Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 21, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:29

Lupta cu patimile

229. A chema neîncetat numele lui Dumnezeu, este o doctorie care ucide nu numai patimile, ci chiar însăşi lucrarea lor. (Prea Cuviosul Varsanufie cel Mare şi Ioan. Îndrumarea spre viaţa duhovnicească ca răspunsuri la întrebările ucenicilor,1905, răsp. 421).

230. E nevoie de multă nevoinţă şi osleneală în rugăciuni ca să ajungem la starea netulburată a gândurilor. (Prea Cuviosul Ioan Carpatinul. Filocalia, vol. V, pag. 268).

231. „Lucrarea minţii” şi paza ei. (Ep. Petru, Despre trezvie,1904, pag. 29).

232. Diavolul a primit îngăduinla să clatine în chip gmdit puterea cugetătoare a fiecărui om; şi nu ne putem îngrădi altfel în faţa acestui atac, decât printr-o aducere aminte de Dumnezeu. (Prea Cuviosul Simeon, Noul Teolog, Filocalia, vol. V, pag. 259).

233. Patimile sunt aceleaşi cu necazurile şi pleacă la chemarea lui Dumnezeu. (Prea Cuviosul Varsanufie şi Ioan, răsp. 301).

234. Uitarea, lenevia şi nerecunoştinţa sunt cei trei uriaşi care lucrează celelalte patimi rele.

235. Tâlharii de gând. (Idem, pag. 245).

236. Războiul cu satana. (Prea Cuviosul Macarie cel Mare, Filocalia, vol. V, pag. 248).

237. Cel ce petrece întotdeauna în inima sa este departe de toate lucrurile frumoase ale acestei vieţi. (Prea Cuviosul Diadoh, Filocalia, vol. V, pag. 246).

238. Caută de intră în comoara lăuntrică şi vei vedea comoara cerească. (Prea Cuviosul Isaac Sirul, vol. V, pag. 247).

239. Două puteri au înrâurire asupra noastră: puterea binelui şi puterea răului. (Preot Ioan Serghiev, Krondtadtschi, „Viaţa cea întru Hristos”, vol. IV, ed.1903, pag. 79).

240. Curăţirea inimii de patimi. (Ep. Teofan, Calea spre mântuire, pag.144-146).

241. Mişcarea sufletului spre sine se face prin trei acte. (Ep. Teofan, idem, pag.147-148).

242. „Să nu daţi loc diavolului”. (Ep. Teofan, Tâlcuirea epistolei Sfântului Apostol Pavel, către Efeseni, pag. 344-347).

243. Cum lucrează ispitele vrăjmaşe. (Ep. Teofan, idem, pag. 471).

244. Ca să nu rosteşti un cuvânt de mânie, este o mare desăvârşire. (Ep. Teofan, Colecţia de scrisori, vol. II, nr. 544).

245. Sensul pildei despre faţa frumoasă cu purtare necuviincioasă. (Ep. Teofan, Ce este viaţa duhovnicească? pag. 227).

246. Măsura celor îngăduite. (Ep. Teofan, idem, pag. 289).

247. Ce trebuie să facem ca să nu rătăcească gândurile şi ca să nu-i osândim pe alţii. (Ep. Teofan, Colecţia de scrisori, vol. V, nr. 800).

248. Ca o îngrădire în faţa gândurilor rele trebuie să ne pregătim din timp în inimă un loc liniştit la picioarele Domnului. (Ep. Teofan, Scrisori despre viala creştină, pag. 37).

249. Când omul pătimaş este potrivnic lui Dumnezeu şi când nu? (Ep. Teofan, idem, pag. 39).

250. În ce constă toată lucrarea războiului lăuntric? (Ep. Teofan, Colecţia de scrisori, vol. III, nr. 475).

251. Chemarea Domnului în inimă alungă tot ce este netrebnic. (Ep. Teofan, idem, vol. V, pag. 314).

253. Demonii nu ne pot stăpâni darul sau trupul prin ceva, atâta vreme cât nu ne vom lipsi de gânduri sfinte. (Prea Cuviosul Casian Romanul,1892, pag. 317)

254. Pravila monahală principală e ca să fii nedespărţit cu mintea şi cu inima de Dumnezeu. (Ep. Teofan, Colecţia de scrisori, vol. III, pag. 434).

255. Însuşirea rugăciunii mintale este să descopere patimile şi acea robie în care ne găsim sub stăpânirea duhurilor căzute. (I. Socolov, Ep. Ignatie Breanceaninov, partea II-a, apendice, pag.104).

256. „Rana” din inimă. (Ep. Teofan, Scrisori către felurite persoane, pag. 368).

257. Legea postului. (Ep. Teofan, idem, pag. 369).

258. Să vorbim cu alţii despre viaţa duhovnicească? (Ep. Teofan, idem, pag. 393).

259. Darul lucrează prin nevoinţă, dar nu nevoinţele curăţă firea noastră, ci darul. (Ep. Teofan, Calea spre mântuire, pag. 230).

260. Săturarea şi mulţumirea ce vine din nevoinţe este semnul neadevăratelor sale (Ep. Teofan, idem, pag. 231).

261. Prima biruinţă asupra noastră înşine stă în înfruntarea voinţii şi în predarea în mâinile lui Dumnezeu, prin lepădarea de tot ce este păcătos. (Ep. Teofan, idem, pag. 266-268).

262. Întorcându-vă către Domnul să nu plecaţi de la El cu luare aminte; din această stare vrăjmaşul va fugi fără întârziere. (Ep. Teofan, Ce este viaţa duhovnicească, pag. 223).

263. Războiul de rând, pus în legătură cu cel de faptă, nimiceşte faptele cele dinlăuntru cât şi cele din afară.

264. Cerinţa nevoinţei trebuie să iasă dinlăuntru. (Ep. Teofan, idem, pag. 28).

265. Lupta gândită şi lucrătoare cu patimile. (Ep. Teofan, Ce este viaţa duhovnicească? pag. 240).

177/178

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: