Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Septembrie 18, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:37

INTRODUCERE

Monahul: Părinte dragă! Mă bucur foarte mult că aţi venit în Sfânta noastră Mănăstire. Nădăjduiesc că veţi rămâne la noi mai mult şi vom avea putinţă să ne vedem mai des şi să vorbim cu Dv.

Preotul: Da, şi eu sunt foarte fericit, că Domnul m-a adus la Dv. Pentru noi, preoţii de mir, e de foarte mare însemnătate să vizităm, din când în când, Sfintele mănăstiri şi aici, în linişte, singurătate şi rugăciune, să faci rânduială în sufletul tău obosit. Nu vă puteţi închipui, în ce măsură se pustieşte şi se zvântă sufletul în deşertăciunea lumească cea de toate zilele.

Monahul: E straniu, pentru mine, să aud de la Dv aceste cuvinte. Sunteţi un preot al lui Dumnezeu şi îndată vorbiţi despre pustiirea sufletului dv. Atât de des staţi în faţa scaunului lui Dumnezeu (Sf. Prestol – Sf. Masă), vă rugaţi, vă împărtăşiţi cu Sf. Taine ale lui Hristos. Or, acest lucru e un izvor nesecat al vieţii harice şi al întăririi şi mângâierii duhovniceşti.

Preotul: E adevărat în totul, părinte. Slujbele dese, rugăciunea şi împărtăşirea cu Sf. Taine ale lui Hristos sunt un izvor de viaţă harică şi de tărie duhovnicească. Şi cu toate acestea, faptul trist e de faţă. În parte din propria noastră nepăsare şi lipsă de luare aminte, în parte fiindcă suntem îngrijoraţi de felurite lucruri de neînlăturat de dinafară, rugăciunea noastră adesea e risipită şi slabă, gândurile se împrăştie şi vagabondează, inima ajunge rece. Încetul cu încetul aluneci în jos; te obişnuieşti cu o îndeplinire formală a îndatoririlor tale şi pierzi acel simţământ lăuntric de adunare şi evlavie, acea frică de Dumnezeu, care trebuie să fie cea mai de seamă dispoziţie (aşezare).

S-ar părea că toată lumea lui Dumnezeu, ce ne înconjoară, ar trebui privită de noi ca un mare şi necuprins templu al lui Dumnezeu, unde pururea e de faţă însuşi Domnul, Creatorul şi proniatorul ei. Şi privind în lume, slava şi măreţia Lui, şi de la această râvnire pătrunzându-ne cu simţământul evlaviei celei mai adânci, noi ar trebui să privim şi să orânduim viaţa noastră de pe pământ şi toate faptele noastre cele pământeşti în lumina acestui simţământ evlavios, supunând cele vremelnice celor veşnice şi cele pământeşti, celor cereşti.

În realitate însă se petrece cu totul altfel. Noi uităm cu desăvârşire, că deasupra noastră e Dumnezeu, şi suntem izgoniţi, cu totul, de lucrările noastre trecătoare, de cele sociale şi de stat, iar uneori, pur şi simplu, de fleacurile mărunte ale vieţii noastre, de minciuni, de patimile noastre, în aşa măsură, că cuvintele despre veşnicie, viaţă viitoare, nu găsesc nici un răsunet în sufletul nostru, parcă n-ar avea nici o legătură cu viaţa noastră şi cu lucrările noastre de pe pământ.

Cu totul altfel, într-un chip ce tinde spre desăvârşire, e privită viaţa în mănăstiri. Desigur, şi acolo petrec nu numai sfinţi ci şi oameni păcătoşi şi slabi; la fel ca noi, şi acolo oamenii sunt bântuiţi de patimi şi de grijile lumeşti, însă acolo toate merg altfel. Acolo mereu se simte că petrec în faţa lui Dumnezeu, în aşteptarea trecerii de neînlăturat de la cele vremelnice la cele veşnice, şi a judecăţii celei drepte a lui Dumnezeu, care vine şi e de neînlăturat, şi a răsplăţii pentru fiecare lucru, fiecare cuvânt, fiecare gând, şi acest simţământ de care e pătrunsă viaţa de mănăstire, îi adaugă vieţii acesteia o trăsătură înaltă şi luminoasă a umblării necontenite înaintea lui Dumnezeu, simţământ pe care lumea aproape că l-a pierdut.

211

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: