Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 20, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:20

III. Învăţătura de întrebare şi răspuns a preafericitului Nichifor despre luarea aminte.
IV. Unde a spus pe scurt minunatul meşteşug al rugăciunii inimii, după cum l-a arătat şi l-a povăţuit Avva Nichifor cel din Singurătate.

I. ÎNDEMN SUB FLACĂRA SABIEI DE FOC

Câţi din dragoste vă mistuiţi de dorul de a vă învrednici de preamărita cuviinţă şi dumnezeiasca
străluminare a Mântuitorului nostru IISUS HRISTOS;

Câţi din izbucnirea inimii voastre vă îndemnaţi pe voi înşivă a primi întru adâncul înţelegerii voastre Focul cel mai presus de ceruri;

Câţi cu simţirea „încercatei trăiri” vă sârguiţi a cîştiga împăcarea cu Dumnezeu;

Câţi năzuiţi a ajunge şi agonisi comoara cea adânc ascunsă întru ţarina inimii voastre, tăgăduiţi toate cele ce sunt ale lumii;

Câţi rîvnă aveţi să vă aprindeţi şi spre sărbătoare să vă împodobiţi cu făcliile cele duhovniceşti; lepădaţi de la voi, cu totul, pe cele de faţă;

Câţi aveţi voire tare ca prin „încercata trăire” şi prin arcana cunoştinţă să vă cuceriţi Împărăţia Cerurilor, pe care la lăuntrul vostru o purtaţi, veniţi dară şi cu amănuntul vă voi lămuri pe voi fără de încetare, despre această minunată ştiinţă, mai mult decât doctrina – ştiinţă a vieţii cereşti – prin a cărei meşteşugire, cel ce o lucrează pe ea, lesne ajunge, în chip lăuntric; până la limanul Isihiei, al liniştei despătimite.

Prin aceasta însă, fără de trudă şi dincolo de sudoare o vei afla tu, dar nu scutit de anumite rătăciri şi de puţin a înşelării de la diavol; de care, însă, numai atunci urmează să ne fie nouă teamă, când vom umbla în afara vieţii acesteia, pe care aici o descopăr vouă, prin vorbirea ce am început să rostesc, fiind abătuţi departe de la ascultare.

Aşa precum, mai de mult, însuşi omul cel dintâi – Adam – defăimând porunca şi pe însuşi Dumnezeu, s-a întovărăşit şarpelui şi, credincios socotindu-l pre acesta, s-a îndestulat până la săturare de roada înşelăciunii lui, ademenindu-se în adâncurile morţii şi întunecimile şi stricăciunile cele mai ticăloase, singur surpându-se pe sine însuşi şi împreună cu dânsul şi pre toţi urmaşii săi.

Întoarceţi-vă dară de la aceasta; sau a zice mai potrivit şi mai spre folos tuturora: fraţilor, în tot chipul scârbă să ni se facă de sfătuirea de şarpe şi de rătăcirea către cele ce ne lunecă spre afară.

Împăcarea cu Dumnezeu, precum şi unirea cu El nu putem întru alt chip a o dobândi, de nu ne vom întoarce, mai întâi, către noi înşine, – atâta cât ne este nouă cu putinţă aceasta – şi mai mult încă, de nu vom intra pe „Calea dreaptă de sus”, rupându-ne de rătăcirea lumii şi din grija cea deşartă a veacului şi mintea de nu o vom ţine aţintită, fără clintire către Împărăţia Cerurilor, care înlăuntrul nostru se află.

De altminteri, pentru aceasta, petrecerea cea monahicească este numită: măiestrie a măiestriilor şi ştiinţă a ştiinţelor.

Fiindcă, această rânduială sfântă nimic nu are asemănător cu meşteşugurile şi aşezământurile cele obişnuite ale oamenilor.

Toate fiind aşa rânduite, încât mintea noastră deplin întoarsă chiar şi de la cele mai bune ale inimii, dintru totul de cele pământeşti să se lepede.

Unul ca acesta, auzi-va din nou:

Duhul suflă unde vrea!

şi dacă de unele ca acestea, ce sunt numai ale lucrării de trăire în duh, ne putem îndoi în aşa chip, necrezându-le, atunci cum se va putea oare revărsa peste noi înţelegerea celor ale vederii în duh, fiindcă lucrarea trăirii duhovniceşti treaptă de temelie a vederii în duh este.

189

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: