Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 29, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:15

Numai acela nu va simţi o fierbinte dorinţă să se apropie de această lucrare de gând, care este cuprins de gânduri pătimaşe pentru cele lumeşti, care e legat cu lanţurile grijii de trup, care abat şi îndepărtează pe mulţi de la împărăţia lui Dumnezeu, care este înlăuntrul nostru, care n-a gustat prin însăşi lucrarea şi experienţa proprie cu gura sufletească dulceaţa negrăită dumnezeiască a acestei lucrări întru toate folositoare; care n-a înţeles ce folos ascuns duhovnicesc cuprinde înlăuntrul ei acest lucru.

Dar cei ce vor să fie uniţi prin dragoste cu prea dulcele Iisus, scuipând peste toate frumuseţile lumii acesteia şi peste toate plăcerile ei, şi peste odihna trupului, nu vor voi să aibă în această viaţă nimic altceva, decât să se îndeletnicească mereu în lucrarea paradisiacă a acestei rugăciuni.

În ultimul capitol, al şaselea, noi vom cita, în locul predosloviei, o scurtă însemnare ce aparţine unui nevoitor din zilele noastre, care scrie următoarele: „Scopul rugăciunii minţii este unirea cu Dumnezeu, Care este Duh, şi care unire din această pricină poate să fie numită duhovnicească”. În ce priveşte metodele din afară, întrebuinţate de unii nevoitori în vremea îndeletnicirii în această rugăciune, ele au desigur, o însemnătate secundară.

La cei desăvârşiţi, sufletul omului se conformează cu trupul, spun Sfinţii Părinţi. De aceea, liniştea sufletească trebuie să fie precedată de liniştea trupească, adică de buna lui rânduială, cum spune Ioan Scărarul.

Şi pentru adunarea minţii, necesară rugăciunii, de asemenea pot fi potrivite unele condiţii din afară în legătură cu locuinţa şi chiar cu poziţia trupului. Dar ar fi o rătăcire să credem, că nevoinţa creşterii în rugăciunea duhovnicească atârnă de condiţiile şi de metodele din afară.

Un lucru este neîndoios, că odată cu esenţa rugăciunii, care constă în a ne ruga cu mintea în inimă, atunci în conformitate cu acest fapt şi mintea noastră trebuie să fie îndreptată în inimă. Iar toate celelalte au o însemnătate secundară.

De aceea, în Filocalia rusă tot ce aminteşte despre metodele din afară sunt trecute cu vederea (Teofan, episcopul Tambovului).

După această observaţie prealabilă ne vom întoarce către Epistola Stareţului Paisie.

El scrie: „Întrucât în vremurile străvechi lucrarea rugăciunii mintale înflorea în multe locuri, unde Sfinţii Părinţi îşi aveau petrecerea lor şi întrucât pe atunci erau mulţi învăţători pentru această lucrare duhovnicească, scriind cu privire la acest subiect, ei spuneau numai despre folosul duhovnicesc, ce provenea dintr-însa, fără să aibe nevoie să scrie despre însuşi mijlocul acestei lucrări, care este de cuviinţă noilor începători.

Dar când ei au văzut că povăţuitorii adevăraţi şi depărtaţi de înşelare au început să se rărească, atunci, îndemnaţi de Duhul lui Dumnezeu, pentru ca adevărata învăţătură despre începutul acestei rugăciuni să nu sărăcească, au descris însuşi începutul şi mijlocul, cum trebuie să înveţe această rugăciune un începător nou şi cum trebuie să intre cu mintea în părţile inimii şi să săvârşească acolo în chip neînşelat rugăciunea cu mintea.

Sfântul Simeon Noul Teolog spune astfel despre începutul acestei lucrări: „Adevărata şi neînşelata atenţie şi rugăciune constă în faptul că în vremea rugăciunii mintea să păzească inima şi să se întoarcă întotdeauna înlăuntrul ei şi să-şi înalţe cererea către Domnul din adâncul ei. Gustând aici cât este de bun Domnul, mintea nu se depărtează de locuinţa inimii, şi spune împreună cu Apostolul: „Bine este nouă să fim aici” şi privind întotdeauna locurile de acolo, izgoneşte gândurile semănate de vrăjmaş”.

150

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: