Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 10, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:27

DIALOGUL II (Convorbirea a doua)

Continuarea convorbirii despre rugăciunea lui Iisus cea lucrătoare; despre mijoacele prin
care se învaţă această rugăciune, despre greutăţile, nedumeririle şi greşelile ce se ivesc în
timpul acestei rugăciuni şi despre rugăciunea harică, de sine mişcătoare

Monahul. Cu binecuvântare, să continuăm convorbirea noastră.

Preotul. Iertaţi-mă, părinte, dar eu vreau să amintesc făgăduinţa Dv. de a-mi lămuri deosebirea între treptele rugăciunii lui Iisus, potrivit cu vârsta cea duhovnicească şi cu sporirea celor ce lucrează această rugăciune.

Monahul. Dv. vă interesaţi de această latură a problemei numai dintr-o dorinţă de a şti teoretic acest lucru sau pentru că, prin încercare, aţi cunoscut cei dintâi paşi ai acestei lucrări de rugăciune şi căutaţi îndrumări pentru mai departe? Dacă chestiunea aceasta vă interesează numai din punct de vedere teoretic, apoi răspunsul la această întrebare, fiind doar un câştig al minţii şi memoriei Dv. nu vă va aduce cine ştie ce folos.

Eu îmi amintesc un caz, când un ucenic se plângea stareţului său, că, după ce a citit cartea Sf. Ioan Scărarul, în mintea lui n-a rămas nimic. Stareţul i-a răspuns: „Această carte o poţi ţine în minte numai lucrând-o. Îmi vine în minte şi alt caz petrecut cu cuviosul Pavel cel Preaprost, care l-a rugat pe Sf. Antonie să-l înveţe Psaltirea. Şi când Antonie a rostit cele dintâi cuvinte: „Fericit bărbătul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor”, apoi cuviosul Pavel l-a oprit şi a zis: „Aşteaptă, celelalte mi le vei spune când voi învăţa să le împlinesc pe cele spuse de tine.”

Din aceste pilde, Dv. vedeţi că ştiinţa vieţii celei duhovniceşti se învaţă nu printr-o însuşire teoretică cu mintea, ci prin încercarea practică a vieţii.

Preotul. Vă mulţumesc, părinte, pentru această lămurire, însă eu totuşi aş dori să ştiu cât mai multe despre rugăciunea lui Iisus, chiar înainte de a începe s-o lucrez practic, ca să-mi pot vedea cât mai limpede vârsta mea cea duhovnicească şi locul unde stau duhovniceşte, precum şi întreaga cale a rugăciunii ce-mi stă înainte, şi astfel să păşesc pe această cale mai conştient, mai liniştit şi mai sigur.

Monahul. Ei bine, fie cum ziceţi Dv. Vă amintiţi că data trecută am vorbit despre ceea ce se numeşte rugăciunea lui Iisus, ce însemnătate are în viaţa noastră duhovnicească îndeletnicirea cu această rugăciune, ce condiţii sunt trebuincioase pentru lucrarea ei binefăcătoare, şi ce fel de roadă aduce ea în sufletul nostru. Convorbirea de acum va completa, în parte, cele ce n-au fost spuse data trecută, iar, în parte, vom continua să adăugăm şi alte lucruri noi; anume vom vorbi, cum trebuie să ne deprindem cu rugăciunea lui Iisus şi ce, fel de greutăţi, nedumeriri şi greşeli ni se pot întâmpla, şi numai după aceea vom vorbi despre rugăciunea harică.

După cum s-a spus deja data trecută, în lucrarea rugăciunii lui Iisus, e foarte important să se ţină seama de păstrarea unei ordini şi continuităţi. Orice grăbire, nerăbdare, sărituri înainte, dorinţe de a ajunge la rezultatele cele de pe urmă ale rugăciunii, fără a trece cale premergătoare înceată şi dureroasă, nu numai că nu se împacă cu simţământul de evlavie, în ce priveşte rugăciunea, ci încă îl sortesc pe lucrător la o deplină nereuşită şi nerodire a ostenelilor lui, ba încă şi mai mult, ajung o
pricină de înşelare de sine şi amăgire, care duc şi până la vătămarea minţii. Să ferească Domnul pe lucrătorul rugăciunii lui Iisus de această cale falsă şi pierzătoare!

De aceea, povăţuitorii acestei lucrări şi cer de la ucenicii lor să nu se smucească de capul lor înainte, ci cu luare aminte, ce-i cu putinţă, cu evlavie, cu un simţământ de pocăinţă şi cu osteneală necurmată, să îndeplinească lucrarea de la început a rugăciunii, aşteptând cu răbdare până când însuşi Domnul, când va găsi că e nevoie, să-i ridice pe ei pe treapta următoare. Aceasta este singura rânduială dreaptă a unei sporiri în rugăciune. E cu putinţă să te apropii de această lucrare mult mai simplu şi mai sincer, fără a te încorda şi fără a te sili să storci din tine cutare sau cutare simţăminte, lăsând toate acestea în voia lui Dumnezeu.

Să nu te gândeşti deloc că începi un lucru oarecare mare, deosebit, prin care să te deosebeşti de ceilalţi oameni. Numai un singur lucru trebuie – să te socoteşti în faţa lui Dumnezeu un păcătos, care caută mântuirea şi orânduirea sufletului şi vieţii sale, prin lucrarea sfintei rugăciuni a lui Iisus. Trebuie să ai în inima ta o credinţă sinceră, mică măcar cât un grăunte de muştar, că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi adevăratul Dumnezeu – este într-adevăr Mântuitorul nostru, Izbăvitorul nostru, al lumii, Cel făgăduit, care sigur poate să facă viu şi sufletul meu şi să aprindă în el o viaţă adevărată, curată şi sfântă.

Fără o astfel de credinţă, chiar rugăciunea e cu neputinţă. Ea ajunge o vorbă goală, deşartă şi fără de rod. Pe măsură ce lucrăm rugăciunea lui Iisus, credinţa noastră cea slabă se va întări şi se va înflăcăra şi, în sfârşit, va ocupa în inima noastră cel dintâi şi cel mai de seamă loc. Mai departe trebuie să ne silim să împlinim tot ce ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos în sfânta Sa Evanghelie, ca să facem, prin fapte să ne dovedim credinţa, să avem dragoste nefăţarnică către aproapele, să ne socotim mai răi decât toată făptura şi printr-o inimă îndurerată şi zdrobită să ne simţim păcatele noastre.

De la lucrarea rugăciunii lui Iisus, luarea aminte se va aduna, gândurile nu se vor mai împrăştia, gândurile cele deşarte şi necurate îşi vor pierde din obrăznicia lor.

229/230

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: