Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Octombrie 2, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:14

Şi Apostolul spune: „Rugaţi-vă neîncetat” (1, Tes. 5, 17) şi Însuşi Domnul spune: „Fără de Mine nu puteţi face nimic. Cel ce petrece întru Mine şi Eu întru el, acela va aduce roadă multă”.

Dumnezeiescul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Ioan Scărarul citează despre această sfinţită rugăciune şi adevărata linişte a minţii următoarele mărturii din Sfânta Scriptură: „Cel mare între cei mari şi între cei desăvârşiţi în ale rugăciunii” a spus: „Vreau să rostesc cinci cuvinte cu mintea mea şi celelalte” (Cânt. 5, 2); şi iarăşi: „Eu dorm, dar inima mea veghează”; şi din nou: „Din toată inima strig” (Ps.118, 145).

De Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Filotei, egumenul mănăstirii Rugul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, de pe Sinai, alcătuind o carte mică de nepreţuite mărgăritare de înţelepciune dumnezeiască cu privire la paza inimii, pune la temelia nezdruncinată a învăţăturii sale cuvintele Sfintei Scripturi: „În dimineţi voi ucide pe toţi păcătoşii pământului” (Ps. 100, 10), şi:
„Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”(Luca 17,21), şi: „asemănatu-s-a împărăţia lui Dumnezeu cu un grăunte de muştar şi cu mărgăritarul, şi cu aluatul”,

şi iarăşi: „Păzeşte-ţi inima cu toată paza”. Sfântul Grigorie Sinaitul, care prin învăţătură şi săvârşirea acestei rugăciuni în Muntele Athos şi în alte locuri, care a alcătuit prin înţelepciunea divină o întreită cântare, ce se cântă în toată lumea în fiecare săptămână, care a compus de asemeni şi canonul Crucii de viaţă făcătoare, citează cu privire la această dumnezeiască rugăciune următoarele mărturii din Scriptura dumnezeiască: „Pricepe pe Domnul Dumnezeul tău pururea” (Ecl.11, 6); şi iarăşi: „Dis-de-dimineaţă seamănă sămânţa ta şi seara nu-ţi lăsa mâna pe tânjeală” (Ecl.11, 6); şi iarăşi: „Dacă mă rog cu limba, duhul meu se roagă, iar mintea rămâne fără rod; mă voi ruga prin urmare, cu gura, dar mă voi ruga şi cu mintea şi vreau mai bine să spun cinci cuvinte cu mintea” şi altele.

Ca martor îl aduce pe Ioan Scărarul, care de asemenea raportează aceste cuvinte, rugăciunii.

Cel ce a călcat pe urmele Apostolilor, stâlpul nebiruit al credinţei ortodoxe, cel ce a rupt eresul latin al luptătorilor împotriva Duhului Sfânt al soborului florentin ca pe o plasă de păianjen prin sabia Duhului şi prin adevărul dogmelor ortodoxe, prea înţeleptul şi prea cuvântătorul Mitropolit Marcu al Efesului, scrie despre rugăciunea lui Iisus cea dumnezeiască: „s-ar cuveni, potrivit cu porunca, să ne rugăm neîncetat, şi să înălţăm închinare lui Dumnezeu cu duhul şi cu adevărul, dar înclinarea spre gândurile vieţii şi greutatea grijii de trup îi abat şi-i îndepărtează pe mulţi de Împărăţia lui Dumnezeu, care se află înlăuntrul nostru, şi-i împiedică să petreacă la jertfelnicul de gând şi să aducă din ei înşişi duhovniceşti şi cuvântătoare lui Dumnezeu, după dumnezeiescul Apostol care a spus că noi suntem templul lui Dumnezeu, Care trăieşte în noi şi că Duhul lui Dumnezeu trăieşte în noi nu e nimic de mirare, dacă cineva petrece de obicei cu cei mulţi care trăiesc după trup, dar noi vedem şi pe unii monahi, care s-au lepădat de lume, cum sunt înviforaţi în chip gândit prin lucrările patimilor; cum sunt, ca urmare acestui lucru, cuprinşi de această mare tulburare, care întunecă partea raţională a sufletului şi din care pricină nu poate ajunge, cu toată dorinţa lor, la adevărata rugăciune. Amintirea lui Iisus în inimă, fiind dulce, curată şi neîncetată, scoate la iveală o lumină negrăită”.

146

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: