Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 29, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:30

Însuşirea ei, după Sfântul Nichifor, vine pentru cei mai mulţi şi chiar pentru toţi din învăţătură, însă rari sunt oamenii care primesc de la Dumnezeu fără învăţătură, prin lucrarea dureroasă şi căldura credinţei.

În capitolul patru al epistolei se vorbeşte despre pregătirea pe care trebuie s-o aibă acela care vrea să înveţe această lucrare dumnezeiască.

În măsura în care această rugăciune este mai presus de orice altă nevoinţă monahală şi este încununarea tuturor ostenelilor, izvorul faptelor bune şi o lucrare a minţii din cele mai subţiri şi ascunsă în adâncul inimii, în aceiaşi măsură vrăjmaşul nevăzut al mântuirii noastre răspândeşte împotriva ei laţurile feluritelor ademeniri şi năluciri care sunt nevăzute, subţiri şi de-abia ajunse de mintea omenească.

De aceea, cel ce doreşte să înveţe această dumnezeiască lucrare, trebuie, după Sfântul Simeon Noul Teolog, să se predea cu deplină ascultare, în mâinile unui om, care se teme de Dumnezeu, care păzeşte cu osârdie poruncile lui dumnezeieşti, care sunt pline de experienţă în această nevoinţă de gând, care poate arăta ucenicului său drumul drept spre mântuire.

Prin smerenia ce se naşte din ascultare, un astfel de om poate scăpa de toate ademenirile şi laţurile diavoleşti şi să se exerciteze întotdeauna în această lucrare în chip potolit, liniştit, fără nici o vătămare şi cu o mare izbândă pentru sufletul său.

Dar dacă, după ce a intrat sub ascultare, el n-ar găsi în părintele său un îndrumător iscusit prin propria lui lucrare şi experienţă în această rugăciune dumnezeiască, căci în vremea de astăzi s-au împuţinat cu desăvârşire îndrumătorii încercaţi ai acestei lucrări, atunci el, cu toate acestea nu trebuie să cadă în deznădejde, ci continuând să petreacă după poruncile lui Dumnezeu în adevărata ascultare şi smerenie şi cu frica lui Dumnezeu, iar nu într-un trai cu rânduială proprie şi arbitrară fără ascultare, după care de obicei urmează înşelarea şi, punându-şi toată nădejdea în Dumnezeu, să se supună, împreună cu părintele său, învăţăturii prea cuvioşilor Părinţi, care îl învaţă în chip subţire pe fiecare această lucrare dumnezeiască, şi de la ei să se înveţe această rugăciune şi în orice caz, darul lui Dumnezeu se va grăbi şi-l va îndruma, cu rugăciunile Sfinţilor Părinţi să se înveţe fără nici un fel de îndoială în această lucrare dumnezeiască.

În capitolul cinci se cuprinde învăţătura despre ceea ce este această sfinţită rugăciune, după calitatea şi lucrarea ei. Sfântul Ioan Scărarul spune în cuvântul al 28-lea despre sfinţita şi fericita rugăciune: „Rugăciunea, după calitatea ei, este petrecerea şi unirea omului cu Dumnezeu; iar după lucrarea ei, ea este întărirea păcii, împăcarea cu Dumnezeu, mama şi totodată fiica lacrimilor, milostivire pentru păcate, pod pentru trecerea ispitelor, perete care apără de necazuri, nimicirea războaielor, lucrarea îngerească, hrana tuturor puterilor netrupeşti, veselia viitoare, lucrare fără sfârşit, izvorul faptelor bune, pricinuitoarea darurilor, propăşirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minţii, secure pentru deznădejde, arătarea nădejdii, nimicirea tristeţii, bogăţia monahilor, comoara liniştitorilor, îmblânzirea mâniei, oglinda creşterii duhovniceşti, cunoaşterea propăşirii, manifestarea întocmirii sufleteşti, prevesitoarea răsplăţii viitoare, steagul evlaviei”.

Rugăciunea celui ce se roagă cu adevărat este judecată, loc de judecată şi scaunul Judecătorului înainte de Judecata cea înfricoşată.

148

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: