, citată de asemenea şi de cuviosul Nil Sorschi: „Pomenirea lui Dumnezeu, adică rugăciunea minţii, e mai presus de toate lucrările, e culmea virtuţilor, ca dragoste (iubire) de Dumnezeu.

Cine, în chip neruşinat şi obraznic va vrea să intre la Dumnezeu şi să vorbească cu El curat, cine se sileşte să şi-L agonisească pe El în sine, acela lesne e omorât de draci, dacă va fi îngăduit acest lucru, ca unul care a căutat în chip obraznic şi trufaş să ajungă la cele ce sunt mai presus de vrednicia şi orânduirea (aşezarea) lor”.

Se naşte întrebarea, oare nu extinde Sf. Grigorie Sinaitul această ameninţare a sa şi asupra acelor începători şi pătimaşi care, după cuvintele stareţului Vasile, prin săvârşirea rugăciunii lui Iisus „în adâncul inimii lor” tind să-şi cureţe inima de patimi?

Răspunsul la această întrebare îl găsim la Sf. Grigorie, în învăţătura lui despre lupta cu cugetele; aici noi pătrundem într-o astfel de latură a lucrării rugăciunii lui Iisus, care e mai aproape şi mai pe înţeles monahilor, însă şi mirenilor nu le strică să aibă o înţelegere (o idee) oarecare despre ea; acest lucru poate fi şi lor de folos.

Sfântul Grigorie Sinaitul arată felurite mijloace de luptă cu cugetele: unele pentru cei puternici şi, desăvârşiţi, altele pentru cei slabi şi începători. El zice: „Celor puternici şi desăvârşiţi li se cuvine să se lupte pururea numai singuri şi să întoarcă neîncetat împortiva lor (cugetelor) sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu (Efes. 6,17); iar cei neputincioşi şi începători se folosesc de fugă ca de o cetăţuie, cu evlavie şi cu frică ferindu-se de lupta împotrivă, şi neavând îndrăzneală să intre în luptă înainte de vreme, scapă astfel de moarte”.

„Pentru aceasta cel începător trebuie să ia aminte la lucrarea din inimă ca la ceva fără de rătăcire (adică să facă rugăciunea lui Iisus cu luare aminte în inimă), iar toate celelalte să nu le primească, până nu se vor potoli patimile.” Dintre cei începători, nimeni niciodată nu va putea să izgonească cugetul, dacă nu-l va izgoni Dumnezeu. Numai cei puternici sunt în stare să se lupte cu ele şi să le izgonească. Însă şi ei nu le izgonesc cu de la sine putere, ci sunt întăriţi la lupta cu ele de Dumnezeu, ca unii ce sunt îmbrăcaţi în toate armele Lui.

Iar tu, când vin cugetele, cheamă pe Domnul Iisus, des şi cu răbdare, şi ele vor fugi; căci nesuferind căldura inimii, ce este dată prin rugăciune, ele vor fugi parcă arse de foc. Prin numele lui Iisus, zice Scărarul, bate pe vrăjmaşi; căci Dumnezeul nostru este un foc care mistuieşte răutatea.

Iar cel ce n-are lucrarea rugăciunii, le biruieşte cu altele, urmând lui Moise. Căci, atunci când se va scula şi va ridica mâinile şi ochii săi spre cer (Exod 17, 11), Dumnezeu le izgoneşte. Pe urmă iarăşi se aşază şi începe rugăciunea cu răbdare! Iată ce mijloc întrebuinţează cei ce încă nu şi-au agonisit lucrarea rugăciunii.

238

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: