Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 18, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:20

„Sbornicul”. Cartea are 298 pagini şi cuprinde vreo 400 de cuvinte ale Sf. Părinţi şi nevoitori şi, afară de acestea, învăţături întregi ale feţelor încercate în nevoinţa rugăciunii, ca: Sf. Ierarh Dimitrie al Rostovului, arhimandritul Paisie Velicicovschi, stareţul Vasilie şi alţii. Învăţăturile şi cuvintele din „Sbornic” ale Sf. Părinţi şi nevoitori, cinstiţi de Biserică, cu o plinătate desăvârşită, lămuresc şi aruncă lumină asupra vechei învăţături patristice despre „lucrarea minţii” şi despre lupta cu patimile.

Fiecare cuvânt din „Sbornic” e însoţit de arătarea operei de unde e împrumutat. Această preţioasă lucrare „Sbornicul” e o carte de informaţii foarte preţioase în vasta literatură ascetică rusă. Însă, fiind astfel, „Sbornicul” în acelaşi timp e o carte foarte edificatoare pentru fiecare care râvneşte la mântuirea sufletului, cuprinzând în sine îndrumările înţelepte şi sfaturile oamenilor de un duh înalt creştin şi de o mare iscusinţă în nevoinţa rugăciunii. („Zorile de dimineaţă” – Utrenneaie Zarea – No.12, 1936, Serdobol).

„Sbornicul” despre rugăciunea lui Iisus; de la cea dintâi privire cartea aceasta e destinată pentru monahi, nevoitori, feţe bisericeşti. Însă lucrarea rugăciunii este cea dintâi lucrare a fiecărui creştin, zice Ep. Teofan, ideile şi cuvintele căruia nu odată le citează alcătuitorul Sbornicului.

Rugăciunea e respiraţia duhului. Este respiraţia în trup – trupul e viu; de se curmă respiraţia – se curmă viaţa. La fel şi în duh. Este rugăciune – duhul e viu; nu-i rugăciune – duhul n-are viaţă. Iar când nu-i viaţă duhovnicească, omul trăieşte o viaţă trupească psihică. Armonia, plinătatea vieţii, lipseşte, omul se chinuieşte şi nu pricepe că numai în comuniune cu Prototipul său el poate afla armonia pierdută, poate afla mulţumirea tuturor năzuinţelor sale.

Atât timp cât nu avem împărtăşirea cu Dumnezeu, atât timp acest lucru nu se simte, omul trebuie să recunoască, că se află în afara scopului său, în afară de destinaţia sa înaltă. Însă lucrarea rugăciunii este o întreagă ştiinţă, este artă dintru arte, după cum ne spun despre acest lucru Sfinţii Părinţi.

Ce este rugăciunea, care este miezul ei, care sunt treptele ei, cum să ne câştigăm deprinderea rugăciunii, ce fel de condiţii sunt trebuitoare pentru a ne agonisi adevăratul duh de rugăciune, care sunt roadele rugăciunii – la toate aceste întrebări dă răspunsuri „Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus” prin cuvintele şi vorbele părinţilor înlelepţi, meşteri ai duhului.

Pentru cititorul contemporan acest lucru e foarte preţios, fiindcă acum numai în bibliotecile mănăstireşti s-au mai păstrat astfel de cărţi ca Filocalia, Operele Episcopului Teofan Zăvorâtul, Ep. Ignatie Breanceaninov şi ale altor învăţători şi lucrători ai rugăciunii lui Iisus. De aceea, Sbornicul Igumenului Hariton trebuie să-l aibe fiecare care tinde să vieţuiască potrivit destinaţiei spre care e chemat omul.” („Revista Prieteniei” – Jurnal Sodrujestka, No. 2,1937, Vâborg-Vilpuri).

Din toate însemnările citate mai sus, se vede că „Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus” corespunde, cum nu se poate mai bine interesului şi atenţiei ce s-au trezit printre credincioşi faţă de rugăciunea lui Iisus, că „Sbornicul” a apărut foarte la timp”, că în prezent, această carte poate fi socotită cea mai completă şi mai cuprinzătoare în ce priveşte taina lucrării rugăciunii lui Iisus în minte” şi că „această mică Filocalie Rusă trebuie să ajungă cartea de căpătâi nu numai a fiecărui monah, ci şi a fiecărui mădular al Bisericii”.

Însă lucrarea rugăciunii este o ştiinţă întreagă, artă printre arte, meşteşug între meşteşuguri, după cum vorbesc despre acest lucru Sf. Părinţi.

Ep. Ignatie zice: „Azi e cea mai mare nevoie de o rugăciune dreaptă, însă tocmai pe aceasta n-o cunoaşte lumea. N-o mai cunoaştem că ea trebuie să fie o armă şi o expresie a pocăinţii, ci lumea caută dulceaţă şi bucurii, se măguleşte şi prin arma, care ne e dată spre mântuire, ucidem sufletele noastre. Bineînţeles, trebuie o înţelegere cuvenită rugăciunii în timpurile noastre! Ea este în timpurile noastre cel mai de seamă, unicul nostru îndrumător spre mântuire. N-avem povăţuitori!

Acelaşi lucru îl spune şi Ep. Teofan: „Rugăciunea este totul: credinţă, bună cinstire, mântuire. Prin urmare, despre ea putem vorbi atât de mult încât nu vom sfârşi niciodată. Ar fi de dorit ca cineva să alcătuiască un manual de rugăciune, după învăţătura Sf. Părinţi. Aceasta ar fi ca şi o îndrumare spre mântuire”.

Mănăstirea Valaam, având o bogată colecţie din operele Sf. Părinţi în biblioteca sa, de care nu se pot folosi toţi; şi văzând lipsa literaturii patristice din societatea creştină contemporană, a găsit de cuviinţă să împlinească măcar în parte acest gol, publicând a doua carte Despre lucrarea minţii sau Despre rugăciunea lui Iisus, dându-i o formă de dialog între un monah şi un preot de mir. Această carte e completarea şi lămurirea celei dintâi.

Ea cuprinde numeroasele învăţături despre rugăciune ale Sf. Părinţi ai Bisericii din vechime, traducerea deplină rusă a scrierilor Despre rugăciunea lui Iisus a stareţului de la schitul Poiana Mărului, schimonahul Vasile, schiarhimandritului Paisie, stareţul de la Mănăstirea Neamţului, Învăţăturile Cuviosului Serafim de Sarov, ale Ep. Teofan, Ep. Ignatie, ale stareţilor de la Optina şi Valaam, ale Păr. Ioan de Kronstadt, şi se dau răspunsuri la întrebările pline de nedumerire ale oamenilor laici despre lucrarea rugăciunii.

Valaam, 21 Aprilie 1938

206

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: