Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 4, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:42

Dar această rugăciune a primit o slavă nemăsurat de mare, când Prea Sfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, care e mai Sfântă decât toţi sfinţii, care e mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, petrecând în Sfânta Sfintelor şi ridicându-se cu rugăciunea minţii pe cel mai înalt pisc al vederii lui Dumnezeu, s-a învrednicit să fie un larg sălaş al Cuvântului lui Dumnezeu neîncăput de toată făptura, cum mărturiseşte acest lucru stâlpul nehiruit al Ortodoxiei, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, în cuvântul său la intrarea Maicii Domnului în Biserică.

El spune că Prea Sfânta Fecioară, petrecând în Sfânta Sfintelor şi înţelegând din Sfânta Scriptură pierderea neamului omenesc pentru neascultarea lui şi umplându-se de o nemărginită milă pentru dânsul, a început să se roage cu mintea lui Dumnezeu, pentru o cât mai grabnică milă şi mântuire a neamului omenesc.

Iată propriile lui cuvinte vrednice de o minte îngerească: „Când copila lui Dumnezeu a auzit şi a văzut toate câte s-au petrecut, umplându-se de milă pentru neamul omenesc şi căutând un mijloc de vindecare şi lecuire, egal în putere cu o asemenea suferinţă, să se întoarcă imediat cu întreaga minte către Dumnezeu, începînd să se roage pentru noi, ca să-L silească pe Cel ce nu poate să fie silit şi să-L aplece spre noi, pentru ca El însuşi să nimicească osânda şi să lege cu sine zidirea, vindecând cele neputincioase”.

Şi mai jos: „şi neaflând în toate cele existente nimic mai bun decât această rugăciune potrivită pentru om, îndreptându-se cu tărie spre rugăciunea pe eare o săvârşeşte cu toată stăruinţa, Fecioara dobândeşte Sfânta linişte, ca una ce este cea mai de trebuinţă pentru o convorbire”.

Orice altă faptă bună este ca un fel de lecuire ce se aplică neputinţelor sufleteşti şi patimilor viclene înrădăcinate în noi din pricina puţinătăţii de suflet; pe când vederea lui Dumnezeu este rodul sufletului sănătos, ca un fel de desăvârşire definitivă. De aceea, omul se îndumnezeieşte nu din cuvinte şi nu din lucrările văzute, prevăzute, măsurate, căci toate acestea sunt şi pământeşti şi din cele de jos şi omeneşti, ci din petrecerea în linişte mulţămită căreia noi ne lepădăm şi ne eliberăm de cele pământeşti şi ne ridicăm spre Dumnezeu; şi petrecând pe înălţimile vieţii liniştite, nevoindu-ne ziua şi noaptea cu răbdare, în rugăciuni şi cereri, într-un fel oarecare ne apropiem şi păşim către firea cea neapropiată şi fericită.

şi în felul acesta, săvârşind cu mare răbdare rugăciunea, care se amestecă într-un chip nelămurit cu Lumina care este mai presus de minte şi de simţire, vedem în noi înşine, ca într-o oglindă, pe Dumnezeu, după ce ne-am curăţit „inima prin sfânta linişte”.

Şi mai jos: „Iată pentru ce Prea Curata, lepădându-se de petrecerea lumească şi de zgomot, s-a îndepărtat de oameni şi a preferat o viaţă întru toate nevăzută şi neîmpărtăşită, petrecând acolo, unde nu este îngăduit oricui să intre.

Aici lepădându-se de toate legăturile materiale, renunţând la orice relaţie şi dragoste pentru cele lumeşti, şi ridicându-se peste orice pogorământ faţă de propriul ei trup, Ea şi-a adunat mintea într-o unică legătură cu El, într-o petrecere, într-o luare aminte şi într-o neîncetată rugăciune dumnezeiască şi prin Ea, fiind în Ea însăşi şi aţintindu-şi privirea mai presus de răzvrătirile şi gândurile cele de multe feluri, Ea a deschis o cale nouă şi negrăită către cer, care este, ca să spun aşa, tăcerea de gând.

143

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: