Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 10, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:05

„Deprinderea rugăciunii lui Iisus, scrie el, pe dinafară e ca să ajungi ca ea, de la sine, să se mişte neîncetat pe buze, iar, pe dinlăuntru, să se adune mintea în inimă şi să stai neîncetat în faţa Domnului, unind cu aceasta o căldură a inimii, care poate fi de diferite trepte, şi părăsind toate celelalte cugete, dar mai ales să cazi cu zdrobire şi smerenie înaintea Domnului Mântuitor.

Începutul acestei deprinderi se pune printr-o rostire, cât e cu putinţă mai deasă, a acestei rugăciuni în inimă. Rostirea deasă adună mintea la un loc, ca să stea înaintea Domnului. Statornicirea acestei rânduieli înlăuntru e însoţită de încălzirea inimii şi de alungarea cugetelor, chiar celor mai simple, nu numai celor pătimaşe.

Când în inimă va începe să licărească focul alipirii noastre de Dumnezeu, atunci odată cu el se va statornici înlăuntru o aşezare paşnică a inimii, cu o cădere zdrobită şi smerită a minţii înaintea Domnului. Până aici ajunge osteneala noastră proprie, cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Iar cele ce se vor petrece în rugăciune, mai presus de acestea, acelea vor fi numai un dar al harului.

La Sf. Părinţi se pomenesc acestea numai pentru ca cineva, ajungând la limita arătată, să nu socoată, că mai mult n-are ce dori şi să nu-şi închipuie că e la culmea desăvârşirii celei de rugăciune, sau celei duhovniceşti. Deci, iată lucrul tău cel dintâi – să rosteşti des, cât se poate mai des, rugăciunea lui Iisus, până când te vei deprinde s-o spui neîncetat. Fă acest lucru astfel:

1. Hotărăşte-ţi, în pravila ta de rugăciune, o parte şi pentru rugăciunea lui Iisus. Fă această rugăciune de câteva ori la începutul pravilei de rugăciune, şi de câteva ori la sfârşitul ei. Dacă ai râvnă şi după fiecare rugăciune din pravila ta, fă la fel.

2. Numărul, de câte ori se rosteşte rugăciunea aceasta, de fiecare dată, hotărăşte-ţi-l singur, sau în urma sfatului părintelui tău duhovnicesc. Numai să nu-ţi rânduieşti multe de la început; pe urmă însă, după ce te obişnuieşti cu această rugăciune, mai adaugă câte puţin.

Dacă vreodată îţi vine dorinţa să mai rosteşti odată numărul hotărât, apoi nu te lepăda fără însă a-ţi face pravilă din aceasta, ci numai pentru data aceasta. Şi ori de câte ori ţi-ar cere inima acest lucru, nu te lepăda.

3. Nu te grăbi să rosteşti o rugăciune după alta, ci rosteşte-le cu aceeaşi măsură de durată, însă să nu te îngrijeşti numai de cuvinte, ci mai ales ca mintea să fie în inimă şi să stea în faţa Domnului, ca şi cum ar fi de faţă, cu o conştiinţă deplină a măreţiei, harului şi dreptăţii Lui.

4. Dacă eşti slobod, apoi între o rugăciune şi alta, rânduieşte-ţi să te opreşti ca şi cum, de obicei, te aşezi la rugăciune, şi înalţă către Domnul această rugăciune de câteva ori. Iar de nu eşti slobod, apoi intercalează această rugăciune printre faptele şi chiar vorbele tale.

5. Făcând această rugăciune în timpul pravilei, sau în afară de ea, aşază-te când o faci în poziţie de rugăciune; când o rosteşti, de fiecare dată, fă o închinăciune – de zece ori până la brâu, iar după aceasta, odată o metanie până la pământ – şi aşa până vei isprăvi. Desigur, că tu ai auzit sau ai citit, că Părinţii, în pravilele lor de rugăciune, rânduiesc multe metanii. Unul din ei a zis: nu e împlinită rugăciunea, dacă cineva nu-şi va osteni trupul său prin mătănii. Dacă tu vei hotărî să urmezi, după puterea ta, acest lucru, apoi, în curând, vei vedea rodul ostenelilor tale de a deprinde rugăciunea lui Iisus.

6. Despre îndrumările, învăţăturile şi prevenirile de mai departe, în ce priveşte rugăciunea lui Iisus, citeşte în Filocalie – pe Simeon Noul Teolog, Grigorie Sinaitul, Nichifor monahul, Ignatie şi Calist precum şi învăţăturile tuturor celorlalţi Părinţi despre rugăciunea lăuntrică ce se potrivesc şi pentru rugăciunea lui Iisus.

232

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: