Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 10, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 17:25

În alt loc, Ep. Ignatie scrie: „de la orice pas greşit, de la orice rătăcire sau înşelare şi amăgire, de la orice simţământ fals şi nesănătos, de la începutul lucrării rugăciunii lui Iisus, ne scapă numai un singur lucru – pocăinţa sau plânsul.

Când ne îndeletnicim cu rugăciunea lui Iisus şi în genere cu rugăciunea, apoi suntem păziţi pe deplin şi cu toată siguranţa de acel fel de smerenie, care se numeşte plâns. Plânsul este simţământul pocăinţii din inimă, întristării mântuitoare pentru păcătoşenie şi neputinţele felurite şi multe la număr ale omului. Plânsul este duhul umilit, inima înfrântă şi smerită, pe care Dumnezeu nu o va urgisi, adică nu o va lăsa în stăpânirea şi batjocura dracilor, după cum le este lăsată o inimă trufaşă, plină de părerea de sine, de încrederea în sine şi slavă deşartă.

Plânsul este singura jertfă, pe care o primeşte Dumnezeu de la Duhul omenesc cel căzut, până la înoirea duhului omenesc de către Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Deci să ne fie rugăciunea noastră pătrunsă de simţământul pocăinţii, să fie ea însoţită de plâns şi înşelarea niciodată nu va izbuti asupra noastră” (Opere, vol. 1, pag. 226).

Încă cu mai multă insistenţă cere de la ucenicii săi, simţământul de pocăinţă şi îndurerarea inimii, în timpul când se lucrează rugăciunea, marele stareţ moldovean schiarhimandritul Paisie Velicicovschi. El insistă ca ei să-şi petreacă osteneala de rugăciune cu o „inimă înfrântă”. El le aminteşte cuvintele Sf: Ioan Scărarul, care zicea: „Dacă noi vom duce o viaţă chiar înaltă, dar nu ne vom agonisi o inimă îndurerată, apoi toate acestea sunt o prefăcătorie şi o deşertăciune.”

Şi Sf. Grigorie Sinaitul zice: „Îndurerarea inimii şi smerenia şi osteneala ascultării, după măsurile fiecăruia, cu neprihănirea inimii săvârşesc lucrarea adevărului.” Şi tot el din nou: „Orice lucrare trupească şi duhovnicească, căreia îi lipseşte osteneala inimii, nu aduce vreodată rod celui ce o săvârşeşte, căci Împărăţia lui Dumnezeu se ia cu sila şi numai cei ce se silesc o ajung, după cum a spus Domnul. Deci, chiar de s-ar fi ostenit cineva mulţi ani fără durere, sau se osteneşte, însă nu se îngrijeşte de pocăinţă, acela e străin de curăţie, şi nu e părtaş Duhului Sfânt.”

Şi încă: „Cine se osteneşte cu nepăsare şi lenevie, deşi s-ar părea că lucrează mult, nu capătă nici un rod, că cei ce păşesc pe o cale lipsită de dureri, cad din pricina trândăviei în griji nefolositoare şi se întunecă”.

Acelaşi lucru îl spune şi Sf. Simeon Noul Teolog: „Cine nu urmează patimilor lui Hristos prin pocăinţă, lacrimi, smerenie, ascultare şi răbdare, dar mai ales prin sărăcie şi necazuri, defăimare şi batjocură, şi nu ajunge părtaş la moartea Lui cea de batjocură, acela nu poate fi părtaş la Învierea Lui cea duhovnicească de aici şi nu poate primi harul Sf. Duh, căci dumnezeiescul Pavel zice: „dacă pătimim împreună cu El, apoi ne vom şi preaslăvi împreună cu El. Căci fără de pocăinţă şi fără de lacrimi, după cum am spus, nimic din cele spuse nu poate fi cândva şi nu va fi nici în noi nici în alţii.”

Tot el, în alt loc, zice: „Nimeni nu poate dovedi din dumnezeieştile Scripturi, că ar putea să se cureţe de patimi, fără de lacrimi şi fără o umilinţă de totdeauna, şi că cineva ar fi putut ajunge la sfinţenie, sau să primească pe Duhul Sfânt, sau să-L vadă pe Dumnezeu, sau să-L simtă înlăuntru, în inima sa, fără o pocăinţă şi umilinţă de mai înainte, căci numai pe măsura lacrimilor, întristării şi pocăinţii, toate acestea pot aprinde focul cel dumnezeiesc al umilinţii.” Şi din nou zice: „Păziţi-vă ca să nu-L pierdeţi pe Hristos, voi, şi să nu plecaţi din viaţa aceasta, cu mâinile goale şi atunci veţi plânge şi vă veţi boci.”

Citind aceste cuvinte ale Sf. Părinţi, stareţul Paisie, cu lacrimi, îi îndeamnă pe fraţi să împlinească poruncile lui Hristos şi să-şi câştige o inimă înfrântă şi smerită.

224

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: