Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 4, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:36

Stăruind în această cale şi luând aminte cu mintea, Ea întrece cu zborul ei toate zidirile şi făpturile mai mult decât Moise, vede slava lui Dumnezeu, contemplează darul dumnezeiesc, dar nu cade în nici o măsură sub puterea simţurilor, precum şi vedenia plină de bucurie şi sfântă a sufletelor şi a minţilor nespurcate, de care făcându-se părtaş, Ea se înfăţişează ca un nor luminos de apă vie, ca zorile unei zile spirituale şi ca un cer de foc al Cuvântului”.

Din aceste cuvinte ale Sfântului Grigorie Palama se vede că Prea Sfânta Fecioară, petrecând în Sfânta Sfintelor, s-a ridicat cu rugăciunea minţii, pe piscul cel mai înalt al vederii lui Dumnezeu şi ne-a arătat prin Ea însăşi, un exemplu de viaîă trăită cu multă băgare de seamă după omul cel dinlăuntru, prin lepădarea de lume în numele lumii prin sfânta linişte a minţii, prin tăcerea de gând, printr-o concentrare în dumnezeiasca rugăciune neîncetată, şi în atenţia minţii şi prin suirea prin lucrarea către Dumnezeu, pentru ca privind la Ea, cei ce s-au lepădat de lume să se nevoiască cu osârdie de ostenelile şi sudorile mintale pe care le-a arătat, străduindu-se pe măsura puterilor ca, cu rugăciunile Ei, să fie imitatorii Ei.

şi cine poate lăuda în chip vrednic dumnezeiasca rugăciune a minţii, a cărei săvârşitoare a fost Însăşi Maica lui Dumnezeu, îndrumată prin povăţuirea Sfântului Duh?

Totuşi, prin întărirea şi încredinţarea neîndoioasă a tuturor celor ce se îndoiesc, a venit timpul să arăt ce fel de mărturii din Sfânta Scriptură aduc cu privire la ea Sfinţii Părinţi, care au scris după cum i-a luminat darul lui Dumnezeu.

Dumnezeiasca rugăciune a minţii are înainte de toate o nezdruncinată temelie în cuvintele Domnului Iisus: „Tu când te rogi, intră în cămara ta şi, închizînd uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este întru ascuns, şi Tatăl tău Care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare”.

Aceste cuvinte, după cum s-a spus, Sfântul Ioan Gură de Aur le tâlcuieşte cu privire la rugăciunea ce se înalţă din adâncul inimii, fără glas, în chip tainic.

Iar stâlpul de foc, gura de foc a Sfântului Duh, ochiul Bisericii. Sfântul Vasile cel Mare, tâlcuind cuvintele Sfintei Scripturi:”Voi binecuvânta pe Domnul în toată vremea, lauda Lui va fi pururea în gura mea”, învaţă foarte frumos despre gura de gând şi despre lucrarea minţii, adică despre rugăciunea minţii.

În privinţa aceasta cităm cuvintele lui întocmai: „Lauda Lui este pururea în gura mea”. S-ar părea că nu este cu putinţă ceea ce spune proorocul: în ce chip lauda lui Dumnezeu poate fi întotdeauna în gurile oamenilor? Când omul se află într-o ohişnuită convorbire asiipra vieţii, el nu are în gură lauda lui Dumnezeu; când doarme, tace, desigur; când mănîncă şi bea, cum poate gura lui să săvârşească lauda?

La aceasta răspundem că este o gură de gând, a omului celui mai dinlăuntru, prin mijlocirea căreia omul devine părtaş cuvântului de viaţă al lui Dumnezeu, care este pâinea, ce S-a coborît din cer. Despre această gură spune proorocul: „gura mea am deschis şi am tras duh”. Domnul ne cheamă să deschidem tocmai această gură ea să primim hrana adevărată: „Deschide – zice El – gura ta şi Eu o voi umplea”.

Câteodată, gândul despre Dumnezeu, însemnat şi tipărit în cugetui sufletului, se poate numi laudă, care petrece întotdeauna în suflet, de la Dumnezeu. Cel stăruitor poate săvârşi după cuvântul Apostolului, toate întru slava lui Dumnezeu, căci orice faptă şi orice cuvânt şi orice lucrare mintală, are putere de laudă. Dreptul, fie că mănâncă, fie că bea, sau altceva ce face, toate întru slava lui. Dumnezeu le face: inima lui veghează, chiar atunci când el doarme”.

144

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: