Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 29, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:08

Mai departe el spune mai lămurit acelaşi lucru: „şezând într-o chilie liniştită, în vreun colţ singuratic, fă cu luare aminte ceea ce îţi voi spune: închide uşa, abătându-ţi mintea de la orice deşertăciune, apasă-ţi bărbia pe piept, îndreptându-ţi împreună cu mintea şi ochiul simţit.

Încetinează-ţi respiraţia, ca să nu respiri prea liber şi încearcă să gândeşti în chip gândit înlăuntrul pieptului, locul inimii, unde în chip firesc le place tuturor puterilor sufleteşti să-şi aibă petrecerea şi, întâi de toate, vei găsi acolo un întuneric şi o grosime nemicşorată.

Dar când tu vei continua şi vei săvârşi acest lucru zi şi noapte, atunci vei dobândi – O, minune! – o neîncetată veselie. Căci de îndată ce mintea va afla locul inimii, va vedea numaidecât ceea ce n-a văzut niciodată; va vedea în mijlocul inimii un aer şi pe sine însuşi se va vedea luminos şi plin de judecată. şi din acel moment, ori de unde ar răsări vreun gând, înainte de a trece în faptă, sau de a deveni un idol, el este alungat şi distrus prin chemarea lui Iisus Hristos.

De aici mintea, având o răutate împotriva demonilor pusă în mişcare contra lor, o mânie firească şi, izgonindu-i, îi doboară la pământ pe potrivnicii de gând şi vei învăţa mai multe alte lucruri, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin paza minţii, ţinându-L pe Iisus în inimă” (Cuvânt despre cele trei chipuri de luare aminte şi rugăciune).

Prea Cuviosul Nichifor Pustnicul, învăţând mai limpede despre intrarea minţii în inimă, vorbeşte astfel: „Înainte de orice să-ţi fie traiul liniştit, fără de griji şi în pace cu toţii. Apoi, intrând în cămara ta, închide-te, şi, aşează-te în vreun colţ oarecare, fă ceea ce îţi voi spune: ştii că răsuflarea cu care răsuflăm este aerul acesta, şi nu-l respirăm decât numai prin inimă.

Tocmai ea este pricina vieţii şi căldura trupului; iar inima atrage aerul pentru ca ea prin mijlocirea respiraţiei, să-şi sloboade afară căldura ei şi să-şi procure o răcoreală, un aer proaspăt. Iar ca unealtă pentru asemenea lucrare sunt plămânii, care fiind făcuţi de Ziditorul cu pori, introduc şi scot afară mereu aerul înconjurător ca un foi. În felul acesta inima îndeplineşte în chip nemişcat acea menire, mulţumită căreia ea s-a întocmit pentru bunăstarea organismului.

Aşadar, tu aşează-te şi, adunându-ţi mintea, s-o introduci pe calea pe care merge aerul spre inimă, şi sileşte-o să se coboare în inimă odată cu inspiraţia aerului. Iar când ea va intra acolo, atunci ceea ce va urma nu va fi lipsit de veselie şi de bucurie.

Mai departe el scrie: „De aceea, frate, deprinde-ţi mintea să nu iasă repede de acolo, căci la început ea se plictiseşte foarte mult din pricina închiderii şi strâmtorării lăuntrice. Dar când se va desprinde, nu va mai voi să rămână în rătăcirea de afară: Împărăţia cerurilor este înlăuntrul vostru. Când noi o cercetăm acolo şi o cântăm printr-o rugăciune curată, atunci toate cele din afară, ni se înfăţişează în chip mizerabil şi urâcios.

Prin urmare, dacă, după cum am spus, tu vei intra deodată cu inima în locul inimii, de care li-am spus, mulţumeşte-i lui Dumnezeu şi proslăveşte-L şi bucură-te şi ţine-te întotdeauna de această lucrare şi ea te va învăţa ceea ce nu ştii. Se cuvine însă să ştii şi acest lucru: când mintea se va afla acolo, ea nu trebuie să rămână tăcută şi deşartă, ci trebuie să-şi aibă drept lucrare şi învăţătură permanentă, rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă” şi nu trebuie să-ţi întrerupi niciodată această îndeletnicire.

Ea reţine mintea de la înălţare, o face inaccesibilă şi de neprins pentru lanţurile vrăjmaşe şi o ridică spre dragostea lui Dumnezeu.

Dar dacă, trudindu-te multă vreme, nu vei putea să intri în părţile inimii, fă aşa cum îţi voi spune şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei dobândi cele căutate.

151

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: