Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 10, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:32

Lucrarea rugăciunii lui Iisus cere chiar de la început o mare luare aminte, răbdare şi statornicie. Cu ea nu te poţi îndeletnici, oricum bătând din buze. Luarea aminte fuge – trebuie adunată; cugetele cu obrăznicie pătrund în conştiinţă, aţâţă închipuirea – trebuie înlăturate, se stârnesc patimile – se tulbură inima – trebuie domolite; lipsa de roade, aparentă a lucrării însă ne şi aduce trândăvie, stârneşte plictiseală – trebuie să rabzi şi să te rogi.

Din greşală, din neştiinţă, din rânduiala de sine, din înşelarea de sine, se fac paşi greşiţi, trebuie să ne căim şi să ne îndreptăm. Şi pe lângă toate acestea, trebuie să ne smerim, să nu cârtim, să nu curmăm (oprim) lucrarea rugăciunii şi toată nădejdea s-o pui în ajutorul lui Dumnezeu. O astfel de stare poate dura nu luni, ci ani, până când nu se va aprinde în inimă focul mic necurmat al rugăciunii harice, de sine mişcătoare.

În convorbirea trecută, noi am arătat deja această luptă neîncetată de neînlăturat, cu feluritele greutăţi de la lucrarea rugăciunii lui Iisus. Însă, eu socot că e nevoie încă şi încă să amintim despre aceasta, de a preveni despre aceste greutăţi şi de a îndemna, ca atunci când vom încerca această luptă, să nu cădem cu duhul, să nu ne înşelăm pe noi înşine, să nu socotim că această lucrare de rugăciune se face aşa de lesne şi de simplu, cum se prepară, la farmacie, doctoria după reţeta unui doctor.

Noi am amintit, mai sus, că chiar unirea minţii cu inima, poate încurca şi stârni nedumeriri. Nu demult am primit o scrisoare de la un monah, un lucrător evlavios al rugăciunii lui Iisus, care a fost tulburat de cuvintele Ep. Ignatie, care opreşte pe cei începători, sub ameninţarea căderii în înşelare, să pătrundă cu rugăciunea în latura inimii şi a văzut în aceasta o oprire, o contrazicere a cuvintelor stareţului moldovenesc Vasile şi Ep. Teofan, care spun că la rugăciunea lui Iisus neapărat trebuie să
stăm cu luarea aminte în inimă. Însă cercetând mai de aproape cuvintele Ep. Ignatie, nu aflăm nici o nepotrivire între Ep. Ignatie şi alţi povăţuitori ai rugăciunii lui Iisus.

Pricina nedumeririi e în deosebirea expresiilor, întrebuinţate de nevoitori, pentru a însemna una şi aceeaşi idee, şi în deosebirea momentelor despre care vorbesc ei. Şi Ep. Ignatie nu tăgăduieşte necesitatea de a participa şi inima la rugăciunea celor începători şi pătimaşi, însă exprimă ideea aceasta din cuvintele: „cu consimţământul inimii”, iar alţii se exprimă prin alte cuvinte. Aşa, stareţul schimonah Vasile scrie despre rugăciunea celor începători: „Sf. Apostol zice: vreau să zic cinci cuvinte cu mintea mea, decât zece mii cu limba.”

De aceea, trebuie mai întâi, prin aceste cuvinte, cinci la număr, să cureţi mintea şi inima, zicând neîncetat în adâncul inimii: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă”, şi prin aceasta să te ridici la cântarea înţelegătoare. Când fiecare începător şi pătimaş poate să săvârşească această rugăciune, cu înţelegere, păzindu-şi inima, iar cântarea nu o poate face cu înţelegere până când nu se va curăţi mai înainte prin această rugăciune”. (Viaţa şi scrierile lui Paisie Velicicovschi. Ed. an.1847, pag.107).

În alt loc, stareţul Vasile zice încă mai lămurit despre putinţa unei rugăciuni cu inima la cei începători şi pătimaşi. Răsturnând părerea celor care socot lucrarea rugăciunii lui Iisus potrivită numai pentru cei sfinţi şi nepătimaşi, stareţul scrie: „Cea dintâi treaptă a sporirii monahilor celor începători se cuprinde în înpuţinarea patimilor prin trezirea minţii şi paza inimii, adică prin rugăciunea minţii, potrivită celor lucrători. (Operele Ep. Ignatie, vol. I, pag. 219).

236

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: