Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 2, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:35

Din aceste cuvinte ale Sfântului Vasile, reiese limpede că, afară de gura trupească, mai există o gură de gând şi o acţiune gândită şi o laudă ce se săvârşeşte în chip gândit în omul dinlăuntru, soarele Egiptului, sau mai bine zis al Universului, care a strălucit mai luminos decât soarele prin darurile Sfântului Duh. Marele Macarie spune, în cuvintele sale despre această rugăciune, astfel: „Creştinul trehuie să aibă întotdeauna amintirea despre Dumnezeu căci scris este:

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta”, pentru ca să-L iubească pe Domnul nu numai atunci când intră, în casa de rugăciune, ci şi atunci când umblă, când stă de vorbă, când mănâncă şi bea, să aibă aducerea aminte de Dumnezeu şi dragostea şi dorinţa”; căci s-a zis: „Unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” (Mat. 6, 21).

Iar Preacuviosul şi purtătorul de Dumnezeu părinte de demult, Sfântul Isaia pustnicul, citează cu privire la învăţătura tainică, adică la rugăciunea lui Iisus, ce se săvârşeşte în taină cu gândul, următoarele cuvinte din Scriptura dumnezeiască, ca mărturie: „Înlăuntrul meu s-a aprins inima mea”; „în gândurile mele un foc arde cu văpaia” (Ps. 39, 4).

Prea Cuviosul Simeon, care a strălucit în oraşul împărătesc ca un soare prin rugăciunea minţii şi prin negrăitele daruri ale Prea Sfântului Duh, şi care, prin acest lucru a primit de la întreaga Biserică denumirea de Noul Teolog, scrie în cuvântul său despre cele trei chipuri de rugăciune, următoarele: „Sfinţii noştri Părinţi”, auzind cuvântul Domnului, care spune că din inimă purced gândurile rele, uciderile, preacurviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele, şi că acestea sunt care spurcă pe om (Mat. 15, 19) şi care învaţă să se cureţe paharul pe dinlăuntru, ca să fie curat, şi pe dinafară (Mat. 23, 26), lăsând gândurile despre orice altă lucrare, s-au nevoit în această pază a inimii, ştiind în chip neîndoios, că odată cu paza inimii ei vor păzi fără multă trudă orice altă lucrare şi că fără ea nici o faptă bună nu se poate menţine”.

Aceste cuvinte ale Prea Cuviosului arată limpede că vorbele Domnului citate mai sus, au fost recunoscute de Părinţi drept mărturie şi temelie pentru paza inimii, adică pentru chemarea gândită a lui Iisus.

Acelaşi Prea Cuvios aduce ca mărturie în sprijinul dumnezeieştii rugăciuni mintale şi alte cuvinte din Sfânta Scriptură: „Bucură-te tinere de vârsta ta şi mergi în căile inimii tale fără de prihană şi alungă mânia din inima ta” (Ecl. 11, 9) şi „dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău” (Ecl.10, 4).

Şi Apostolul Petru spune: „Fiţi treji, priveghiaţi, potrivnicul vostru, diavolul, răcnind ca un leu, umblă căutând pe cine să înghită” (I Petru, 5,8)

Şi Apostolul Pavel scrie în chip bătător la ochi despre paza inimii, Efesenilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpâniilor, împotriva căpeteniilor acestui întuneric” (Efes. 6,12).

Prea Cuviosul Isihie presbiterul, teologul şi dascălul Bisericii din Ierusalim, scriind o carte în două sute de capitole despre chemarea de gând a lui Iisus în inimă, adică despre rugăciunea minţii, aduce cu privire la ea următoarele mărturii din Scriptura dumnezeiască: „Fericiii cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mat. 5, 8), şi iarăşi: „Păzeşte-te ca să nu se strecoare în inima ta vreun gând necuviincios” (Deut.15, 9).

145

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: