Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 10, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:40

După învăţătura Ep. Ignatie, în omul cel dintâi zidit, mintea, inima şi trupul erau în unire deplină şi armonie. După căderea în păcat, ele se află dezbinate, despărţite, luptându-se una împotriva alteia. Ele se unesc din nou, prin harul lui Dumnezeu. „Din atingerea mâinilor Lui de întreaga mea fiinţă, mintea, inima şi trupul s-au unit întru ele, au alcătuit ceva unitar şi întreg; apoi s-au cufundat în Dumnezeu, unde petrec atât timp cât îi ţine acolo mâna nevăzută, neînţeleasă, atotputernică …” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 201 ).

În vremea rugăciunii este nevoie ca duhul să se unească cu mintea şi să rostească rugăciunea împreună cu ea, în care timp, mintea lucrează prin cuvinte, rostite numai în gând sau prin participarea glasului, iar duhul lucrează prin simţământul umilinţei sau al plânsului. Unirea se dăruieşte la timpul potrivit, de darul lui Dumnezeu, iar pentru un nou începător, este suficient, dacă duhul va simţi şi va lucra împreună cu mintea. Atât timp, cât luarea aminte va fi păzită de minte, duhul va simţi negreşit umilinţa. Duhul de obicei se numeşte inimă, aşa cum în locul cuvântului minte, se întrebuinţează cuvântul cap. (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 220).

După cuvintele Ep. Ignatie: „Nu numai orice simţire de păcat şi orice gând de păcat, ci chiar toate gândurile şi simţămintele fireşti, oricât de subţiri ar fi şi oricât de mascate ar fi, printr-o aparentă neprihănire, distrug unirea minţii cu inima, le pun într-o lucrare potrivnică una cu alta. În timpul  unei abateri de la calea duhovnicească, pe care ne-o vădeşte Evanghelia, sunt de prisos toate ajutoarele şi mecanismele: mintea şi inima nu se vor uni între ele”. (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 205).

De aceea: „Dacă tu ai simţit că mintea ţi s-a unit cu sufletul şi cu trupul, că nu mai eşti fărâmiţat de păcat în mai multe părţi, că alcătuieşti ceva unitar şi întreg, că sfânta pace a lui Hristos adie peste tine, atunci păstrează darul lui Dumnezeu cu cea mai mare grijă” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 199).

Unirea laolaltă a minţii şi a inimii, în lucrarea rugăciunii lui Iisus, pentru cei neiscusiţi e una din cele mai mari greutăţi ale acestei lucrări, care atrage după sine, când nu te pricepi să lucrezi, mari greşeli în această lucrare, depre care povăţuitorul lucrării minţii vorbesc amănunţit. De aceea, ni se cere privegherea necurmată şi sfatul unui îndrumător încercat. Însă să păşim mai departe, pentru a cerceta rânduiala lucrării lăuntrice a rugăciunii lui Iisus, după învăţătura Ep. Teofan.

„Că mintea, după câteva rugăciuni, fuge din inimă şi se leapădă de pomenirea lui Dumnezeu, acest lucru e din slăbiciunea luării aminte şi din nepăsare faţă de rugăciune. Sufletul nu preţuieşte rugăciunea, şi se grăbeşte cât mai degrabă să scape de ea, mormăind-o oarecum. Caută frica de Durnnezeu şi cu ea apropie-te de rugăciune, şi te roagă, ţinând luarea aminte la înţelesul cuvintelor din rugăciune.

Rugăciunile scurte şi rugăciunile lui Iisus, tocmai de aceea se şi întrebuinţează, ca să pironească atenţia, altoind inimii o simţire de Dumnezeu. Iar dacă vom fi nepăsători faţă de rugăciune, apoi niciodată nu vom spori în ea. Ţine minte de asemenea, că rugăciunea nu ajunge singură la desăvârşire, ci împreună cu toate virtuţile.

Pe măsura desăvârşirii virtuţilor se desăvârşeşte şi rugăciunea (după cum a fost vorba în prima noastră convorbire). Virtuţile cele mai de seamă sunt: frica de Dumnezeu, întreaga înţelepciune, smerenia, zdrobirea, mortificarea cărnii, răbdarea, dragostea.Când vor fi acestea, apoi vor veni şi toate celelalte, iar împreună cu ele şi rugăciunea”.

235

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: