Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 9, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:33

Astfel, ceea ce stareţul Vasile numeşte rugăciune făcută „cu înţelegere, păzindu-se inima” (sau în adâncul inimii), care se face de cei începători şi pătimaşi, corespunde cu rugăciunea Ep. Ignatie, făcută cu mintea şi cu consimţământul inimii” şi îngăduită nu numai celor ce au sporit, ci şi celor începători.

La Ep. Teofan acestor expresii le corespunde: „Să stai deasupra inimii, să stai cu mintea în inimă, să te cobori din cap în inimă – toate acestea, după spusele lui: e unul şi acelaşi lucru. Miezul problemei stă în concentrarea atenţiei şi în starea în faţa Domnului Celui nevăzut, dar nu în cap, ci înlăuntrul pieptului, către inimă şi în inimă” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 184).

Cuvintele „să stai în inimă” însuşi Ep. Teofan le lămureşte astfel: „Ştii unde este inima? Deci; opreşte-te acolo cu atenţia şi stai fără să ieşi dinlăuntru şi vei fi cu mintea în inimă; mintea este nedespărţită de atenţie, unde este mintea, acolo este şi atenţia” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 176).

În alt loc, Ep. Teofan, încă mai lămurit, arată locul inimii: „acolo unde răspunde şi se simte întristarea, bucuria, mînia şi altele, acolo e inima, acolo să stai cu luare aminte”.

Deci scrie monahul, dezlegând nedumerirea sa, dacă în timpul rugăciunii e necesar „consimţământul inimii”, iar unde este consimţământ acolo este şi atenţie, iar unde e atenţia acolo e şi mintea – apoi reiese, că la toţi trei povăţuitorii, deosebirea e numai în cuvinte, iar în fond ei vorbesc despre unul şi acelaşi lucru şi anume: că şi cei începători şi pătimaşi şi care încă nu s-au curăţat de patimi pot şi trebuie să se roage în inimă cu rugăciunea lui Iisus pentru a curăţi inima de patimi.

Această încheiere e întărită şi de cuvintele Ep. Teofan: „Roadele rugăciunii sunt concentrarea atenţiei în inimă şi căldură. Aceasta este o lucrare firească.” Oricine poate ajunge aici. Şi oricine poate face această rugăciune, nu numai monahul, ci şi mireanul. Aceasta nu este un lucru prea înalt, ci un lucru simplu. Iar rugăciunea lui Iisus, ea în sinea ei, nu este vreo rugăciune făcătoare de minuni, ci e ca orice altă rugăciune scurtă, grăită, şi, prin urmare, din afară. Dar ea poate trece la rugăciunea minţii şi a inimii, tot pe cale firească.

Ceea ce vine de la dar, trebuie aşteptat, iar ca să luăm acest dar, asta n-o putem face prin nici un mijloc de acest fel. Ceea ce v-am scris, că mai întâi trebuie să vă curăţaţi de patimi, asta se referă la rugăciunea înaltă, contemplativă; pe când aceasta e o simplă rugăciune, în stare totuşi să vă aducă la înalta rugăciune.” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 77).

Noi ne-am apropiat de punctul, unde rugăciunea începătoare, lucrătoare sau ostenitoare, se atinge de rugăciunea harică, care depinde deja nu de silinţele noastre, ci de harul lui Dumnezeu. Silinţele noastre, aici, se reduc numai la a nu împiedica harul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Toţi povăţuitorii de rugăciune ne feresc de căutarea rugăciunii celei mai înalte, cea din capul nostru şi mai înainte de vreme.

Ep. Ignatie scrie: „Una este să te rogi cu luare aminte, luând parte şi inima, alta este să te cobori cu mintea în templul inimii, şi de acolo să aduci rugăciunea tainică, plină de putere şi harul lui Dumnezeu. A doua iese din cea dintâi.

Atenţia minţii, din timpul rugăciunii atrage inima spre consimţământ, întărindu-se atenţia; consimţirea minţii cu inima se preface în unirea inimii cu mintea; în sfîrşit, atenţia altoindu-se rugăciunii, mintea se coboară în inimă, pentru cea mai adâncă sfântă slujbă a rugăciunii. Toate acestea se lucrează sub îndrumarea harului lui Dumnezeu, după bunăvoinţa şi planul ei.

Năzuinţa spre cea de a doua, fără să o atingi pe cea dintâi, nu numai că e fără folos, ci poate fi pricină de cea mai mare vătămare”. (Opere, vol. II, pag. 263).

237

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: