Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 12, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 18:15

Monahul: În ce priveşte cuvintele Dv. despre reducerea tuturor rugăciunilor numai la rugăciunea de pocăinţă a vameşului, apoi chiar dacă acest lucru ar fi aşa, în aceasta n-ar fi nimic de sminteală şi potrivnic Evangheliei. Căci pocăinţa e temelie întregii vieţi creştine. Cine va învăţa pocăinţa, acela va învăţa viaţa creştină. Iisus Hristos şi-a început propovăduirea Sa prin predicarea pocăinţei. „De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să zică: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia Cerurilor (Matei 4,17).

Fericirile, prin care a început Iisus Hristos predica Sa de pe munte, îi fericesc mai întâi pe cei amărâţi şi pe cei ce plâng. Însă acum nu e vorba despre aceasta. Întrebarea Dv. vine de la o neînţelegere vădită. Se vede, că Dv. socotiţi că prin rugăciunea lui Iisus se propune să înlocuim toate rugăciunile şi cântările, casnice şi bisenceşti, ce le avem astăzi.

Cu desăvârşire nu. Nimeni nu îndrăzneşte să facă acest lucru. Tot ce avem în Biserică are o origine dumnezeiască, e rânduit pentru mântuirea noastră şi nu poate fi înlocuit nicidecum! Rugăciunea lui Iisus nu înlocuieşte nimic şi urmăreşte numai să ajute aceeaşi lucrare a mântuirii pentru care sunt toate în Biserică. „Să nu socoţi, scrie unul din lucrătorii şi povăţuitorii rugăciunii lui Iisus, că îndemnând a învăţa lucrarea minţii, Sf. Părinţi aduc vreo ştirbire Psalmilor şi canoanelor. Să nu faci
aceasta!

Căci toate acestea sunt date Bisericii de Duhul Sfânt. Şi toate slujbele ei cuprind în sine întreaga taină a iconomiei Dumnezeu-Cuvântului până la a doua Lui venire şi până la învierea noastră. Şi în aşezămintele bisericeşti nu e nimic omenesc, ci totul e lucrarea Harului dumnezeiesc care nu sporeşte în urma vredniciei noastre şi nici nu se împuţinează de păcatele noastre. (Viaţa şi scrierile stareţului moldovenesc Paisie Velicicovschi, Ed. 1847, pag.107).

„Biserica lui Hristos”, scrie un alt lucrător al rugăciunii lui Iisus, „zidită pe temelia Apostolilor şi Proorocilor, fiind piatra cea din capul unghiului Însuşi Iisus Hristos”, (Efes, 2, 20) va sta neclintită până la sfârşitul veacului, pe temelia sa cea veşnică, Care este Iisus Hristos. Totul din ea, ce este întemeiat de Duhul Sfânt, trebuie împlinit de noi fără de nici o împotrivire, ca o lucrare a lui Dumnezeu aşezată pentru a noastră mântuire.

Deci vorba este nu despre îndepărtarea sau înlocuirea unor oarecare aşezăminte bisericeşti, ci despre un anumit ajutor prin lucrarea rugăciunii, care statornicind şi întărind unirea lăuntrică, din inimă, prin rugăciune; cu Domnul Iisus Hristos, nu numai că nu pune piedică rugăciunii noastre casnice sau bisericeşti, ba încă o ajută ca să fie mult mai adunată, adâncită şi lucrătoare. E drept, că celor neştiutori de carte, Tipicul le propune să înlocuiască rugăciunile, pe care nu le pot spune, prin rugăciunea lui Iisus, însă acest lucru e cerut de o nevoie vădită, de neputinţa lor de a se folosi de cărţile de ritual. Pustnicii şi sihaştrii, prin rugăciunile lui Iisus, înlocuiesc toate slujbele bisericeşti, în parte tot din acest motiv, în parte din pricina caracterului anumit al nevoinţelor lor duhovniceşti.

Preotul: Vă mulţumesc pentru această lămurire. Să fiţi aşa de bun să-mi daţi o definiţie precisă ce numiţi Dv. rugăciunea lui Iisus. Doar fiecare rugăciune, adresată Domnului Iisus Hristos poate fi numită rugăciunea lui Iisus, iar rugăciuni de acest fel sunt o mulţime. Aş vrea să ştiu cum se rosteşte drept rugăciunea lui Iisus?

Monahul: Noi numim rugăciune a lui Iisus, nu altceva decât o chemare evlavioasă al numelui mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos – în orice timp, la orice îndeletnicire şi în orice loc. De obicei, rugăciunea aceasta se spune prin următoarele cuvinte: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul (sau păcătoasa)”. Mai pe scurt se poate spune aşa: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”.

215

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: