Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

septembrie 29, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:36

Prea Cuviosul Părintele nostru Nil Sorschi al Rusiei, alcătuind o carte despre paza gândită a inimii, se foloseşte de următoarele cuvinte din Sfânta Scriptură: „Din inimă ies gândurile rele; acestea sunt cele care spurcă pe om (Mat.15,19) şi se cuvine să ne rugăm Tatălui cu, duhul şi cu adevărul”, şi altele.

Un alt luminător al Rusiei, Sfinţitul lui Hristos Dimitrie, Mitropolitul Rostovului, alcătuind un cuvânt despre săvârşirea rugăciunii lăuntrice în chip gândit (care este citat în întregime la începutul acestei culegeri), citează următoarele locuri din Sfânta Scriptură: „ţie îţi vorbeşte inima mea”: Îl voi căuta pe Domnul, faţa mea Te va căuta, voi căuta Doamne, faţa Ta; şi iarăşi: „Aşa cum doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa însetează sufletul meu din Tine, Duhul cu orice rugăciune şi cerere”. Toate aceste euvinte el, împreună cu Sfîntul Ioan Scărarul, cu Grigorie Sinaitul şi cu Prea Cuviosul Nil Sorschi, le referă la rugăciunea minţii.

Tot astfel şi tipicul bisericesc, expunând pravilele bisericeşti despre rugăciune şi închinăciuni, citează cu privire la această dumnezeiască rugăciune, următoarele cuvinte din dumnezeiasca Scriptură: „Dumnezeu este Duh: şi cel ce I se închină, se cuvine să I se închine cu duhul şi cu adevărul” (Ioan, 4, 24).

Citează de asemenea şi mărturiile Sfinţilor Părinţi, din acea parte a învăţăturii lor, care se referă la rugăciunea minţii şi după aceasta spune: „Aici noi punem capăt cuvântului despre sfânta şi sfinţita şi pururea pomenita rugăciune a minţii”, şi mai departe trece către singura rugăciune sfinţită pentru toţi, care este arătată de rânduiala bisericească.

În felul acesta, ni s-a arătat prin darul lui Dumnezeu, că Părinţii purtători de Dumnezeu, înţelepţiţi de Sfântul Duh, îşi pun temelia învăţăturii lor despre sfânta lucrare de gând, ce se săvârşeşte în chip tainic prin rugăciunea omului lăuntric, pe nezdruncinata piatră a dumnezeieştilor Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament, de unde ca dintr-un izvor nesecat îşi împrumută numeroasele mărturii.

În capitolul al treilea al Epistolei sale despre rugăciunea minţii, Stareţul Paisie spune: că această rugăciune este o artă duhovnicească.

Se ştie, scrie el, că dumnezeieştii Părinţi numesc această sfinţită lucrare a rugăciunii de gând, o artă.

Astfel, Sfântul Ioan Scărarul în cuvîntul al 27-lea despre linişte, spune: „Dacă tu te-ai învăţat în experienţă cu acest meşteşug, atunci ştii despre ce vorbesc. şezând pe înălţime, supraveghează, dacă eşti în stare; şi atunci vei vedea cum şi când şi unde şi cât şi ce fel de furi vin să-ţi fure strugurii. Când acest străjer este trudit, atunci el se scoală şi se roagă, iar pe urmă, iarăşi se aşează şi-şi continuă bărbăteşte prima lucrare”.

Sfântul Isichie; presviterul Ierusalimului, spune despre aceeaşi sfinţită rugăciune: „Trezvia este o artă duhovnicească, care-l izbăveşte cu desăvârşire pe om, cu ajutorul lui Dumnezeu, de gândurile pătimaşe şi de cuvintele şi de faptele viclene”.

Sfântul Nichifor Pustnicul spune despre aceeaşi lucrare: „Veniţi şi eu vă voi deseoperi un meşteşug, sau mai bine zis, o ştiinţă despre viaţa cerească veşnică, care îl introduce pe săvârşitorul ei în limanul nepătimirii fără osteneală şi sudoare”. Părinţii numese această sfântă rugăciune drept o artă, socot eu, arta nu poate fi învăţată de omul singur fără artist, tot astfel şi această lucrare de gând a rugăciunii, nu poate fi deprinsă fără de îndrumătorul iscusit.

147

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: