Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 29, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:21

Iar Sfântul Grigorie Sinaitul scrie în capitolul 113: „La noii începători rugăciunea este ca un foc de veselie, care izbucneşte din inimă; iar la cei desăvârşiţi, este ca o lumină bine mirositoare, ce lucrează înlăuntrul lor. Sau, iarăşi: rugăciunea este predica Apostolilor, lucrarea credinlei, iar mai bine zis, o credinţă nemijlocită, temelia încrederii, înviorarea iubirii, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, lucrarea şi veselia lor, Evanghelia lui Dumnezeu, vestirea inimii, nădejdea mântuirii, steagul luminării, simbolul sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, manifestarea Botezului, sau curăţirea în baia unei existenţe paşnice, logodirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, raza soarelui în gând, luceafărul inimilor, întărirea creştinătăţii, arătarea împăcării lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, iar mai bine zis începutul înţelepciunii proprii, arătarea lui Dumnezeu, lucrarea călugărilor, traiul celor ce se liniştesc, pricina liniştii, semnul vieţii îngereşti. şi pentru ce să vorbim atât de mult?

Rugăciunea este Durnnezeu, Care lucrează în toţi, întrucât una este lucrarea Tatălui şi a Fiului şi Sfântului Duh, care lucrează toate întru Hristos Iisus.

Fericitul Macarie cel Mare spune despre rugăciune: „Ceea ce este principal în orice bună stăruinţă şi ceea ce este cununa meritelor, e petrecerea plină de osârdie în rugăciune. Prin ea putem dobândi zilnic şi celelalte fapte, de le vom cere de la Dumnezeu. De aici, la cei ce se învrednicesc, se produce o legătură de sfinţenie cu Dumnezeu în realitatea duhovnicească şi o unire sacră de o negrăită dragoste către Dumnezeu, prin înclinările minţii. Căci cine se sileşte zilnic să petreacă în rugăciune, acela se înflăcărează prin duhovniceasca dragoste pentru dumnezeiasca părtăşie şi înflăcărata dorinţă şi primeşte darul desăvârşirii duhovniceşti care îl luminează” (Omilia, 40, cap. 2, pag.158).

Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului spune despre aceiaşi rugăciune sfinţită: „Această rugăciune dumnezeiască, care constă în chemarea Mântuitorului”, este următoarea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!” Ea este şi rugăciune şi făgăduinţă şi mărturisire de credinţă dătătoare de Duh Sfânt şi de daruri dumnezeieşti, curăţitoare de inimi, alungarea demonilor, sălăşluirea lui Iisus Hristos, înţelegerea celor duhovniceşti şi izvorul gândurilor dumnezeieşti, lăsarea de păcate, lecuitoarea sufletelor şi trupurilor, comoara milei dumnezeieşti, mijlocitoarea descoperirilor de Taine dumnezeieşti, singura mântuitoare ca una ce poartă în sine numele Mântuitorului nostru Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu chemat asupra noastră” (cap. 296).

Tot astfel şi ceilalţi Părinţi purtători de Dumnezeu, scriind despre această sfântă rugăciune, mărturisesc despre lucrarea ei şi despre negrăitul folos ce provine din ea, şi de propăşirea ce se face prin ea în darurile dumnezeieşti ale Sfântului Duh.

Dar cine este acela care văzând cum această sfântă rugâciune îl aduce pe nevoitor spre o comoară cerească de felurite fapte bune, nu se va înflăcăra de râvna dumnezeiască pentru o săvârşire neîncetată a acestei rugăciuni, pentru ca prin ea, să păzească întotdeauna în suflet şi în inimă pe prea dulcele Iisus şi să pomenească necontenit în el însuşi acest nume mai scump decât toate, înflăcărându-se prin el în chip negrăitor să-l iubească pe El!

149

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: