Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 18, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:38

Monahul: Ceea ce aţi spus despre feluritele atitudini, în ce priveşte viaţa, care sunt în lume şi în mănăstire, eu le-am ascultat cu toată luarea aminte şi dacă lucrurile într-adevăr stau astfel, apoi nu poţi să nu rămâi pe gânduri. Problema aceasta e foarte mare şi serioasă şi remarcă boala de căpetenie a timpurilor noastre. În ceea ce priveşte problema rugăciunii şi rugăciunea lui Iisus în special, apoi trebuie de spus că această problemă, ca şi problema vieţii creştine în genere, nu este de ajuns s-o lămureşti numai prin convorbiri teoretice. În temeiurile sale cele mai adânci şi în miezul său, creştinismul se cunoaşte, mai cu seamă, prin încercarea treptat agonisită a vieţii creştine şi sporirea duhovnicească a minţii şi inimii.

Ca să cunoşti viaţa creştină, iar nu numai formele şi manifestările ei de dinafară şi ca să nu te mărgineşti numai la o cunoaştere teoretică, formală a adevărurilor creştine, trebuie să cunoşti creştinismul pe cale de trăire, de încercare, de nevoinţă duhovnicească plină de osteneli, urcându-te încet de pe o treaptă de vieţuire creştină pe alta, mai înaltă. Să luăm aceeaşi problemă, pusă de Dv., a rugăciunii.

Se pot avea despre rugăciune cele mai complete şi cele mai adânci cunoştinţe teoretice, se poate da cea mai exactă definiţie a rugăciunii, se poate arăta ce fel de învăţătură, despre rugăciune, are cutare, sau cutare slujitor bisericesc, şi ce fel de poveţe se dau pentru a spori în rugăciune, şi cu toate aceste vaste cunoştinţe teoretice despre rugăciune, singur să nu te poţi ruga.

Astfel, cunoaşterea teoretică, numai cu mintea, a unui adevăr religios, se poate să nu coincidă deloc cu cunoaşterea lui prin încercare, prin trăire. Acelaşi lucru se poate spune şi despre toate celelalte adevăruri ale creştinismului şi chiar adevărul fundamental al existenţei lui Dumnezeu nu face excepţie. Cele spuse se potrivesc şi rugăciunii lui Iisus. Ea se cunoaşte nu numai prin învăţarea pe dinafară, ci printr-o lucrare de încercare.

Pentru oamenii cu o inimă simplă şi credincioasă folosirea ei nu ne înfăţişează greutăţi, şi de aceea Tipicul bisericesc, celor fără de carte, le recomandă să înlocuiască, prin această rugăciune, toate rânduielile statornicite pentru rugăciune. Iar pentru cei ce n-au o credinţă simplă şi nemijlocită şi care petrec o viaţă mai raţională şi abstractă, într-adevăr, nu e uşor să pătrundă în această trăire a lucrării de rugăciune în inimă. Însă acest lucru nu trebuie să ne tulbure. Căci, totuşi, de la această lucrare nu e oprit nimeni. La întrebarea dacă rugăciunea minţii ne dă tuturor, stareţul de la Optina, Leonida, în schimă Leon, a răspuns: „Pe cine-l va cerceta Domnul cu o încercare grea, necaz, pierderea celui iubit dintre ai săi, acela, fără să vrea, se va ruga cu toată inima, şi cu tot cugetul său, cu toată mintea sa.

Prin urmare, izvorul rugăciunii îl are fiecare, însă el se deschide prin adâncirea în sine, după învăţarea Sf. Părinţi, sau de îndată printr-o sfredelire a lui Dumnezeu”. (Biografia stareţului ieroschimonahul Leonida de la Optina, Ed. 1890, pag.178).
Rugăciunea lui Iisus, lucrată în practică cum se cuvine, după îndrumările Sf. Părinţi, şi povăţuitorilor încercaţi în lucrarea rugăciunii, este anume acea „treptată adâncire a omului în sine” despre care vorbeşte stareţul Leonida.

Ea ajută ca să se deschidă inima, acest izvor de rugăciune vie, pururea mişcătoare, care, fiind o unire cu Domnul Iisus Hristos, se aşază la paza inimii omului, împotrivindu-se oricărei mişcări necurate din partea lui, şi împărtăşindu-i o pace adâncă şi o tărie duhovnicească, şi orânduind, prin aceasta, întreaga viaţă lăuntrică şi cea dinafară a omului. În aceasta se cuprinde întreaga însemnătate a rugăciunii lui Iisus, pentru viaţa duhovnicească a unui creştin.

Nu pot să spun că sunt un lucrător încercat şi povăţuitor al rugăciunii lui Iisus. Însă eu, cu plăcere, vă voi împărtăşi Dv. tot ce ştiu despre ea din scrierile Sf. Părinţi şi povăţuitorii încercaţi ai acestei rugăciuni. Şi de aceea vă rog să-mi puneţi întrebări şi astfel vom începe convorbirea noastră despre, rugăciunea lui Iisus.

213

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: